Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Topic: Public Place Registration (Ứng dụng hỗ trợ đăng ký nơi sinh hoạt chung cho tổ chức sự kiện hay hội họp)

 Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Tú - Tháng 09/2020


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa ý tưởng xây dựng ứng dụng cho phép người sử dụng đặt các vị trí lớn như hội trường, sảnh, thư viện … để sử dụng cho các sự kiện, hội nghị. Hệ thống cho phép người sử dụng lựa chọn thời gian chưa được đặt để gợi ý cho người dùng. Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ người dụng sử dụng điều khiển các trang thiết bị thông qua ứng dụng. Hơn thế nữa, hệ thống còn hỗ trợ cho người dụng trong việc giải quyết các sự cố đơn giản trong lúc sử dụng nơi đã đặt. Để đảm bảo người sử dụng có trách nhiệm bảo quản trang thiết bị và các thứ tự sắp xếp nơi họ đã mượn, hệ thống có khả năng kiểm tra tính ngăn nắp của nơi mượn sau sử dụng.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Topic: Community Learning Forum (Diễn đàn công đồng)

 Huỳnh Kim Trí, Nguyễn Tấn Luật, Nguyễn Triệu Duy, Vũ Thiện Hải - Tháng 09/2020


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa ý tưởng xây dựng một forum chia sẻ kinh nghiệm thực tế và học tập cho những người tham gia. Nội dung trên forum này căn cứ dựa trên thông tin học tập của người dùng để đề xuất ra được learning path cho người học. Từ đó, căn cứ vào learning path sẽ định hướng cho người học các nội dung tiếp cận nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức và hỗ trợ người tham gia trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, người tham gia có khả năng đóng góp cho forum theo learning path mà họ đã tham gia. Forum hỗ trợ gợi ý những nội dung mới và theo đúng định hướng learning path mà họ đã chọn. Hệ thống được xây dựng cho một tổ chức làm giáo dục cụ thể như là một trường học, một trung tâm đào tạo.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

Cập nhật 04 capstone hướng dẫn, đồng hướng dẫn và bảo vệ thành công trong tháng 9/2020

94 capstones với 4 topics (từ 95 đến 98) được bảo vệ thành công trong tháng 9/2020

Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau

+ Topic từ 85 đến 98
Topic từ 72 đến 84
Topic từ 1 đến 71

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới