Lời Ngỏ


- Chúng tôi hướng tới việc cung cấp các tutorial và lý thuyết liên quan đến công nghệ Java, đặc biệt là J2EE/JavaEE
- Hướng tiếp cận của chúng tôi theo hướng thể hiện các lý thuyết thông qua ví dụ "By Example" để giúp mọi người có thể tiếp cận các lý thuyết theo hướng dễ dàng là thông qua các ví dụ cụ thể và cách áp dụng chúng vào trong thực tế
- Hướng tiếp cận này theo chúng tôi sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian trong việc nghiên cứu các khái niệm khô khan và hết sức trừu tượng
- Mọi sự đóng góp chân thành của quí vị sẽ làm động lực cho chúng tôi hoàn thiện chính mình và đóng góp cho cộng đồng nhưng kinh nghiệm mà khi chúng ta ngồi một mình thì không thể dễ dàng tiếp cận được.

- Kinh nghiệm của tôi sẽ là của quí vị, cũng rất mong rằng quí vị sẽ đóng góp một chút kinh nghiệm để chúng ta có thể học hỏi và cùng tiến bộ

- Chúng tôi không chủ trương cung cấp source code, video trên web site này bởi vì chúng tôi mong muốn các bạn làm từng bước một để cảm nhận được kiến thức, hiểu biết và kết quả. Cách tiếp cận của chúng tôi là làm từng bước bằng hướng dẫn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét