Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

AXIS2 - Simple Web Services kết hợp JAX-WS

TẠO WEBSERVICE ĐƠN GIẢN SỬ DỤNG AXIS2 TRÊN NETBEANS 6.9.1 VÀ TOMCAT 6.0.26

CONSUME WEBSERVICE TẠO BẰNG AXIS2 SỬ DỤNG JAX-WS TRÊN NETBEANS 6.9.1 VÀ TOMCAT 6.0.26

Mục đích ở bài này mô tả việc dùng axis2 kết hợp với netbeans 6.9.1 tạo ra services cung cấp 02 phép toán cộng và trừ hai số thập phân. Webservice này sẽ được deploy dùng axis2 và tomcat 6.0.26. Cuối cùng bài này sẽ mô tả việc consume WebService Axis2 dùng JAX-WS với giao diện sử mô hình MVC sử dụng JSP và Servlet trên netbeans 6.9.1 và tomcat 6.0.26

TẠO WEBSERVICE ĐƠN GIẢN SỬ DỤNG AXIS2 TRÊN NETBEANS 6.9.1 VÀ TOMCAT 6.0.26

CONSUME WEBSERVICE TẠO BẰNG AXIS2 SỬ DỤNG JAX-WS TRÊN NETBEANS 6.9.1 VÀ TOMCAT 6.0.26

Mục đích ở bài này mô tả việc dùng axis2 kết hợp với netbeans 6.9.1 tạo ra services cung cấp 02 phép toán cộng và trừ hai số thập phân. Webservice này sẽ được deploy dùng axis2 và tomcat 6.0.26. Cuối cùng bài này sẽ mô tả việc consume WebService Axis2 dùng JAX-WS với giao diện sử mô hình MVC sử dụng JSP và Servlet trên netbeans 6.9.1 và tomcat 6.0.26

- Tạo webservice sử dụng axis2 trên netbeans 6.9.1

o Tạo project Java Application

o

Nhấn Next, đặt tên project là SimpleAxis

o Nhấn Finish để hoàn tất việc tạo project

o Tạo webservice của axis2 bằng cách, chọn menu File, New File, chọn Webservices trong Categories, chọn Axis2 Service from Java trong File Types

 

o Nhấn Next, chọn option Create Empty Web Service

 

o Nhấn Next, nhập tên ClassName (ở đây sẽ nhập CalculatorService), nhập package name (ở đây sẽ nhập sample.axis2), check vào check box Generate Sample Method (một số máy đã được check mặc định thì không cần làm gì cả)

 

o Nhấn Finish, chúng ta đã tạo được webservice sử dụng axis2 với 1 service ví dụ tên là hello

o Xóa toàn bộ code của hàm Hello và gõ trực tiếp code hai hàm cộng trừ vào netbeans, chúng ta sẽ được kết quả như hình bên dưới (Service sẽ tự động cập nhật bên cửa sổ Projects)

o Build project, nhấn chuột phải trên Axis2 Web Service, chọn Deploy to Server

§ Lưu ý: server Tomcat phải được start rồi

 

o Kết quả deploy được thể hiện trên tomcat server như hình vẽ

o Testing webservice, chọn bất kỳ service nào muốn test chọn Test Operation in Browser

o Chỉnh sửa giá trị trên url và enter để testing kết quả như mong muốn

 

o Tương tự cho phép toán subtract

o Để xem wsdl của webservice, click chuột phải trên Axis2 Web Service, chọn Show Services in Browser

o Click vào tên service link (ở đây là CalculatorService), wsdl sẽ xuất hiện

o Chúc mừng bạn đã hoàn tất xong việc tạo 1 webservice đơn giản

- Consume webservice của axis2 sử dụng JAX-WS kết hợp với netbeans 6.9.1, tomcat 6.0.26 sử dụng mô hình MVC với JSP và Servlet

o Tạo Web Application như thông thường, sử dụng tomcat với JavaEE5 để deploy

 

o Tạo WebService client để consume, click menu File, chọn New File, chọn Web Services trong Categories, chọn Web Service Client trong File Types

 

o Click Next, chọn option WSDL URL (địa chỉ url của wsdl – áp dụng các bước trên để trình bày wsdl trên browser – sau đó copy url) và dán hay gõ địa chỉ url vào. Nhập package để chương trình phát sinh code ở phía client

 

o Nhấn Finish, netbeans sẽ phát sinh code

§ Lưu ý: cần chờ cho đến khi chương trình phát sinh hoàn tất, không nên vội vã để thực hiện thao tác khác (nếu vội vã có thể gây lỗi cho chương trình)

o Tạo giao diện để sử dụng webservices

 

o Tạo servlet có tên Controller để xử lý

o Kéo axis2 service từ Web Services Reference (chỉ dùng CalculatorServiceHttpSoap11Endpoint hay CalculatorServiceHttpSoap12Endpoint) vào bên trong code của servlet Controller

o Viết code để xử lý như hình vẽ

 

o Build Project, Deploy ứng dụng, và test ứng dụng

]

o Chúc mừng bạn đã hoàn tất việc tạo và sử dụng Axis2 Webservice với kiểu dữ liệu cơ bản của Java

o Để biết sử dụng Axis2 tạo webservice với dữ liệu dạng object và consume Webservice bằng JAX-WS, vui lòng xem bài tiếp theo:

AXIS2 - OBJECT VÀ MẢNG OBJECT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét