Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

Capstone: Duc Hanh Dental Clinic (Phòng khám Nha Khoa Đức Hạnh)

 Nguyễn Tiến Sơn, Trần Nguyên Khôi, Lại Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Xuân Khánh Hòa

Tháng 12/2022

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ phòng khám nha khoa Đức Hạnh với mục tiêu phát triển phần mềm để tin học hóa mọi hoạt động về khám chữa bệnh tại phòng khám. Phạm vi của dự án này được thực hiện theo yêu cầu của chủ phòng khám là tập trung vào chính xác qui trình khám và chữa răng giữa bệnh nhân và các nha sĩ trong phòng khám cùng với việc nắm tình hình diễn tiến của việc khám chữa, chăm sóc răng. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này là bệnh nhân (user) – người đăng ký và sử dụng account để thực hiện đăng ký khám các bệnh liên quan về răng, điều dưỡng  – người hỗ trợ bác sỹ trong việc đưa các thông tin liên quan về điều trị - chỉ định - …, các nhân viên (staff) – người hỗ trợ đặt lịch khám với user không có sử dụng ứng dụng và hỗ trợ thanh toán các chi phí điều trị cùng với việc check-in khi người đăng ký tới, người chủ (owner) và người quản trị (administrator). Các tính năng cơ bản của hệ thống cho người bệnh nhân có thể sử dụng ứng dụng điện thoại để đặt lịch khám hay người nhân viên sẽ thực hiện đặt lịch khám tùy thuộc vào số nha sĩ tương ứng với các giờ trống của nha sĩ.

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

Capstone: Sai Gon Tour Plan (Du lịch Sài Gòn)

 Bành Đức Hiếu, Trần Phạm Gia Bảo, Diệp Quốc Lộc, Nguyễn Phạm Đăng Khoa

Tháng 12/2022

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ công ty Tâm Huyết Việt với mục tiêu phát triển du lịch thành phố sau những năm COVID. Phạm vi của dự án này được thực hiện theo định hướng tạo ra môi trường kết nối giữa một đơn vị làm du lịch, là công ty có một số lương lớn tour guide có kinh nghiệm và uy tín trong hướng dẫn các tour trong ngày trên địa bàn, với các khách du lịch mong muốn trải nghiệm tìm hiểu về thành phố trong ngày. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này là người hướng dẫn viên (Tour Guide) – được xác nhận bởi công ty và được đưa vào hệ thống, du khách (Tourist) – các khách hàng tham gia hệ thống thông qua việc đăng ký, các nhân viên (staff) – người giám sát và vận hành, người chủ (owner) và người quản trị (administrator). Các tính năng cơ bản của hệ thống cho phép tourist tìm kiếm các tour đã được kiểm duyệt trên hệ thống hay tìm kiếm các tour guide để chọn lựa các tour của họ trên hệ thống. Các tourist thực hiện đặt tour với các thông số đầu vào như số lượng người tham gia, chi phí cần bỏ ra khi tham gia, thời gian tham gia, ... Toursist thực hiện thanh toán tour để hóa đơn được thiết lập như một cam kết giữa 02 bên tourist và tour guide. Đến ngày tour diễn ra, tourist sẽ gặp tour guide tại điểm xuất phát để check-in. Quá trình diễn tiến tour sẽ được diễn ra trong thực tế không cần đồng bộ các trạng thái của hệ thống vì đó là hoạt động giao dịch dân sự giữa hai bên đồng thuận.