Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Topic: Import/export management system for an agency using IoT scale device (Hệ thống quản lý xuất nhập kho cho các đại lý bán hàng sử dụng cân IoT)

Bùi Đỗ Bảo Khanh, Nguyễn Thanh Tân, Trần Minh Tấn, Nguyễn Văn Lợi 

Tháng 06/2021 

Đồng hướng dẫn với thầy Hồ Hoàn Kiếm

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong việc tin học hóa qui trình xuất nhập kho tại các đai lý bán hàng trong việc xác định trọng lượng nhập xuất kho. Hệ thống xây dựng một cân IoT sử dụng các cảm biến về trọng lượng để xác định khối lượng hàng hóa nhập và xuất vào kho khi người chở hàng ra vào cổng. Hệ thống dựa trên nguyên lý ghi nhân khối lượng cả xe và/hay hàng khi vào rồi ghi nhận xe hay/và hàng khi ra để xác định tổng trọng lượng nhập xuất vào kho. Hệ thống xây dựng phần mềm kết nối thiết bị cân để tính toán ghi nhận transaction. Bên cạnh đó, hệ thống cũng xây dựng hệ thống nhận dạng nhà cung cấp hay khách hàng kết hợp với cân thông qua thiết bị NFC sử dụng thẻ trực tiếp hay sử dụng điện thoại có hỗ trợ NFC. Ứng dụng giúp hỗ trợ đại lý xác định số lượng nhập xuất tồn theo định kỳ họ cần truy vấn. Hệ thống cũng cung cấp phần mềm cho người giám sát cân kết nối trực tiếp cân để giải quyết các sự cố xảy ra trong quá trình nhập xuất.

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

Topic: Fast Coffee Application (Ứng dụng đặt cà phê mang đi nhanh chóng)

Nguyễn Hoàng Danh, Phan Nguyễn Kim Anh, Bùi Văn Khánh, Hồ Thanh Tùng

Tháng 06/2021


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong việc tin học hóa qui trình mua bán tại các địa điểm bán cà phê mang đi và kết nối chúng với nhau để tạo sự thuận lợi cho khách hàng mong muốn mua cà phê và đem nhanh khi đang đi trên đường. Hệ thống được xây dựng trên ý tưởng cho phép các cửa hàng bán cà phê mang đi đăng ký vào hệ thống và mua giấy phép hoạt động và bán những thức uống theo qui định của hệ thống. Người sử dụng – khách hàng xác định các thông tin cá nhân cùng với các thông tin hỗ trợ đặt hàng từ thức uống yêu thích cho đến cửa hàng yêu thích, các vị trí họ đi thường xuyên, … Khách hàng có thể đặt cà phê ngay trên ứng dụng. Các cửa hàng – partner sẽ chấp nhận hay từ chối. Hệ thống sẽ tracking vị trí họ di chuyển để thông báo đến partner và thực hiện pha chế cho khách hàng. Khi khách hàng và partner gặp nhau, hệ thống sẽ hỗ trợ xác định đúng người dùng để partner có thể giao đúng đơn hàng cho khách hàng. Hệ thống cũng hỗ trợ việc xử lý các sự cố giữa khách hàng và người partner.

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

Tích hợp Log4j vào project Java Web để tối ưu việc ghi Log

Tích hợp Log4j vào project Java Web để tối ưu việc ghi Log

Trương Chí Hải

-          Mục đích: Bài viết nhằm mục đích hướng dẫn tích hợp thư viện Log4j vào project Java Web để cung cấp giải pháp ghi log tối ưu hơn trong việc tracking, fix bug và thu thập hành vi của người sử dụng.

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Xây dựng ứng dụng Java Web Multi Module sử dụng Springboot framework với Gradle

Xây dựng ứng dụng Java Web Multi Module sử dụng Springboot framework với Gradle

Lê Hoàng Hiệp

Mục đích:  Bài viết này chúng tôi đưa ra cách build một project java web, được chia thành 2 modules là Web application và Library common. Mục tiêu của vấn đề này nhằm tách nhỏ project để dễ quản lý và chuyển đổi các tính năng phổ dụng mà có thể tái sử dụng lại trong các project khác thành thư viện. Gradle được sử dụng để làm build tool trong bài viết này.

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

Topic: Car Wash Application – iRua (Ứng dụng hỗ trợ điều phối và quản lý cho tiệm rửa xe)

Vũ Đỗ Phương Thanh, Nguyễn Hồ Xuân Hương, Nguyễn Bảo Nguyên 
Tháng 05/2021

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong vệc tin học hóa qui trình quản lý và hoạt động tại một cửa tiệm rửa xe. Hệ thống định hướng xây dựng một qui trình hỗ trợ chủ tiệm rửa xe quản lý được số lượng khách hàng đăng ký rửa xe, quản lý công việc thực hiện của nhân viên rửa xe, thông báo cho khách hàng biết khi nào đến lượt của họ, quản lý việc thanh toán các dịch vụ tại cửa hàng. Hệ thống bao gồm các ứng dụng như 01 kiosk của chủ cửa hàng, 01 màn hình sử dụng tablet để nhân viên có thể xác định họ có mặt để hệ thống thực hiện phân công công việc, một màn hình LCD để cho khách hàng thấy tới lượt của họ trong quá trình chờ đợi sau khi check-in.

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Topic: Youth’s Campaign Register Application (Ứng dụng hỗ trợ việc đăng ký và xét duyệt các hoạt động của sinh viên)

Trần Thiên Phúc, Phạm Minh Hải, Nguyễn Thế Sơn, Trần Gia Huy 

Tháng 05/2021

Qui trình được xây dựng và thiết kế ứng dụng cho Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên (SAC) trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh – trực thuộc thành đoàn TP.HCM (SAC) về việc xây dựng hệ thống cho phép SAC tổ chức các chiến dịch hỗ trợ công tác triển khai trên địa bàn thành phố. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc tổ chức cho vé xe về Tết với tên chương trình Chuyến xe mùa xuân – định hướng triển khai thực tế trong tết cổ truyền 2021. Dựa trên yêu cầu, dự án đã tư vấn các qui trình từ việc tạo ra các chiến dịch, xây dựng các biểu mẫu tự động hỗ trợ trong đăng ký, các email trả lời tự động đến quá trình phân loại người đăng ký theo tiêu chí do người tổ chức xác định nội dung cùng với qui trình xét duyệt hồ sơ, chấm điểm bổ sung cho đến qui trình phân nhóm để lên lịch triển khai cho đến khi chiến dịch kết thúc. Bên cạnh đó, hệ thống tạo ra công cụ hỗ trợ người tổ chức chiến dịch trong việc chia chiến dịch ra làm nhiều đợt triển khai, công cụ đánh giá các hồ sơ, xuất các báo biểu để xác định tình trạng xét duyệt, xét duyệt ngoại lệ, phân công cộng tác viện trong duyệt hồ sơ, đóng mở tự đông hay thủ công các chiến dịch đang thực hiện.

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

Cập nhật 6 đề tài hướng dẫn và đồng hướng dẫn - Tháng 05-06/2021

 

Tất cả có 111 capstones với 6 topics (từ 106 đến 111) được bảo vệ trong tháng 05 và 06/2021


Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau

Topic từ 106 đến 111
+ Topic từ 85 đến 105
Topic từ 72 đến 84
Topic từ 1 đến 71

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới