Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Topic: Maintain Students’ Training Management System (Bảo trì hệ thống quản lý đào tạo)

Mã Hoàng Nhật Phi, Trần Tiến Đạt

Tháng 08/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của phòng đào tạo, phòng khảo thí và các phòng ban liên quan để nâng cấp và bảo trì hệ thống đào tạo đang phát triển trong hơn 02 năm trước. Hệ thống cần hoàn thiện các bước trong trình xác định tình trạng sinh viên trong bắt đầu mỗi năm học thông qua trạng thái hiện hành của sinh viên trong học kỳ hiện tại, các sinh viên chuyển ngành, các sinh viên bảo lâu, tiến độ học tập của sinh viên cũng như curriculum của sinh viên để từ đó xây dựng lên biểu mẫu 04.37.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Topic: Questions bank checking system (Hệ thống quản lý và soạn thảo câu hỏi thi trắc nghiệm)


Nguyễn Thúy Ngọc, Nguyễn Phan Thảo Nhi, Trần Thanh Lâm, Nguyễn Bá Trường 

Tháng 08/2019

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên yêu cầu của phòng khảo thí về xây dựng công cụ để quản lý ngân hàng đề và phát sinh ra các để thi tự động khi có yêu cầu. Hệ thống có khả năng đón nhận các câu hỏi dưới định dạng file GIFT hay định dạng WORD (DOC và DOCX). Hệ thống có khả năng check trùng câu hỏi về nội dung lẫn đáp áp ngay khi import vào và khi câu hỏi xuống dưới bộ lưu trữ. Hệ thống cho phép người dùng định nghĩa các rule để loại bỏ các câu hỏi vi phạm và cho phép người dùng chỉnh sửa khi cần. Hệ thống có khả năng kiểm tra ngữ nghĩa, kiểm tra trùng giữa 02 hình ảnh trong câu hỏi.