Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Capstone: Interior Furniture Augmented Reality System for Online Shopping (Nội thất AR trực tuyến)

Nguyễn Phước Anh Khoa, Bùi Thanh Thiên, Phan Hồng Đức

Tháng 05/2018
                        
            Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên ý tưởng xây dựng hệ thống e-commerce cho việc mua đồ nội thất của người dùng. Vấn đề mua bán nội thất gặp phải sự khó khăn từ hai phía người mua lẫn người bán. Người bán cần một không gian lớn để trình bày tất cả các loại nội thất tương ứng với phong cách họ có để người mua có thể lựa chọn. Tuy nhiên, không gian được trình bày lại là không gian không thật so với người mua. Vấn đề này dẫn tới phí phạm thời gian và tiền bạc lẫn cảm xúc khi người mua đem đồ về nhà và họ cảm thấy không hài long, họ phải lựa chọn chấp nhận hay phải bù chi phí để đổi nội thất mới. Ứng dụng với sự phát triển của AR sẽ hỗ trợ người bán niêm yết các món đồ nội thất mà người sử dụng có thể sử dụng thiết bị di động để lựa chọn, ướm thử trong không gian ngay nhà họ cần đặt và một khi họ cảm thấy phù hợp họ sẽ đưa và trong giỏ hàng, thanh toán và để đặt mua. 

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Sử dụng thuật toán máy học Naïve Bayes để đánh giá bình luận

Sử dụng thuật toán máy học Naïve Bayes để đánh giá bình luận

 

Tác giả: Lê Hùng Sơn

Mục đích:

Nội dung bài này định hướng việc phân loại thông tin của một tập lớn dữ liệu dựa trên phương pháp dự đoán hay gợi ý sử dụng thuật toán Naïve Bayes. Cụ thể, nội dung bài viết sẽ thực hiện phân loại bình luận tôt hay chưa tốt thông qua việc phân tích các thông tin thể hiện trong câu bình luận nhằm hỗ trợ cơ chế trong việc xây dựng hệ thống đánh giá, phân loại thông tin nhằm hạn chế bớt sự phức tạp khi xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Trích xuất dữ liệu theo phương pháp tận dụng chức năng tìm kiếm của website đang trích xuất và một số kỹ thuật hỗ trợ tiền xử lý và đồng bộ dữ liệu được trích xuất vào bộ lưu trữ

Trích xuất dữ liệu theo phương pháp tận dụng chức năng tìm kiếm của website đang trích xuất và một số kỹ thuật hỗ trợ tiền xử lý và đồng bộ dữ liệu được trích xuất vào bộ lưu trữ

Tác giả: Lê Hùng Sơn

Mục đích:

Bài viết cung cấp phương pháp tiếp cận về trích xuất dữ liệu trên các website bằng cách tận dụng bộ tìm kiếm sẵn trên các trang đang xử lý. Đây là ý tưởng có thể ứng dụng cho trang web sử dụng kỹ thuật động mà không cần sử dụng các framework. Ở đây, chúng tôi sẽ xử lý trang diadiemanuong và foody như là trường hợp áp dụng cho việc lấy danh mục dữ liệu và lấy thông tin ở một trang khác.

Bên cạnh đó, chúng tôi giới thiệu một số kỹ thuật hỗ trợ trong việc tiền xử lý dữ liệu sau khi trích xuất và đồng bộ dữ liệu đã được xử lý xuống bộ lưu trữ với mục đích hỗ trợ truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả. Trong bài này, chúng tôi sử dụng bộ StAX parser kết hợp JAXB để trích xuất khai thác và đồng bộ dữ liệu.