Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Video: Tối ưu bộ nhớ với việc gọi Activity


Tác giả: Phạm Công Thành

Mc đích: Tiếp nối của bài Android đầu tiên ‘Thực hiện ứng dụng đơn giản "Play a song" với Android, sử dụng công cụ Android Studio’ (http://www.kieutrongkhanh.net/2018/06/video-thuc-hien-ung-dung-on-gian-play.html ) với việc chúng ta đã dùng intent để gọi một service từ một activity, chúng ta sẽ làm quen với cách thức để gọi activity hiệu quả hơn thông qua cơ chế tự động activity được gọi sau khi xử lý xong tác vụ sẽ quay trở lại activity đã kích hoạt và tự giải phóng khỏi back stack.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Video: Thực hiện ứng dụng đơn giản "Play a song" với Android, sử dụng công cụ Android Studio

Tác giả: Phạm Công Thành


Mục đích: Nội dung của bài demo thứ 1 này hướng tới việc cấu hình AVD – máy ảo android để chạy ứng dụng trực tiếp trên môi trường của Android Studio (quí vị cần lưu ý chọn Cold Boot máy ảo sẽ chạy nhanh và nhẹ hơn Quick Boot vì nó sẽ bỏ qua không lưu trữ/phục hồi trạng thái của lần chạy trước của máy ảo). Trong bài này, chúng ta sẽ làm quen với giao diện và 1 số control cơ bản, cụ thể là button trong Android Studio thông qua việc tạo 1 ứng dụng đơn giản cho phép nghe 1 bài hát trực tiếp trên ứng dụng.

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Capstones: Advanced Students' Training Process Management (Phần mềm nâng cấp hệ thống hỗ trợ các xử lý của phòng đào tạo)

Trần Đức Bảo, Đổng Công Danh, Phạm Hồng Sơn, Phạm Hoàng Long - Tháng 05/2018

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên yêu cầu người dùng về thực hiện các 04 qui trình. Qui trình đào tạo: với mục đích chủ yếu là quản lý sinh viên từ khi bắt đầu nhập học cho đến khi tốt nghiệp. Trong suốt quá trình học tập, điểm sẽ được tích lũy và ghi nhận toàn bộ quá trình học tập để đưa ra các định hướng trong quá trình học tập tiếp theo hay xác định các giai đoạn chuyển tiếp của sinh viên đó. Bên cạnh đó, chương trình thực hiện các thống kê báo các trong quá trình đạo tào theo từng giai đoạn, theo từng học kỳ để hỗ trợ công tác quản lý. Ứng dụng phát triển dựa trên nền tảng khung cơ sở dữ liệu cho hệ thống đào tạo đã phát triển sẵn. Vấn đề khó khăn nhất của ứng dụng đó là việc chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ với thông tin nhiễu và không chính xác khá lớn sang hệ thống mới với sự tinh chỉnh dữ liệu và sự tổ chức theo mô hình đào tạo có tính hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn thực hiện đồng bộ dữ liệu nền với hệ thống đang hoạt động song song. Các nội dung liên quan đến qui trình này như sau: Nâng cấp các chức năng của phần mềm đào tạo trước đã được thực hiện về tối ưu xử lý, xử lý các bug còn tồn tại và mới phát sinh; Xác định các môn nợ; Xét kết thúc các giai đoạn khác nhau trong quá trình học tập sinh viên; Thống kê các đánh giá theo qui trình đào tạo về chỉ số; Xếp lớp cho sinh viên theo từng học kỳ theo nhóm môn; Thực hiện việc gửi mail thông báo cho sinh viên về tình trạng hiện tại của sinh viên; Thực hiện cấu hình chức năng giả lập cho hệ thống; Thêm và cập nhật thông tin sinh viên theo từng học kỳ; Kết xuất các bảng điểm tốt nghiệp theo qui trình và xác nhận tình trạng tốt nghiệp của sinh viên; Đồng bộ dữ liệu dưới nền giữa hệ thống đang vận hành để đảm bảo tính thống kê là hiện thực nhất tại thời điểm xử lý; … 

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Hiện thực bộ parser html bằng xslt

Hiện thực bộ parser html bằng xslt

Tác giả: Nguyễn Lê Nhật Trường

Mục đích

Chủ đề bài viết này nhằm hướng dẫn cách thực hiện Scrapping Data (Parse dữ liệu từ websites với cấu trúc HTML) thông qua bộ Transformer API for XML (TrAX) sử dụng stylesheet (XSL). Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tiền xử lý dữ liệu để đảm bảo tính well-form cho tài liệu XML trước khi apply xsl sử dụng ngay thư viện được Java cung cấp là URIResolver để cho thấy tính chất đơn giản trong việc tiền xử lý.

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Topic: Áp dụng mô hình MVC bên phía client – Nhận file pdf bằng blob

Áp dụng mô hình MVC bên phía client – Nhận file pdf bằng blob

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Mục đích

-          Sử dụng mô hình MVC bên phía client trong việc xây dựng ứng dụng với JavaScript thuần nhằm mục đích cải thiện việc xây dựng giao diện kết hợp với xử lý ở Front-end và hỗ trợ việc nâng cấp và bảo trì ứng dụng một cách dễ dàng

-          Thực hiện việc trình bày dữ liệu của một tài liệu văn bản dưới dạng pdf được truyền từ client đến server dưới dạng streaming ở phía client sử dụng JavaScript.

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Capstone: Location-aware inside Building (Định hướng trong một tòa nhà)


Trần Nho Hiếu, Nguyễn Nhựt Quang, Nguyễn Tuấn Huy, Hồ Cao Minh Huấn

Tháng 05/2018

                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên ý tưởng xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm đường đi trong tòa nhà thông qua GPS của chính thiết bị của họ đang sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng sẽ hỗ trợ quản lý thông tin thiết bị của họ để từ đó ghi nhận toàn bộ tọa độ GPS của họ khi họ di chuyển để thực hiện ứng dụng tìm kiếm lại đồ vật nếu như đồ vật đó bị thất lạc. Dưới sự hỗ trợ của Google API trong việc cung cấp GPS trong một tòa nhà thông qua Internet. Hệ thống thực hiện mô tả lại bảng đồ của một cao ốc cụ thể và thực hiện ghi nhận tọa độ GPS và chuyển đổi lên bảng đồ trên thiết bị để thể hiện vị trí hiện hành và định hướng đường đi trong một tòa nhà cùng với việc tìm kiếm vật thể. 

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

Trích xuất dữ liệu từ website sử dụng Multithreading và xây dựng các class tổng quát để hỗ trợ tính đa dạng khi khai thác ứng dụng

Trích xuất dữ liệu từ website sử dụng Multithreading và xây dựng các class tổng quát để hỗ trợ tính đa dạng khi khai thác ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Mục đích: Nội dung bài này hướng dẫn cách tối ưu trong việc khai thác dữ liệu lớn tận dụng khả năng của máy tính có nhiều CPU hay nhiều nhân – Core kết hợp với hệ điều hành hỗ trợ đa luồng – multi-threading để tăng hiệu suất và tốc độ trong quá trình khai thác và xử lý dữ liệu. Chúng tôi sẽ định hướng cách chia nhóm công viêc cho các thread thực hiện trong quá trình cào dữ liệu từ một trang web khác đem về để tổ chức thành dữ liệu khai thác trong hệ thống đang được xây dựng.

Trong bài viết này, chúng tôi có định hướng đến việc xây dựng bộ khai thác dữ liệu với các tính năng cơ bản để từ đó phát triển thành các công cụ mở rộng cho việc khai thác một trang web cụ thể và dễ dàng tích hợp khai thác các trang mới cho hệ thống mà không cần chỉnh sửa quá nhiều code thông qua kế thừa và lớp chuẩn/tổng quát để tạo tính linh hoạt cho ứng dụng.