Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Topic: Sử dụng mô hình “Máy trạng thái” (State-machine) kết hợp đọc schema để khôi phục tài liệu XML bị lỗi

Sử dụng mô hình “Máy trạng thái” (State-machine) kết hợp đọc schema để khôi phục tài liệu XML bị lỗi

 

Tác giả: Bạch Minh Nam

 

Mục đích: Chủ đề của bài viết này hướng dẫn cách hiện thực bộ đọc cú pháp XML bằng sơ đồ máy trạng thái (dựa trên những khái niệm đã được trình bày trong bài viết trước đó, tham khảo tại địa chỉ http://www.kieutrongkhanh.net/2018/12/su-dung-mo-hinh-may-trang-thai-state.html), kết hợp phân tích schema để khôi phục lại tài liệu XML bị các lỗi liên quan đến thiếu thẻ đóng/mở.

Ví dụ, cho tài liệu XML lỗi như sau

Kết quả xử lý sau khi khôi phục sẽ là

 

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Capstone: Career Trend Suggestions

Tư vấn chọn ngành nghề dựa trên phân tích số liệu

Thái Lý Anh Khuê, Tăng Hồ Duy Minh, Đàm Phước Đức Duy - Tháng 12/2018


         Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc phân tích và tổng hợp số liệu từ các ngành nghề để từ đó đề xuất ngành học tương ứng với kết quả học tập và thi cử cho học sinh lớp 12 PTTH, và đề xuất công việc và các kỹ năng cần thiết trong tương lai với các sinh viên sắp tốt nghiệp một ngành nghề cụ thể. Trong giới hạn của đề tài này, hệ thống mô phỏng kết quả của 03 ngành cụ thể là CNTT, Y tế và giáo dục. Đối với ngành CNTT thì hệ thống lấy số liệu từ các sách trắng của CNTT, các thông tin về tuyển sinh, số lượng sinh viên và công việc làm từ thông tin chính thức của tổng cục thống kê và trang thông tin việc làm vietnamworks. Đối với 02 ngành còn lại, hệ thống lấy thông tin từ tổng cục thống kê và google public data để tính toán. Phương pháp phân tích và tổng hợp của hệ thống dựa trên 02 cơ chế của Major Clustering và Time Serial Analysis.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Sử dụng mô hình “Máy trạng thái” (State-machine) để biến đổi nội dung HTML thành chuẩn XML well-formed mà không cần hardcode

Sử dụng mô hình “Máy trạng thái” (State-machine) để biến đổi nội dung HTML thành chuẩn XML well-formed mà không cần hardcode

 

Tác giả: Bạch Minh Nam

 

Mục đích: Chủ đề của bài viết này hướng dẫn cách hiện thực bộ tiền xử lý nội dung HTML thành chuẩn XML well-formed, trước khi đưa vào các bộ parser để đọc XML như DOM, StAX hoặc SAX với mục tiêu trích xuất dữ liệu.