Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Khắc phục việc port bị chiếm không thể khởi động được các loại server J2EE/JAVAEE

Khắc phục việc port bị chiếm không thể khởi động được các loại server J2EE/JAVAEE

 

Mục đích: chủ đề này hướng tới việc giành lại port khởi động của các server hỗ trợ J2EE/JavaEE. Ở đây, chúng tôi viết bài này trên Tomcat không thể khởi động được khi port bị chiếm

 

Khi có vấn đề trên xảy ra chúng ta mở cmd trong Windows và sử dụng lệnh như sau

netstat –a –o –n | findstr <tên port được thông báo bị chiếm>

với

            -a: liệt kê tất cả các port đang được lắng nghe (listening) và kết nối

            -o: liệt kê ID process của các connection tương ứng

            -n: trình bày địa chỉ và port number ở dạng ký số

Hình ví dụ bên dưới tôi làm với port chiếm là 8084

Như hình ví dụ chúng ta thấy process ID (PID) đang chiếm port là 3368

 

Chúng ta bật cửa số task manager, chọn task Processes

  • Để view được PID, chúng ta chọn menu View, click chọn Select Columns …

 

  • Chúng ta check vào vào PID và nhấn OK

 

  • Tại tab Process chúng ta tìm PID tương ứng hiển thị trong màn hình cmd

 

  • Chúng ta thực hiện EndProcess, sau đó đóng cửa sổ Task Manager lại, đóng Netbeans, sau đó start Netbeans lại
  • Khởi động lại Tomcat, có lẽ server sẽ khởi động bình thường

 

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được cho bạn trong việc khắc phục server. Tuy nhiên cần lưu ý những điều sau đây

  • Nếu như khi xem trong Task Manager mà chúng ta thấy các port đó đang chiếm bởi các process mà có USERNAME là SYSTEM hay LOCAL SERVICES thì chúng ta không thể tắt ngang nó được mà phải tìm cách tắt service và system đó. Điều này là cực kỳ khó và có khả năng gây nên màn hình xanh chết choc
  • Do vậy, khi gặp trường hợp nêu trên cách tốt nhất là chúng ta nên cài cả lại hệ điều hành và sau đó cài đặt lại netbeans và server

 

Nội dung của chủ đề nêu trên có thể áp dụng cho tất cả server hỗ trợ J2EE/JavaEE như Sun – Glassfish, JBoss, …

 

Hẹn gặp lại ở các chủ đề khác

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét