Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

Topic: Grocery Store Management System - Quản lý cửa hàng tạp hóa

 Trần Minh Quân, Hoàng Phước Thành, Lê Nguyễn Hữu Quốc, Hồng Nhật Dương, Lưu Đức Hùng

Tháng 07/2021


                        Mô tả: Một ý tưởng xuất phát cuộc sống về hỗ trợ người bán tạp hóa trong các con hẻm hay các khu phố, nhóm đã thực hiện nội dung ứng dụng để hỗ trợ thay đổi công việc ghi chép của người chủ cửa tiệm với việc ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ các công việc thường nhật thành một qui trình. Ứng dụng cung cấp qui trình cho người bán hàng - cashier với việc hỗ trợ xác định vị trí đặt các món hàng, tìm kiếm các món hàng, xác định khối lượng còn hay hết, hỗ trợ người khác hàng trong việc thanh toán, khuyến mại trong việc thanh toán trong qua tích lũy điểm thành viên khi mua nhiều tại cửa hàng. Hơn thế nữa, người cashier có thể thông báo cho chủ tiệm về các món sắp hết hàng, những món cửa hàng không có nhưng người mua hỏi nhiều để người chủ tiệm có những hành vi để tăng việc có nhiều khách hàng đến cửa hàng hơn. Hệ thống cung cấp các tính năng cho người chủ tiệm việc biết doanh thu, số lượng khách hàng mua hàng tại tiệm, danh mục các hàng sắp hết, nhập hàng, đi chợ lấy hàng để tăng số lượng sản phẩm mua bán trong cửa hàng, xác định các vị trí đặt hàng,

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

Topic: Safety control at the factory via IP camera (Kiểm soát an toàn lao động ở nhà máy sản xuất thông qua IP camera)

 Lê Văn Lượng, Nguyễn Phẩm Hải Trị, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Minh 

Tháng 06/2021

Đồng hướng dẫn với thầy Đoàn Nguyễn Thành Hòa


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu về việc đảm bảo an toàn lao động tại các kho xưởng trong nhà máy sản xuất. Các khu vực trong nhà máy sản xuất sẽ gắn các các camera giám sát để đảm bảo người vào các khu vực cụ thể phải bận áo bảo hộ và đội mũ bảo hiểm. Hệ thống giúp nhận dạng các trường hợp vi phạm, phát ra chuông cảnh báo và thông báo đến người giám sát để người giám sát có thể điều phối bảo vệ nhắc nhở người vi phạm. Ngoài ra, người giám sát có thể xem lại các hình ảnh, video trích xuất và giám sát trực tiếp tình huống trên ứng dụng thông qua camera. Người giám sát có thể thông báo trường hợp nhận dạng sai hay tắt tạm thời chức năng nhận dạng theo yêu cầu trực tiếp hay có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành. Ứng dụng cung cấp một thành phần cho người manager thống kê tình trạng vi phạm và đưa ra các hành động trên số lượng vi phạm phát sinh cho từng khu vực. Hệ thống cũng cho phép người kỹ thuật đánh giá và xem lại các trường hợp vi phạm để từ đó nâng cao tính nhận dạng của hệ thống. Hệ thống cung cấp tính năng cho người nhân viên trong việc đưa lịch trình của người giám sát và bảo vệ của từng khu vực để làm căn cứ ghi nhận hoạt động của đội tại từng khu vực.

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

Topic: Home Doctor Application (Ứng dụng hỗ trợ bác sĩ gia đình)

 Nguyễn Lê Huy, Hồ Duy Phú, Nguyễn Đình Vương, Phạm Đức Hiếu 

Tháng 06/2021


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong việc qui trình hóa việc khám chữa bệnh của bác sĩ chữa các bệnh lý về tim mạch theo định hướng theo dõi bệnh nhân trực tiếp thông qua ứng dụng sử dụng thiết bị đo qua đồng hồ thông minh. Hệ thống được xây dựng theo định hướng cung cấp các bác sĩ chữa các bệnh lý về tim mạch. Sau đó, các bệnh nhân kết nối việc chăm sóc và theo dõi bác sỹ qua một yêu cầu gián tiếp thông qua hệ thống. Bệnh nhân có thể đưa các hồ sơ bệnh án vào trong hệ thống và tổ chức thành các hồ sơ bệnh án, thực hiện chia sẽ cho bác sĩ khi có yêu cầu về chăm sóc. Bác sĩ duyệt yêu cầu và cùng bệnh nhân xác nhận việc theo dõi bệnh nhân thông qua hợp đồng được theo dõi bởi hệ thống với thời gian và chi phí xác định. Sau khi quá trình kết nối của bác sĩ và bệnh nhân hoàn tất, bệnh nhân kết nối thiết bị đo sinh hiệu theo yêu cầu của bác sĩ. Bác sĩ sẽ thiết lập hồ sơ theo dõi, thiết lập lịch gặp mặt để khám bệnh, thiết lập thời gian đo sinh hiệu để thực hiện theo dõi bệnh nhân gián tiếp thông qua ứng dụng với sự hỗ trợ của hệ thống. Trong quá trình theo dõi, bác sĩ sẽ đưa ra các y lệnh và lưu trữ trong hồ sơ để làm căn cứ cho bệnh nhân thực hiện và theo dõi bệnh án của chính họ.

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2021

Lưu trữ dữ liệu của ứng dụng trên Amazon Relational Database Service

Diệp Quốc Lộc

Mục đích: Bài viết này giúp chúng ta tìm hiểu về việc sử dụng Amazone Web Service (AWS) với dịch vụ lưu trữ dữ liệu. Qua bài viết này, chúng ta có thể sử dụng DBMS (Database Management System) cụ thể để kết nối với AWS để thực hiện lưu trữ dữ liệu để có thể làm việc nhóm trong các dự án và chia sẽ thông tin.