Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Topic: Maintain Students’ Training Management System (Bảo trì hệ thống quản lý đào tạo)

Mã Hoàng Nhật Phi, Trần Tiến Đạt

Tháng 08/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của phòng đào tạo, phòng khảo thí và các phòng ban liên quan để nâng cấp và bảo trì hệ thống đào tạo đang phát triển trong hơn 02 năm trước. Hệ thống cần hoàn thiện các bước trong trình xác định tình trạng sinh viên trong bắt đầu mỗi năm học thông qua trạng thái hiện hành của sinh viên trong học kỳ hiện tại, các sinh viên chuyển ngành, các sinh viên bảo lâu, tiến độ học tập của sinh viên cũng như curriculum của sinh viên để từ đó xây dựng lên biểu mẫu 04.37.

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Topic: Questions bank checking system (Hệ thống quản lý và soạn thảo câu hỏi thi trắc nghiệm)


Nguyễn Thúy Ngọc, Nguyễn Phan Thảo Nhi, Trần Thanh Lâm, Nguyễn Bá Trường 

Tháng 08/2019

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên yêu cầu của phòng khảo thí về xây dựng công cụ để quản lý ngân hàng đề và phát sinh ra các để thi tự động khi có yêu cầu. Hệ thống có khả năng đón nhận các câu hỏi dưới định dạng file GIFT hay định dạng WORD (DOC và DOCX). Hệ thống có khả năng check trùng câu hỏi về nội dung lẫn đáp áp ngay khi import vào và khi câu hỏi xuống dưới bộ lưu trữ. Hệ thống cho phép người dùng định nghĩa các rule để loại bỏ các câu hỏi vi phạm và cho phép người dùng chỉnh sửa khi cần. Hệ thống có khả năng kiểm tra ngữ nghĩa, kiểm tra trùng giữa 02 hình ảnh trong câu hỏi.

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Topic: Book Share Management without warehouse (Quản lý thư viện với cách chia sẻ sách)

Huỳnh Minh Tú, Phạm Hoàng Linh, Tô Quốc Cường, Đoàn Vũ Phong 

Tháng 08/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên ý tưởng về việc xây dựng hệ thống thư viện mà không cần xây dựng một kho sách lớn cho việc quản lý sách cùng với việc giảm thiểu công việc của quản thủ thư viện trong việc cho mượn sách đặt biệt rớt vào thời điểm cụ thể trong trường đại học. Hệ thống định hướng việc quản lý mượn trả sách dựa trên khái niệm mượn và trả container trong việc vận chuyển hàng hóa. Chính vì điều đó, hệ thống cần đảm bảo việc tracking quá trình mượn sách và trả sách, người giữ sách hiện hành thông qua việc sử dụng block chain để đảm bảo tính khả thi đó.

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Capstone: Receivables Management (Quản lý thu hồi các khoản thu theo yêu cầu của ngân hàng)

Đặng Trần Quốc Hưng, Võ Huy Thông, Lê Thanh Nam

Tháng 05/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của các ngân hàng trong việc thu hồi các nợ xấu. Hệ thống được dựng ra để hỗ trợ các công ty đón nhận yêu cầu từ các ngân hàng trong việc thu hồi các nợ xấu. Hệ thống cho phép xây dựng các qui trình thu hồi nợ theo các giai đoạn khác nhau tùy theo đối tác yêu cầu các nội dung gì. Các giai đoạn này sẽ bao gồm các step để thực hiện tự động khi đến thời gian, cụ thể ở đây đó là việc gửi SMS và gọi tự động các số điện thoại của người nợ và các người có liên quan đến người nợ và thông báo cho collector các nội dung tiếp theo cần phải thực hiện trong qui trình. Hệ thống cho phép người quản lý quản lý và truy vấn được tiến trình thu hồi nợ xấu của các collector cũng như trạng thái của các hồ sơ trong các giai đoạn.

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Capstone: Building a system that manages surgery in the hospital (Xây dựng hệ thống quản lý phẩu thuật trong bệnh viện)

Võ Thanh Tung, Trần Quang Phúc, Văn Chí Vĩnh 

Tháng 05/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của các bệnh viện trong việc quản lý các phòng mổ, cụ thể là việc quản lý và phân lịch của các ca mổ, quản lý và cập nhật thông tin của các nội dung liên quan sau khi mổ xong. Hệ thống được xây dựng dựa trên qui trình đó là đưa các thông tin liên quan như bệnh án các đưa vào trong hệ thống để tiến hành sắp xếp lịch. Việc sắp xếp lịch sẽ được diễn ra sau khi phòng vật tư y tế kiểm tra đủ số lượng, hệ thống sẽ thực hiện lên lịch dựa trên số phòng mổ có sẵn trong bệnh viện kết hợp với độ ưu tiên của các loại bệnh, tính khẩn cấp của ca mổ cùng vào phòng mổ phù hợp với ca mổ.

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Capstone: Pose detection in Self-Training (Hệ thống hỗ trợ nâng cao khả năng tự luyện tập một số môn thể dục thể thao)

Võ Gia Vũ, Phạm Tuấn Kiệt, Lê Thịnh Phát, Trần Lê Thanh Hoàng

Tháng 05/2019

        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc xây dựng ra một hệ thống cho phép matching và đánh giá mức độ tương đồng giữa các hoạt động tương tự của các video được so sánh. Hệ thống xây dựng dựa trên ý tưởng cho phép người tổ chức các khóa học về yoga đưa các video tập luyện lên hệ thống và sau đó các học viên của họ có thể tự thực hiện luyện tập ở nhà bằng cách tập theo video. Tuy nhiên, người tập có thể ghi hình để thực hiện việc tập luyện và kiểm tra xem việc tập của họ có chính xác hay không hay sai lệch ở mức độ nào thì họ đưa video ghi hành động của họ lên hệ thống để có được kết quả và gợi ý

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Capstone: Upgrade Students’ Training Management Process with Test Process and Resist Process (Nâng cấp Qui trình quản lý đào tạo với qui trình khảo thí và đăng ký học lại)

Nghiêm Đắc Thiện, Hoàng Đại Thiên Long, Đặng Xuân Anh 

Tháng 05/2019

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc thiết kế cơ sở dữ liệu đã có sẵn và hệ thống phần mềm đã có sẵn để thực hiện các yêu cầu của phòng đào tạo và khảo thí trong việc báo cáo thống kê số liệu, xét chuyển giai đoạn, quản lý và lên kế hoạch học tập cùng với việc quản lý và hỗ trợ việc đăng ký học lại cho sinh viên. Ngoài ra, hệ thống cũng thực hiện việc tố chức quản lý triển khai đến công tác thi cử của khảo thí từ việc xếp lịch thi cho đến thông báo lịch thi đến các sinh viên.

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Capstone: Popularly Barber Shop (Ứng dụng hỗ trợ đàn ông cắt tóc)

Bạch Minh Nam, Lê Chí Nhân, Trần Phước Tiến, Nguyễn Hữu Thiện
Tháng 05/2019

 Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc xây dựng ra một hệ thống cho phép các tiệm hớt tóc đăng ký vào hệ thống và đưa ra các dịch vụ hớt tóc phục vụ nam giới. Hệ thống cho phép người muốn cắt tóc tìm kiếm những thợ hớt tóc phù hợp với sở thích của họ, hay các tiệm hớt tóc/thợ hớt tóc trên đường họ đi về hay theo một tiêu chí nào đó.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Cập nhật 07 capstone hướng dẫn và bảo vệ thành công trong tháng 5 và 8 năm 2019

84 capstones với 07 topics được bảo vệ thành công trong tháng 5 và tháng 9 năm 2019

Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau
  + Topic từ 1 đến 71
  + Topic từ 72 đến 84

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

GOM NHÓM VÀ LỌC DỮ LIỆU VỚI BỘ INTERCEPTOR ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ CÁC FILE STYLESHEET

GOM NHÓM VÀ LỌC DỮ LIỆU VỚI BỘ INTERCEPTOR ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ CÁC FILE STYLESHEET

Tác giả: Mã Hoàng Nhật Phi

Mục đích: Chủ đề của bài viết này đưa ra cách xử lý dữ liệu từ một file XML gồm nhiều thành phần dữ liệu nhưng có định dạng khác nhau thành một dạng chuẩn chung cho việc xử lý. Bài viết định hướng theo cách kết hợp các XSL lại với nhau, xem file XSL như một filter để dùng chúng như là interceptor trong việc lọc dữ liệu nhằm hạn chế các xử lý quá phức tạp trên cùng một file XSL. Bài viết phân chia thành hai phần chính. Phần đầu tiên là gom nhóm và chuyển đổi thành dữ liệu có cấu trúc. Sau đó, thực hiện định dạng dữ liệu đồng nhất.

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Sử dụng Session trong Struts 2.x Framework

Mục đích: Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các sử dụng và vận dụng Session hỗ trợ phân quyền và xác thực trong Struts 2.x Framework. Qua việc tìm hiểu này, chúng ta sẽ vận dụng chúng vào việc xây dựng ứng dụng cơ bản xác thực người dùng để thực hiện các chức năng trong hệ thống

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Topic: SỬ DỤNG XMLHTTPREQUEST TRÊN STRUTS2 FRAMEWORK

Tác giả: Lê Hoàng Hiệp

Mục đích: Chủ đề của bài này sẽ đề cập đến 2 vấn đề.

·         Áp dụng XmlHttpRequest trong Struts 2 để xây dựng ứng dụng có khả năng live Search.

·         Bổ sung chỉnh sửa các css (thực hiện override các css) mặc định của Struts2

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Capstone: English Safety Observations (Hệ thống phát hiện những vật gây nguy hiểm)

Nguyễn Thị Trâm Anh, Nông Nguyễn Gia Hiển, Nguyễn Đức Nhật Anh 
Tháng 12/2018


                        Mô tả: Từ ý tưởng được mô tả trong todo List 2017 của Trần Nguyễn Đăng Khoa – Solution Manager. Ứng dụng được phát triển dựa trên việc xác định các vật thể gây nguy hiểm cho con người đặc biệt là những nơi có nhiều em bé hay trẻ con, cụ thể là tại sân trường học hay tại các công viên. Hệ thống ứng dụng viêc sử dụng camera để phân tích hình ảnh xác định các vật thể có trong từng khung hình và gửi về cho hệ thống để hệ thống phân tích và đánh giá nhằm xác định cụ thể vật thể này có gây nguy hiểm theo một list vật thể đã được lưu trữ.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Capstone: Build applications for supporting to keep vehicles using NFC technology (Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giữ xe sử dụng NFC)

Mai Vũ Cường, Nguyễn Quốc Bảo, Đặng Ngọc Trung - Tháng 12/2018

Mô tả: Từ ý tưởng của giảng viên Lê Vũ Trường. Ứng dụng được phát triển dựa trên ứng dụng thực tế về việc quản lý đỗ xe bên lề đường với mục tiêu tối ưu về nhân công, hạn chế sử dụng tiền trực tiếp và linh hoạt trong việc ứng dụng chính sách thay đổi cho việc gửi xe. Hệ thống ứng dụng công nghệ NFC với thẻ và NFC tích hợp trong điện thoại thông minh để thực hiện cho phép tài xế đỗ xe bên lề đường với các máy đọc thẻ và xác định thời gian từ lúc đậu đến lúc rời đi với chi phí xác định.

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Capstone: . Examination Tools applying Block Chain Technology (Xây dựng hệ thống quản lý đề thi và việc thi cử sử dụng công nghệ Block Chain)

Nguyễn Minh Hưng, Cao Trung Hiếu, Trương Tấn Sang

Tháng 12/2018

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên yêu cầu thực tế qui trình khảo thí tại FPT University – cơ sở HCM. Mô hình được thiết kế sẵn và hệ thống được implement theo yêu cầu của người dùng, cụ thể là các qui trình đang được vận hành. Hệ thống xây dựng bao gồm xây dựng hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi theo learning outcome.

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Capstone: Optimizing and Make plugin to Students’ Training Management Process (Nâng cấp và bổ sung các thành phần hỗ trợ qui trình quản lý đào tạo)

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, Trần Duy Phúc, Phạm Trung Hiếu 
Tháng 12/2018
                        
                 Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên yêu cầu thực tế qui trình đào tạo tại FPT University – cơ sở HCM. Mô hình được thiết kế sẵn và hệ thống được implement theo yêu cầu của người dùng, cụ thể là các qui trình đang được vận hành. Hệ thống được phát triển và được nâng cấp đến lần thứ 4. Trong lần này, hệ thống hiện đến 7 module. module khởi tạo dữ liệu đầu kỳ với mục tiêu xác định nội dung tiếp theo sv sẽ phải học, tình trạng học tập của sinh, trạng thái của sinh viên trong học kỳ mới đề từ đó hỗ trợ các module khác hoạt động dựa trên thông tin khởi tạo này. Module này sẽ hỗ trợ kết xuất báo cáo về tình trạng của sinh viên theo mẫu 04.37 của nhà trường và kế hoạch thu học phí đến từng sv. Module tài chính hỗ trợ phòng thu ngân phân loại và xác định các giao dịch của sv để từ đó xác định các chi phí mà sv đã trả cho việc học đi hay học lại để từ đó phát sinh các hóa đơn và xác định tình trạng chính thức của sv thông qua tình trạng học phí và xác định việc xếp lớp cho sv.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Topic: Sử dụng mô hình “Máy trạng thái” (State-machine) kết hợp đọc schema để khôi phục tài liệu XML bị lỗi

Sử dụng mô hình “Máy trạng thái” (State-machine) kết hợp đọc schema để khôi phục tài liệu XML bị lỗi

 

Tác giả: Bạch Minh Nam

 

Mục đích: Chủ đề của bài viết này hướng dẫn cách hiện thực bộ đọc cú pháp XML bằng sơ đồ máy trạng thái (dựa trên những khái niệm đã được trình bày trong bài viết trước đó, tham khảo tại địa chỉ http://www.kieutrongkhanh.net/2018/12/su-dung-mo-hinh-may-trang-thai-state.html), kết hợp phân tích schema để khôi phục lại tài liệu XML bị các lỗi liên quan đến thiếu thẻ đóng/mở.

Ví dụ, cho tài liệu XML lỗi như sau

Kết quả xử lý sau khi khôi phục sẽ là