Thứ Tư, 28 tháng 12, 2022

Capstone: 24HReport (Hệ thống cảnh báo lừa đảo 24h)

 Trần Nhật Vi, Trần Văn Quang Huy, Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Tháng 12/2022

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ Quận Đoàn Quận 1 kết hợp với Công An (CA) Quận 1 với mục tiêu cung cấp thông tin chính thống từ chính quyền địa phương đến người dân nhằm tuyên truyền các tình huống và sự việc về lừa đảo để người dân. Qua các thông tin được cung cấp, người dân biết cách phòng ngừa để bảo vệ bản thân và cũng có thể báo cáo lên cơ quan chính quyền về các sự việc có liên quan. Phạm vi của dự án này được thực hiện bám sát theo yêu cầu từ quận đoàn cùng công an quận 1, đơn vị chính trị và chính quyền địa phương, bởi vì các thông tin cần đòi hỏi chính xác từ nội dung đến qui trình xử ký để đưa tin. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này là tổng biên tập (Editor Manager), các biên tập (Editor), các nhân viên (staff),  người dân (User) và các đối tượng hỗ trợ giúp người dân trong một số trường hợp đặc biệt khi họ gặp tình huống lừa đảo.

Nội dung của ứng dụng được host tại https://24hcanhbao.com/