Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

Capstone: Hospital Training Management System (Hệ thống quản lý đào tạo cho bệnh viện)

 Viên Quốc Bình, Vũ Anh Thuyên, Châu Tấn Tài, Phạm Hồ Minh Huy

Tháng 12/2023

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ CTCP Phát triển giải pháp doanh nghiệp REVA với mục tiêu phục vụ dào tạo nội bộ cho một bệnh viện cụ thể. Việc đào tạo nội bộ cho một bệnh viên bao gồm các công việc đào tạo cho toàn bộ nhân viên văn phòng (back-office) và các bác sĩ, điều dưỡng và các nhân viên kỹ thuật trong bệnh viện đấy. Bên cạnh đó, việc đào tạo nội bộ của bệnh viện dành cho nhóm chuyên môn không chỉ triển khai tại bệnh viện đó mà có thể triển khai ở các bệnh viện vệ tinh, bệnh viện tuyến dưới, các cơ sở hệ thống y tế phường xã và các đơn vị doanh nghiệp cần hỗ trợ về chăm sóc y tế. Hệ thống thực hiện theo nhu cầu của bệnh viện cần quản lý tin học hóa toàn bộ qui trình đào tạo nội bộ. Giai đoạn triển khai của dự án này, qui chủ đầu tư chỉ yêu cầu việc triển khai qui trình đào tạo dựa trên các nội dung đào tạo đã có sẵn cùng với đội ngũ thực hiện đào tạo đã có sẵn dữ liệu để đưa vào hệ thống.  Qui trình xác định bằng các lên các lớp học dựa trên các nội dung chương trình có sẵn kết hợp với danh sách của các nhân viên hay nhóm chuyên môn cùng đào tạo. Hệ thống đòi hỏi cần phải hỗ trợ người được đào tạo nắm rõ nội dung và các bước trong quá trình đào tạo để thực hiện để hệ thống ghi nhận. Hệ thống sẽ kết xuất các kết quả học tập cùng với các chứng chỉ theo nhóm môn tùy theo người quản lý đào tạo cùng thông tin chương trình đào tạo được đưa vào cùng các cấu hình ràng buộc trong hệ thống.

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

Capstone: Pharmacy Management System (Hệ thống quản lý nhà thuốc tư nhân)

 Vũ Thiên Ân, Dương Quang Hùng, Nguyễn Hữu Thanh, Trần Thanh Thái

Tháng 12/2023

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ Nhà thuốc Phúc Tâm 175 với mục tiêu phục vụ nhà thuốc bình dân (nhà thuốc nhỏ với phạm vi triển khai dưới 15m2 , có đại diện là dược sĩ căn cứ theo luật Dược của bộ Y tế số 105/2016/QH13) trong việc bán thuốc cho người dân bình thường và hỗ trợ cho người nhân viên phục vụ tại cửa hàng (số lượng từ 0 đến 2 nhân viên) phục vụ bán thuốc không kê đơn, các vật tư y tế, thực phẩm chức năng, thuốc theo toa, thuốc cắt liều. Phạm vi của dự án này chỉ được triển khai tại một nhà thuốc cụ thể theo đặc tả ….  Hệ thống thực hiện theo yêu cầu tin học hóa theo định hướng của nhà nước trong việc chuyển đổi số thời đại 4.0. Nhà thuốc hỗ trợ việc đặt thuốc online thông qua ứng dụng mobile và web cùng với việc đặt thuốc tại quầy thông qua tương tác với nhân viên/dược sĩ tại cửa hàng (ứng dụng web được cung cấp trong qui trình này). Thuốc tại nhà thuốc được bố trí tại kho lưu trữ thuốc và trên các kệ (kệ được thiết kế với các khung bằng nhau và chứa đựng một loại thuốc) với mục đích tạo thuận lợi tốt nhất cho nhân viên khi bán thuốc tại quầy. Thuốc được bày trên kệ có phân chia khu vực và luôn là thuốc có thời hạn date (thuộc lô cụ thể) gần nhất (qui tắc lựa chọn là chọn trên kệ trước).