TĂNG HẢI NGỌC SƠN

TĂNG HẢI NGỌC SƠN

A person posing for the camera

Description generated with very high confidence

 

Họ và tên: TĂNG HẢI NGỌC SƠN

Nickname: HunterBMT

Trình độ chuyên môn

Bachelor of Engineer – Software Engineering

Kiến thức chuyên môn

Enterprise Application Development on J2EE/JavaEE model

Programming Language/Technology: SilverLight, Design Pattern,

              Java, DBMS (SQL Server, MySQL, …)

Kinh nghiệm bản thân:

Năm 2012: Thực tập sinh tại FPT Software

01/2013 – hiện tại: Làm việc tại công ty phần mềm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét