Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

Capstone: Magic Land System(Hệ thống Học Liệu STEM)

 Nguyễn Như Bích Ngân, Lê Quản Thành, Trần Lê Bảo Ngọc, Ngô Gia Thưởng

Tháng 06/2024

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ Công ty TNHH Tâm Huyết Việt với mục tiêu tạo ra một hệ thống phục vụ một trung tâm đào tạo cho trẻ con từ 4 đến 10 tuổi về kỹ thuật trong định hướng STEM. Ứng dụng cho phép trung tâm đưa vào các chương trình học (syllabus) tương ứng với nội dung đào tạo về kỹ thuật cho trẻ theo một định dạng (nội dung đã được xây dựng và kiểm duyệt trong hệ thống khác). Trung tâm thực hiện mở các lớp học theo các chương trình học. Chương trình học sẽ được cung cấp cho các phụ huynh để phụ huynh đăng ký cho con của họ dựa trên độ tuổi và các điều kiện ràng buộc của khóa học. Khi đến ngày đi học, học viên sẽ được giáo viên điểm danh và ghi nhận đánh giá về việc học tập. Học viên thực hiện bài tập tại lớp, tại nhà theo đúng qui định của chương trình học. Kết thúc khóa học, học viên có thể xem được kết quả học tập và hệ thống sẽ gợi ý các khóa học tiếp theo cho học viên.

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2024

Capstone: Backpacking Trip Supporting System (Hệ thống hỗ trợ du lịch tự túc (Phượt) )

 Phạm Phúc Thành Công, Phan Đức Duy, Nguyễn Ngọc Thịnh, Nguyễn Quốc Mạnh, Lê Thanh Huy

Tháng 06/2024

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ Công ty TNHH Tâm Huyết Việt với mục tiêu tạo ra một hệ thống để hỗ trợ người đi phượt trong việc xây dựng kế hoạch với các ước lượng cần cho việc tổ chức và chia sẻ cho những người trong và ngoài hệ thống. Hệ thống cung cấp các dịch vụ cần thiết với các thông tin đã được kiểm định bởi hosting và liên kết với các địa điểm gần khu vực phượt với mục tiêu hỗ trợ họ trong việc phát triển kinh doanh, đặc biệt ở vùng chưa có sự phát triển về internet. Hệ thống hỗ trợ người hosting thiết lập các cấu hình để đảm bảo tính minh bạch giữa các phượt thủ trong việc tham gia nhóm chung về phượt trong cùng một kế hoạch. Với việc lên kế hoạch, phượt thủ thực hiện xác định địa điểm, nơi đến và các hoạt động của kế hoạch đó. Hệ thống hỗ trợ công cụ trong việc ước tính thời gian, tạo lịch trình, dự tính chi phí tham gia (có chi phí dự phòng), hỗ trợ các địa điểm giải cứu khẩn cấp cùng các dịch vụ để đảm bảm dự phòng cho cả chuyến đi, … Hệ thống cho phép phượt thủ review kế hoạch, chia sẻ kế hoạch cho các thành viên của hệ thống để tham gia.