Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Virtual Assistant Smart House (Trợ lý ảo cho nhà thông minh)

Virtual Assistant Smart House (Trợ lý ảo cho nhà thông minh) 

Lương Công Thuận, Hoàng Trọng Thanh Tùng, Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Văn Thế Mỹ - Tháng 08/2017

                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên nhu cầu xây dựng nhà thông minh từ những thiết bị thông thường hiện có trong nhà mà không cần trang bị các thiết bị thông minh với giá thành đắc. Ở đây, sản phẩm còn hướng tới tao sự thuật lợi cho người sử dụng bình thường bằng cách hỗ trợ điều khiển trực tiếp trên control center đặt ngay tại nhà, điều khiển thông qua giọng nói, thông qua các thiết bị di động như smart phone hay smart watch.

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Capstone: Flexibility Business Platform (Platform hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp phát triển ngành kinh doanh có định hướng)

Flexibility Business Platform (Platform hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp phát triển ngành kinh doanh có định hướng) 

Nguyễn Đình Trung, Lý Phước Sang, Nguyễn Thanh Phong - Tháng 08/2017

                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên việc xây dựng một platform/engine để có thể tập hợp các supplier kinh doanh các sản phẩm. Sau đó, xây dựng việc phân loại các thành phần kinh doanh, cung cấp API cho các broker để họ có thể xây dựng sản phẩm theo một nhóm ngành nghề để cung cấp cho người sử dụng. Thông qua API, hệ thống cho phép Broker đặt hàng đến các Supplier thông qua hệ thống. Các end user có thể chọn lựa các supplier thông qua GPS xác định tọa độ gần của hệ thống. Hệ thống cũng hỗ trợ việc xây dựng ghi nhận quá trình giao dịch của broker với các supplier và hệ thống là trung gian thông qua các chính sách đuợc qui định.

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Capstone: Drawing with Simple Brush (Ứng dụng hỗ trợ trẻ em tập vẽ hình)

Drawing with Simple Brush (Ứng dụng hỗ trợ trẻ em tập vẽ hình) 

Trương Nguyễn Hồng Huân, Nguyễn Minh Quang, Đỗ Quốc Bảo, Lê Hoàng Long - Tháng 08/2017

             Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên việc chuyển đổi hình ảnh đơn giản trở thành các nét đơn để người dùng có thể hình dung. Sau đó, ứng dụng hỗ trợ tách bước để người dùng có thể học tập cách vẽ theo từng buớc một. Ứng dụng cung cấp cơ chế offline cho người dùng. Hỗ trợ license cho người dùng để họ có thể thao tác trên hình duới nhiều cấp độ. Ứng dụng được phát triển các thuật toán để hỗ trợ chuyển đổi.