Capstone Projects Topics Phần 4

CAPSTONE PROJECT TOPIC NĂM 2021

 

To be continue ….

 

115. Capstone: Community COVID Market Application (Chợ truyền thống thời Covid) (Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Đoàn Quang, Nguyễn Đức Huy, Võ Hữu Lộc - Tháng 12/2021)

http://www.kieutrongkhanh.net/2022/01/capstone-community-covid-market.html

 

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của Quận Đoàn Quận 1 – Tp. HCM để phục vụ người dân quận 1 và các tiểu thương trong các chợ truyền thống trong quận trong thời điểm giãn cách xã hội cũng như trong tương lai. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc xây dựng một hệ thống cho phép tiểu thương ủy quyền cho quận đoàn quận 1 trong việc thu thập các đơn hàng từ người dân trong quận 1 đặt và tiến hành giao hàng theo các đơn hàng đã đặt trong tình huống giãn cách xã hội hay trong tình huống các tiểu thương của chợ truyền thống không thuận lợi trong việc sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Dự án này theo định hướng duy trì chợ truyền thống và các tiểu thương trong chợ với khả năng sử dụng công nghệ thông tin có thể tiếp nhận và xử lý đơn hàng trực tiếp qua ứng dụng. Dự án tạo thuận lợi cho người dân mua hàng và đặt hàng trực tuyến mà không cần quản lý account thông qua xác thực số điện thoại khi giao dịch … Hệ thống được yêu cầu xây dựng tính năng cho phép tiểu thương đăng ký và được quận đoàn phê duyệt để từ đó thực hiện ủy quyền trong việc thực hiện đơn hàng cũng như giao hàng. Hệ thống được xây dựng theo mô hình G2C. Qui trình chính của hệ thống như sau:

+ Người sử dụng không cần bất cứ account nào cũng có thể đặt hàng trên ứng dụng web hay mobile sử dụng số điện thoại thực của họ

  + Số điện thoại sẽ được verify bằng OTP

  + Các đơn hàng đã được đặt có thể truy cứu lại bằng số điện thoại

  + Các đơn hàng sẽ được xử lý và cập nhật tình trạng bởi quận đoàn hay tiểu thương tùy theo việc ủy quyền

  + Người dân có thể feedback về các đơn hàng đã giao

  + Quận đoàn là đơn vị trung gian sẽ giải quyết các feedback

  + Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin giao dịch

  + …

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng web và mobile có thể cho phép người sử dụng đặt hàng, tra cứu đơn hàng thông qua số điện thoại

 + Hệ thống xác thực thông tin người dùng thông qua xác thực của số điện thoại

 + Ứng dụng web cho phép quận đoàn và tiểu thương xử lý và cập nhật trạng thái đơn hàng

 + Ứng dụng web ghi nhận giao dịch và quản lý tình trạng giao dịch của các đơn hàng

 + Ứng dụng cho phép người dùng feedback thông tin về đơn hàng sau khi đã giao

 + Ứng dụng web hỗ trợ quận đoàn và tiểu thương trong việc xử lý feedback

 + Ứng dụng web hỗ trợ quận đoàn và tiểu thương cập nhật danh mục sản phẩm

 + Ứng dụng web tiêu thương thay đổi, cập nhật phí ship, promotion, ……

 + Hệ thống hỗ trợ phản hồi thông tin với người dùng

 + Hệ thống hỗ trợ xuất các đơn hàng và sắp xếp vị trí giao đối với các đơn hàng do quận đoàn được ủy quyền

 + …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, triển khai thực tế, dữ liệu được cung cấp trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng và giải pháp để duy trì và phát triển hệ thống không chỉ trong thời điểm giãn cách mà cho cả thời điểm bình thường mới lẫn tương lai …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

- Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web lẫn mobile

- Ứng dụng vận dụng cơ chế thanh toán với VNPay và xác thực số điện thoại sử dụng OTP.

114. Capstone: Recycling Sorting (Hệ thống hỗ trợ phân loại rác tái sử dụng (chai nhựa và hộp giấy)) (Nguyễn Sĩ Triều Nguyễn, Đặng Huỳnh Anh, Nguyễn Minh Huy - Tháng 12/2021)

http://www.kieutrongkhanh.net/2021/12/capstone-recycling-sorting-he-thong-ho.html

 

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của doanh nghiệp tái chế với mong muốn nâng cao ý thức của người dân Việt Nam nói chung và Thành phố HCM nói riêng trong việc bảo vệ môi trường với việc phân loại rác thác có thể tái sử dụng, trong dự án này doanh nghiệp yêu cầu phân loại chai nhựa và các hộp giấy. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc xây dựng một thiết bị để đón nhận rác, phân tích để xác nhận loại rác thu thập, ở đây đó chính là chai nhựa hay hộp giấy, gọi là thùng rác. Mỗi thùng rác được yêu cầu chỉ nhận dạng và thu thập đúng một loại rác như là chỉ là chai nhựa hay chỉ là hộp giấy như hộp sữa, không thu thập cả hai trong thùng rác. Thùng rác được yêu cầu thiết kế có khả năng tách biệt rác được thu thập trong ngân riêng và rác loại bỏ trong ngân riêng để người dùng có thể bỏ đi hay nhận lại. Thùng rác được yêu cầu phải có thông tin trực quan ngay tại thời điểm thu thập đối với người dùng. Thùng rác có khả năng xác định tình trạng hoạt động hay không hoạt động, đang kết nối vận hành hay không, thùng rác có đang đầy hay không để thông báo đển bộ phận bảo trì cũng như đến khách hàng. Thùng rác có khả năng đưa các thông tin nhận dạng và thu thập đến cả người dùng lẫn hệ thống. Thùng rác có khả năng xử lý một số tình huống người dùng khi đưa các loại rác khác nhau vào trong hệ thống như quá nặng, đổ nước, … Bên cạnh thùng rác được thiết kế, hệ thống phần mềm được yêu cầu để có thể ghi nhận quản lý các thùng rác cùng vị trí được đặt, ghi nhận các giao dịch của người dùng, các quá trình liên quan đến việc thu thập và phân loại rác để từ đó có thể hỗ trợ cải tiến nâng cao quá trình phân loại rác. Hơn thế nữa, hệ thống có khả năng đưa ra các thông báo về tình trạng của các thùng rác, các báo cáo về tình trạng thu thập rác và cải thiện việc nhận dạng của hệ thống. Hệ thống có khả năng tích điểm đối với người dùng có account để có thể qui đổi thành các phần thưởng không lớn để có thể khuyến khích người dùng sử dụng thiết bị và nâng cao nhận thức trong việc phân loại rác. Qui trình chính của người sử dụng khi bỏ rác vào thùng rác như sau

+ Người sử dụng thùng rác có thể có account hay không có account đều được

  + Đối với người có account, họ sẽ sử dụng ứng dụng mobile để truy cập với account của họ

  + Họ quét QR code trên thùng rác để bắt đầu tiến hàng việc nạp rác và giúp hệ thống ghi nhận rác

  + Họ đưa rác vào thùng rác qua nơi tiếp nhận

  + Thùng rác sẽ xác định rác đưa vào, thực hiện phân tích và phân loại

  + Nếu đúng loại rác qui định sẽ đưa vào ngăn thu thập. Nếu không, thùng rác sẽ chuyển ra ngăn rác loại

  + Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin kết quả phân loại ngay trên màn hình LCD, thông báo về hệ thống và cập nhật ngay đến ứng dụng mobile với người dùng có account

  + Quá trình sẽ được tiếp tục cho đến khi người dùng nhấn nút hoàn tất trên ứng dụng mobile hay sau 30s người dùng không nạp nữa đối với người dùng không có account lẫn người dùng có account

  + Người dùng có thể feedback lên hệ thống các tình trạng nhận sai như sai thể tích, sai vật thể, …

  + Người vận hành hệ thống có thể xử lý feedback, xác nhận tình trạng để nâng cao tính nhận dạng và thu thập của hệ thống

  + Người vận hành hệ thống có thể nắm được tình trạng của các thùng rác

  + …

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Thùng rác được thiết kế có khả năng phân loại rác, cung cấp tình trạng hoạt động – kết nối – ghi nhận giao dịch

 + Thùng rác có khả năng xử lý và handle được các tình huống tùy theo vật phẩm người dùng đưa vào

 + Thùng rác có ngăn phân loại rác thu thập và rác thải ra ngoài

 + Thùng rác có tính trực quan với người sử dụng kể cả người không có account trong hệ thống

 + Ứng dụng mobile của người sử dụng có account giúp người dùng ghi nhận quá trình thu thập rác, tích điểm, feedback, …

 + Ứng dụng web của người vận hành có thể quản lý được trạng thái, vị trí hoạt động của thùng rác

 + Ứng dụng web của người vận hành có thể hỗ trợ xử lý feedback và chuyển feedback phù hợp sang nhân viên kỹ thuật để cải thiện việc nhận dạng của hệ thống

 + Ứng dụng web của người người kỹ thuật có thể hỗ trợ họ trong việc xác định các trường hợp để tăng cường thông tin cải thiện sự nhận dạng của hệ thống

 + Ứng dụng web của người vận hành có thể hỗ trợ cung cấp thông tin về transaction, các số liệu tổng hợp, …

 + …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế thùng rác, giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế để thu thập số liệu và cải tiến hệ thống …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

- Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web dành cho người vận hành, nhân viên kỹ thuật … Ứng dụng mobile dành cho người sử dụng có account

- Ứng dụng IoT trong thiết kế thùng rác và đưa thông tin về hệ thống thông qua nền tảng cloud

113. Online Supermarket Application (Ứng dụng hỗ trợ siêu thị bán hàng online) (Dương Mẫn Đạt, Trần Nguỵ Nhật Anh, Hà Triệu Kim, Đinh Tuấn Nam - Tháng 08/2021)

http://www.kieutrongkhanh.net/2021/09/online-supermarket-application-ung-dung.html

 

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của công ty Pika_Tech về việc phát triển hệ thống hỗ trợ quản lý các siêu thị trong việc điều phối số lượng hàng hóa mua bán online đồng thời kết hợp cho khách hàng mua bán online trực tiếp. Các giải pháp đề xuất và triển khai thử nghiệm với hệ thống siêu thị SATRA. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc hỗ trợ người quản lý có thể lên kế hoạch bán các sản phẩm với số lượng trong từng giai đoạn, lên kế hoạch trong việc quản lý sản phẩm, lên các chương trình khuyến mại, cung cấp ứng dụng mua sắm online cho khách hàng của siêu thị. Việc lên kế hoạch sẽ được hệ thống hỗ trợ cho người vận hành xác định các khối lượng hàng hóa cho kênh offline và kênh online với thông số ước lượng. Trong quá trình vận hành triển khai các kế hoạch, hệ thống hỗ trợ cơ chế cảnh báo cho người vận hành về khối lượng hàng hóa sắp hết theo ngưỡng thông số được cấu hình hay hết hàng để người vận hành có thể đưa ra quyết định cập nhật kế hoạch đang được triển khai. Hơn thế nữa, trước khi các kế hoạch chuẩn bị đến giai đoạn triển khai thì hệ thống sẽ cho thông báo cho người vận hành những thông tin liên quan ảnh hưởng đến kế hoạch để người điều hành có thể thực hiện điều chỉnh. Sản phẩm cũng hỗ trợ việc ứng dụng các quản lý promotion và apply các promotion cho các sản phẩm trong kế hoạch vận hành. Song song đó, sản phẩm cung cấp một sản phẩm cho người dùng mua sắm trực tuyến bằng cả ứng dụng web lẫn ứng dụng trên mobile. Ứng dụng cho phép người khách hàng tìm kiếm và thực hiện mua hàng trong siêu thị và việc mua hàng sẽ có sự tác động và ảnh hưởng dựa trên kế hoạch đang được thực thi. Thêm vào đó, ứng dụng sẽ thông báo cho những thiết bị người dùng có sử dụng ứng dụng điện thoại về chương trình khuyến mãi cho sản phẩm họ đã mua hoặc đang trong danh sách yêu thích. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Người vận hành lên kế hoạch bán sản phẩm trên các kênh theo từng thời điểm; Người vận hành có thể điều chỉnh kế hoạch hay bổ sung kế hoạch; Người vận hành cấu hình các thông tin về biên độ hết sản phẩm, thời gian vận hành kế hoạch, thời gian cảnh báo để hệ thống có thể đưa thông tin hỗ trợ người sử dụng ra quyết định; Người vận hành lên các promotion và apply các promotion trên danh mục sản phẩm; Người vận hành có thể thấy được các giao dịch của các khách hàng trên hệ thống; Người vận hành có thể quản lý đơn hàng của khách hàng, tạo tài khoản cho nhân viên, và bàn giao đơn hàng cho nhân viên xử lý; Người khách khàng có thể tìm kiếm mua hàng trực tuyến trên ứng dụng web và ứng dụng mobile; Ứng dụng dành cho khách hàng hỗ trợ đồng bộ thông tin khi người sử dụng dùng ứng dụng web và mobile; Ứng dụng của khách hàng hỗ trợ tiện ích về thông báo khuyến mại, tìm kiếm sản phầm, tìm kiếm trong lịch sử mua hàng, mua lại các món hàng hay cả đơn hàng từ lịch sử, các món hàng ưa thích, rating, …; Hệ thống hỗ trợ vận hành trong việc các xác định các vấn đề liên quan đến sản phẩm theo cấu hình của kế hoạch đang xây dựng, kế hoạch đang triển khai và kế hoạch trong tương lai; Hệ thống hỗ trợ cho khách hàng trong việc lựa chọn hàng hóa khi mua sắm trực tuyến về số lượng, về khuyến mại và sản phẩm ưa thích hay có liên quan; Hệ thống cung cấp các thống kê cho người vận hành; Hệ thống hỗ trợ các thông báo dựa trên trạng thái cập nhật tình trạng giao dịch của khách hàng với hệ thống, tình trạng của kế hoạch đã có trong hệ thống. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, phân tích dữ liệu lịch sử, dữ liệu thu thập từ khách hàng để đưa ra hay gợi ý các giải pháp phù hợp …… Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web dành cho cả khách hàng và người vận hành, ứng dụng mobile dành cho khách hàng, xây dựng các api và services để cung cấp cho các thành phần consumer độc lập …

 

 

112. Major Orientation to High School Student (Định hướng ngành học cho học sinh phổ thông trung học) (Huỳnh Thanh Tiến, Hoàng Anh Thắng, Võ Huỳnh Đức Minh, Lê Hiếu - Tháng 08/2021)

http://www.kieutrongkhanh.net/2021/09/capstone-major-orientation-to-high.html

 

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của quận đoàn Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn hỗ trợ các học sinh phổ thông trung học trong việc gợi ý các trường và ngành học cùng với các thông tin liên quan đến việc đánh giá, tuyển chọn vào trường, chỉ tiêu tuyển sinh, chi phí học tập, … của các trường đại học ở khu vực phía Nam. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc hỗ trợ học sinh có thể sử dụng điểm học bạ hay điểm thi phổ thông trung học quốc gia để đưa vào hệ thống. Hệ thống sẽ thực hiện tính toán dựa trên các khối và các tổ hợp môn từ đó sẽ gửi ý các ngành học có liên quan. Từ các ngành này, hệ thống cũng tính toán gợi ý các trường đại học ở phía Nam phù hợp với lại điểm tính toán từ người dùng nhập vào. Khi chọn trường tương ứng, hệ thống cung cấp cho người dùng xem những thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, chi phí cần bỏ ra cho việc học tập, các ngành học liên quan, các thông tin liên quan cùng các tin tức của trường mà người sử dụng đang xem. Hệ thống cho phép người dụng luyện thi với các đề thi của các năm trước đó được tổ chức và đưa cho người sử dụng luyện tập. Hơn thế nữa, người sử dụng cũng có thể thi thực tế trên hệ thống để có gợi ý tốt hơn về ngành học khi đã có định hướng về tổ chuyên ngành hay tổ hợp môn để hệ thống đưa ra gợi ý khác về ngành học và trường tương ứng. Hệ thống cũng hỗ trợ hoc sinh trong việc xác định việc có nên theo đuổi một trường yêu thích hay ngành học yêu thích của một trường cụ thể bằng cách follow trường lựa chọn. Hệ thống sẽ ước lượng sinh viên đang ở vị trí nào trong chỉ tiêu của năm trong đó trên tổng số người follow để từ đó bất kể có người mới follow hay unfollow thì vị trí thứ tự sẽ được notify đến người dùng. Ngoài ra, một khi người dùng follow thì hệ thống cũng hỗ trợ cập nhât tin tức và thông tin của ngành của trường đã chọn để thông báo đến học sinh. Hệ thống cũng cung cấp cho người quản lý các tiện ích về lấy thông tin của trường – ngành học, cập nhật và quản lý thông tin của trường và ngành học, lấy tin tức và duyệt tin sau đó đưa tin về các trường và ngành học có liên quan. Người quản lý có thể cấu hình hệ thống để hỗ trợ hoạt động và đưa ra các gợi ý phù hợp với người sử dụng. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Người quản lý có thể cấu hình các thông số của hệ thống; Hệ thống có khả năng crawl dữ liệu về tin tức; Người quản lý có thể cập nhật hay đưa mới thông tin về ngành học, trường và các thông tin liên quan; Người quản lý có thể nhập mới hay cập nhật đề thi; Người quản lý có thể cập nhật, thêm mới và duyệt tin tức có liên quan đến ngành học và trường; Học sinh có thể nhận được các gợi ý về ngành học,trường căn cứ theo điểm nhập theo các tiêu chí được qui định trong hệ thống; Học sinh có thể luyện thi, thi để lấy điểm nhằm mục đích để hệ thống gợi ý theo đúng năng lực sau thi; Học sinh có thể nhận được thông báo về vị trí thứ hạng của học sinh trong chỉ tiêu sau khi nhập điểm hay thi và follow ngành học của trường; Học sinh có thể nhận được thông báo về tin tức liên quan đến ngành học, trường đại học đã follow. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, phân tích dữ liệu lịch sử, dữ liệu thu thập từ khách hàng, crawl dữ liệu và xử lý để đưa ra hay gợi ý các giải pháp phù hợp …… Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web dành cho cả học sinh và người quản lý, xây dựng các công cụ crawl, thực hiện xử lý dữ liệu thô và chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng các api và services để cung cấp cho các thành phần consumer độc lập …

 

111. Safety control at the factory via IP camera (Kiểm soát an toàn lao động ở nhà máy sản xuất thông qua IP camera) (Lê Văn Lượng, Nguyễn Phẩm Hải Trị, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Minh - Tháng 06/2021)

http://www.kieutrongkhanh.net/2021/07/topic-safety-control-at-factory-via-ip.html

 

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu về việc đảm bảo an toàn lao động tại các kho xưởng trong nhà máy sản xuất. Các khu vực trong nhà máy sản xuất sẽ gắn các các camera giám sát để đảm bảo người vào các khu vực cụ thể phải bận áo bảo hộ và đội mũ bảo hiểm. Hệ thống giúp nhận dạng các trường hợp vi phạm, phát ra chuông cảnh báo và thông báo đến người giám sát để người giám sát có thể điều phối bảo vệ nhắc nhở người vi phạm. Ngoài ra, người giám sát có thể xem lại các hình ảnh, video trích xuất và giám sát trực tiếp tình huống trên ứng dụng thông qua camera. Người giám sát có thể thông báo trường hợp nhận dạng sai hay tắt tạm thời chức năng nhận dạng theo yêu cầu trực tiếp hay có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành. Ứng dụng cung cấp một thành phần cho người manager thống kê tình trạng vi phạm và đưa ra các hành động trên số lượng vi phạm phát sinh cho từng khu vực. Hệ thống cũng cho phép người kỹ thuật đánh giá và xem lại các trường hợp vi phạm để từ đó nâng cao tính nhận dạng của hệ thống. Hệ thống cung cấp tính năng cho người nhân viên trong việc đưa lịch trình của người giám sát và bảo vệ của từng khu vực để làm căn cứ ghi nhận hoạt động của đội tại từng khu vực. Người nhân viên cũng được hỗ trợ quản lý camera và sự kết nội của chúng tại các khu vực, các khu vực trong hệ thống. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Hệ thống hỗ trợ nhận dạng và phát hiện các hành vi vi phạm về không đội nón bảo hộ và không mặc áo bảo hộ; Người giám sát có thể quan sát và giám sát các khu vực qui định trong lịch trình với ứng dụng của họ thông qua camera; Người giám sát có thể xem các bằng chứng vi phạm cũng như các video trích xuất; Người giám sát có thể ghi nhận và phản hồi khi có sự nhận dạng nhiễu – không chính xác; Người giám sát có thể xử lý sự cố tại khu vực mà họ đang vận hành; Người quản lý có thể theo dõi tình hình vi phạm theo từng thời điểm và đưa ra các báo biểu để xử lý; Hê thống thông báo cho người quản lý nếu vi phạm ở một số khu vực là nghiệm trọng; Người kỹ thuật viên có thể xem lại các bằng chứng, xử lý các yêu cầu về sai lệch trong nhận dạng, đánh label để nâng cao tính khả dụng của hệ thống thông qua việc train lại; Người nhân viên có thể quản lý khu vực, camera, việc tắt mở camera và thu thập các báo biểu về vi phạm; Hệ thống có khả năng kích hoạt cảnh báo thông qua chuông IoT. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế để đưa ra gợi ý phù hợp … Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, desktop application, kết nối và streaming thông qua camera, machine learning trong nhận dạng

 

 

110. Import/export management system for an agency using IoT scale device (Hệ thống quản lý xuất nhập kho cho các đại lý bán hàng sử dụng cân IoT) (Bùi Đỗ Bảo Khanh, Nguyễn Thanh Tân, Trần Minh Tấn, Nguyễn Văn Lợi - Tháng 06/2021)

http://www.kieutrongkhanh.net/2021/06/topic-importexport-management-system.html

 

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong việc tin học hóa qui trình xuất nhập kho tại các đai lý bán hàng trong việc xác định trọng lượng nhập xuất kho. Hệ thống xây dựng một cân IoT sử dụng các cảm biến về trọng lượng để xác định khối lượng hàng hóa nhập và xuất vào kho khi người chở hàng ra vào cổng. Hệ thống dựa trên nguyên lý ghi nhân khối lượng cả xe và/hay hàng khi vào rồi ghi nhận xe hay/và hàng khi ra để xác định tổng trọng lượng nhập xuất vào kho. Hệ thống xây dựng phần mềm kết nối thiết bị cân để tính toán ghi nhận transaction. Bên cạnh đó, hệ thống cũng xây dựng hệ thống nhận dạng nhà cung cấp hay khách hàng kết hợp với cân thông qua thiết bị NFC sử dụng thẻ trực tiếp hay sử dụng điện thoại có hỗ trợ NFC. Ứng dụng giúp hỗ trợ đại lý xác định số lượng nhập xuất tồn theo định kỳ họ cần truy vấn. Hệ thống cũng cung cấp phần mềm cho người giám sát cân kết nối trực tiếp cân để giải quyết các sự cố xảy ra trong quá trình nhập xuất. Hệ thống đưa ra cách thức cho người dùng đăng ký lịch cho việc nhập xuất để điều phối việc nhập xuất của đại lý trong quá trình vận hành. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Xây dựng được cái cân IoT để đón nhận giá trị nhập xuất kho; Người giám sát có thể quan sát và giám sát quá trình ra vào của việc nhập xuất; Người giám sát có thể giải quyết các sự cố không chính xác trong qui trình nhập xuất; Hệ thống phần mềm cho phép thống kê, ghi nhận quá trình nhập xuất theo định danh của nhà cung cấp thông qua công nghệ NFC; Hế thống có khả năng thống kê xuất nhập tồn tại một thời điểm; Hệ thống cho phép nhà cung cấp hay khách hàng đăng ký lịch xuất nhập hàng hóa; Hê thống đảm bảo các ràng buộc để việc xuất nhập hàng hóa tuân theo qui định và đảm bảo việc giao dịch là chính xác; Hê thống ghi nhận quá trình giao dịch và đảm bảo tracking được việc giao dịch thông qua các báo biểu; Hệ thống hỗ trợ ứng dụng định danh cho người dùng thông qua thiết bị di động có hỗ trợ NFC. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế để đưa ra gợi ý phù hợp … Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, mobile application, desktop application, cân IoT, và các api và services để cung cấp cho các thành phần consumer độc lập … Ứng dụng là một ý tưởng mới lệ thuộc hành vi của người dùng

 

 

109. Home Doctor Application (Ứng dụng hỗ trợ bác sĩ gia đình) (Nguyễn Lê Huy, Hồ Duy Phú, Nguyễn Đình Vương, Phạm Đức Hiếu - Tháng 06/2021)

http://www.kieutrongkhanh.net/2021/07/topic-home-doctor-application-ung-dung.html

 

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong việc qui trình hóa việc khám chữa bệnh của bác sĩ chữa các bệnh lý về tim mạch theo định hướng theo dõi bệnh nhân trực tiếp thông qua ứng dụng sử dụng thiết bị đo qua đồng hồ thông minh. Hệ thống được xây dựng theo định hướng cung cấp các bác sĩ chữa các bệnh lý về tim mạch. Sau đó, các bệnh nhân kết nối việc chăm sóc và theo dõi bác sỹ qua một yêu cầu gián tiếp thông qua hệ thống. Bệnh nhân có thể đưa các hồ sơ bệnh án vào trong hệ thống và tổ chức thành các hồ sơ bệnh án, thực hiện chia sẽ cho bác sĩ khi có yêu cầu về chăm sóc. Bác sĩ duyệt yêu cầu và cùng bệnh nhân xác nhận việc theo dõi bệnh nhân thông qua hợp đồng được theo dõi bởi hệ thống với thời gian và chi phí xác định. Sau khi quá trình kết nối của bác sĩ và bệnh nhân hoàn tất, bệnh nhân kết nối thiết bị đo sinh hiệu theo yêu cầu của bác sĩ. Bác sĩ sẽ thiết lập hồ sơ theo dõi, thiết lập lịch gặp mặt để khám bệnh, thiết lập thời gian đo sinh hiệu để thực hiện theo dõi bệnh nhân gián tiếp thông qua ứng dụng với sự hỗ trợ của hệ thống. Trong quá trình theo dõi, bác sĩ sẽ đưa ra các y lệnh và lưu trữ trong hồ sơ để làm căn cứ cho bệnh nhân thực hiện và theo dõi bệnh án của chính họ. Hệ thống cũng sẽ hỗ trợ quá trình bệnh nhân đưa các hồ sơ bệnh án cũ của họ vào trong hệ thống với mục tiêu hạn chế sự sai sót là nhỏ nhất để đảm bảo cung cấp chính xác thông tin đến bác sĩ. Để đảm bảo quá trình theo dõi của bác sĩ không quá sức bác sĩ, hệ thống giới hạn một bác sĩ chỉ có thể kết nối được với 05 bệnh nhân tại khoảng thời gian nhất định. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Hệ thống cung cấp danh mục các bác sĩ có trong hệ thống để người dùng có thể tìm kiếm thông qua id hay QR code; Người sử dụng có thể tham gia vào hệ thống và tổ chức các bệnh án của họ thành các hồ sơ; Người sử dụng được hệ thống hỗ trợ tổ chức hồ sơ bệnh án theo danh mục bệnh lý tim mạch theo hệ thống danh mục của bệnh lý tim mạch cùng các bệnh có liên quan; Các hồ sơ bệnh án được đưa vào hệ thống với danh mục y lệnh theo qui định hiện hành của ngành y tế; Người sử dụng đưa các bệnh án với yêu cầu về y lệnh và bằng chứng thông qua hình ảnh; Hệ thống hỗ trợ xác định nội dung cơ bản của hình ảnh để đưa ra gợi ý cho người dùng trong quá trình đưa y lệnh cũ của họ vào trong hệ thống; Hệ thống tạo ra qui trình kết nối của bác sĩ và bệnh nhân và theo dõi thông qua hợp đồng được ký xác nhận bởi 02 bên; Bác sĩ có nghĩa vụ theo dõi và đưa ra các y lệnh cần thiết dành cho khách hàng sau khi hợp đồng có hiệu lực thực thi; Bệnh nhân có nghĩa vụ thực hiện theo các y lệnh của bác sĩ và theo dõi được hồ sơ chăm sóc sau khi hợp đồng có hiệu lực; Hệ thống hỗ trợ quá trình lấy sinh hiệu sau khi bệnh nhân kết nối thiết bị, kết nối bác sỹ và bác sĩ đưa ra lịch trình đo sinh hiệu; Hệ thống đảm bảo việc bác sỹ cần có các hoạt động theo qui định về theo dõi và ra các y lệnh cho bệnh nhân cũng như các lịch trình thăm khám; Hệ thống đảm bảo bác sỹ không chăm sóc theo dõi quá 5 bệnh nhân cùng thời gian; Người sử dụng được cung cấp một ứng dụng thông qua thiết bị di động để có thể theo dõi bệnh án của họ; Hệ thống nhắc nhở người dùng thực hiện các y lệnh thông qua ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động; Ứng dụng di động kết nối với đồng hồ thông minh để lấy sinh hiệu và gửi về hệ thống phân tích và đưa các thông số cần thiết cho bác sĩ; Người dùng có thể chia sẽ các thành phần trong hồ sơ bệnh án của họ cho bác sĩ; Hệ thống sẽ đưa ra các cảnh báo tùy theo thiết lập của bác sĩ đối với từng bệnh nhân riêng biệt. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế để đưa ra gợi ý phù hợp … Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, mobile application, các api và services để cung cấp cho các thành phần consumer độc lập … Ứng dụng chỉ mới hỗ trợ cho bệnh lý về tim mạch.

 

 

108. Fast Coffee Application (Ứng dụng đặt cà phê mang đi nhanh chóng) (Nguyễn Hoàng Danh, Phan Nguyễn Kim Anh, Bùi Văn Khánh, Hồ Thanh Tùng - Tháng 06/2021)

http://www.kieutrongkhanh.net/2021/06/topic-fast-coffee-application-ung-dung.html

 

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong việc tin học hóa qui trình mua bán tại các địa điểm bán cà phê mang đi và kết nối chúng với nhau để tạo sự thuận lợi cho khách hàng mong muốn mua cà phê và đem nhanh khi đang đi trên đường. Hệ thống được xây dựng trên ý tưởng cho phép các cửa hàng bán cà phê mang đi đăng ký vào hệ thống và mua giấy phép hoạt động và bán những thức uống theo qui định của hệ thống. Người sử dụng – khách hàng xác định các thông tin cá nhân cùng với các thông tin hỗ trợ đặt hàng từ thức uống yêu thích cho đến cửa hàng yêu thích, các vị trí họ đi thường xuyên, … Khách hàng có thể đặt cà phê ngay trên ứng dụng. Các cửa hàng – partner sẽ chấp nhận hay từ chối. Hệ thống sẽ tracking vị trí họ di chuyển để thông báo đến partner và thực hiện pha chế cho khách hàng. Khi khách hàng và partner gặp nhau, hệ thống sẽ hỗ trợ xác định đúng người dùng để partner có thể giao đúng đơn hàng cho khách hàng. Hệ thống cũng hỗ trợ việc xử lý các sự cố giữa khách hàng và người partner. Hệ thống đảm bảo các giao dịch được ghi nhân. Hệ thống hỗ trợ tính năng đặt nhanh cho khách hàng khi họ đi trên đường mà không cần phải thực hiện quá nhiều thao tác trên ứng dụng của họ. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Người chủ cửa hàng – partner đăng ký vào hệ thống cùng với việc mua license tương ứng; Partner xác định món cần bán được qui định và được hệ thống approved; Partner mở cửa hàng trên ứng dụng để xác định có phục vụ hay không; Khách hàng có thể đặt hàng hay đặt hàng nhanh; Partner có thể tiếp nhận hay từ chối đơn hàng; Hệ thống hỗ trợ ghi nhận giao dịch và tracking để thông báo đến cả hai bên tham gia; Hê thống đưa ra các gợi ý hợp lý để partner có thể phục vụ khách hàng đúng thời điểm dựa trên thông tin di chuyển của khách hàng; Hê thống cung cấp tính năng xác thực khách hàng để partner có thể giao đúng đơn hàng cho khách hàng; Hệ thống hỗ trợ các tính năng cho người dùng muốn delay việc phục vụ khi có sự cố; Hệ thống hỗ trợ tổng đài xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình xử lý giao dịch; Hệ thống đưa ra gợi ý phù hợp cho khách hàng lựa chọn các cửa hàng trên đường đi của họ. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế để đưa ra gợi ý phù hợp … Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, mobile application sử dụng expo, các api và services để cung cấp cho các thành phần consumer độc lập …

 

107. Car Wash Application – iRua (Ứng dụng hỗ trợ điều phối và quản lý cho tiệm rửa xe) (Vũ Đỗ Phương Thanh, Nguyễn Hồ Xuân Hương, Nguyễn Bảo Nguyên - Tháng 05/2021)

http://www.kieutrongkhanh.net/2021/06/topic-car-wash-application-irua-ung.html

 

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong vệc tin học hóa qui trình quản lý và hoạt động tại một cửa tiệm rửa xe. Hệ thống định hướng xây dựng một qui trình hỗ trợ chủ tiệm rửa xe quản lý được số lượng khách hàng đăng ký rửa xe, quản lý công việc thực hiện của nhân viên rửa xe, thông báo cho khách hàng biết khi nào đến lượt của họ, quản lý việc thanh toán các dịch vụ tại cửa hàng. Hệ thống bao gồm các ứng dụng như 01 kiosk của chủ cửa hàng, 01 màn hình sử dụng tablet để nhân viên có thể xác định họ có mặt để hệ thống thực hiện phân công công việc, một màn hình LCD để cho khách hàng thấy tới lượt của họ trong quá trình chờ đợi sau khi check-in. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Người chủ cửa hàng dùng kiosk để đăng ký hay check-in cho người rửa xe với các thông tin cần thiết và dịch vụ cần thực hiện; Hệ thống hỗ trợ chọn lựa các nội dung dịch vụ và các thông tin cơ bản của khách hàng nếu khách hàng đã từng rửa tại cửa hàng và đã có đăng ký thông tin; Hệ thống hỗ trợ việc phân lịch cho nhân viên thực hiện công việc và thông báo khoảng thời gian ước lượng cho khách hàng; Nếu người khách hàng có yêu cầu nhân viên phục vụ, hệ thống sẽ thông báo tình trạng của nhân viên cho chủ cửa hàng để từ đó chủ cửa hàng có thể giao tiếp khách hàng và chọn các phương pháp hợp lý để phục vụ khách hàng; Màn hình LCD sẽ thông báo cho khách hàng các thông tin về lượt và tình trạng phục vụ trong cửa hàng, thời gian ước lượng, nhân viên sẽ phục vụ; Màn hình tablet hỗ trợ điểm danh nhân viên có mặt và nhận việc sử dụng thẻ NFC để định danh; Qui trình được hệ thống hỗ trợ thực hiện tự động để đám bảo giảm thiểu sự vận hành của người chủ cửa hàng trong việc điều phối; Ứng dụng kiosk hỗ trợ chủ cửa hàng chốt đơn, thanh toán cho khách hàng; Hệ thống cũng hỗ trợ chủ cửa hàng điều phối điều chỉnh việc phục vụ khi có sự cố xảy ra; Hệ thống cung cấp ứng dụng di động cho khách hàng đặt lịch trước ở nhà theo khung giờ được chủ cửa hàng qui định theo định hướng khung giờ ít người sử dụng dịch vụ nhất để đảm bảo hoạt động của cửa hàng; Hệ thống hỗ trợ các bảo biểu thống kê để cho chủ cửa hàng xem tình hình và sự hoạt động của cửa hàng; Hệ thống các notify cần thiết để đảm bảo sự cần thiết đối với người dùng. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ các cửa hàng để đưa ra gợi ý phù hợp … Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, các api và services để cung cấp cho các thành phần consumer độc lập … Ứng dụng triển khai duy nhất cho một cửa hàng.

 

106. Youth’s Campaign Register Application  (Ứng dụng hỗ trợ việc đăng ký và xét duyệt các hoạt động của sinh viên) (Trần Thiên Phúc, Phạm Minh Hải, Nguyễn Thế Sơn, Trần Gia Huy - Tháng 05/2021) – – Qui trình được xây dựng và thiết kế ứng dụng cho Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên (SAC) trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

http://www.kieutrongkhanh.net/2021/06/topic-youths-campaign-register.html

 

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh – trực thuộc thành đoàn TP.HCM (SAC) về việc xây dựng hệ thống cho phép SAC tổ chức các chiến dịch hỗ trợ công tác triển khai trên địa bàn thành phố. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc tổ chức cho vé xe về Tết với tên chương trình Chuyến xe mùa xuân – định hướng triển khai thực tế trong tết cổ truyền 2021. Dựa trên yêu cầu, dự án đã tư vấn các qui trình từ việc tạo ra các chiến dịch, xây dựng các biểu mẫu tự động hỗ trợ trong đăng ký, các email trả lời tự động đến quá trình phân loại người đăng ký theo tiêu chí do người tổ chức xác định nội dung cùng với qui trình xét duyệt hồ sơ, chấm điểm bổ sung cho đến qui trình phân nhóm để lên lịch triển khai cho đến khi chiến dịch kết thúc. Bên cạnh đó, hệ thống tạo ra công cụ hỗ trợ người tổ chức chiến dịch trong việc chia chiến dịch ra làm nhiều đợt triển khai, công cụ đánh giá các hồ sơ, xuất các báo biểu để xác định tình trạng xét duyệt, xét duyệt ngoại lệ, phân công cộng tác viện trong duyệt hồ sơ, đóng mở tự đông hay thủ công các chiến dịch đang thực hiện. Ứng dụng hỗ trợ giao tiếp được cung cấp trên nền tảng web với các chức năng dành cho người quản lý và tổ chức chiến dịch; và người đăng ký tham gia chiến dịch. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Người tổ chức sự kiện lên kế hoạch cho một chiến dịch về nội dung, các biểu mẫu cho người đăng ký điền thông tin, các email template, thời gian đóng mở chiến dịch; Người tổ chức sự kiện kích hoạt việc đăng ký và đóng chiến dịch; Hệ thống cũng có thể kích hoạt việc đăng ký hay đóng chiến dịch dựa trên cấu hình của người tổ chức; Người tham gia thực hiện đăng ký chiến dịch, điền biểu mẫu theo yêu cầu, cập nhật các hồ sơ theo yêu cầu; Hệ thống phân loại người đăng ký theo tiêu chí được người tổ chức xác định, xác định tính xác thực của một số hồ sơ, …; Người tổ chức sự kiện phân công người cộng tác viên trong việc xét duyệt; Qui trình xét duyệt hồ sơ được thực hiện theo vai trò được phân công; Người xét duyệt yêu cầu bổ túc hồ sơ với các thông tin và sử dụng các template được người tổ chức chiến dịch cấu hình để yêu cầu người tham gia bổ sung; Người xét duyệt chấm điểm phụ khi các ứng viên có điểm trùng nhau; Hệ thống thực hiện phân nhóm xác định danh sách ứng viên cùng với các danh sách dự bị để có thể thay thế khi các ứng viên không nộp đủ hồ sơ hay trong trường hợp chiến dịch được tăng tài trợ; Hệ thống hỗ trợ phân nhóm để triển khai sau khi các ứng viên đã nộp hồ sơ theo yêu cầu; Hệ thống hỗ trợ xác định việc tham gia của các người trúng tuyển chiến dịch; Hệ thống hình thành qui trình với các nội dung cấu hình từ người tổ chức chiến dịch. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, phân tích dữ liệu lịch sử, dữ liệu thu thập (excel, dữ liệu thực tế trong quá trình triển khai dự án trên chiến dịch thật cùng khách hàng) để đưa ra gợi ý phù hợp … Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, các api và services để cung cấp cho các thành phần consumer độc lập …. Ứng dụng triển khai thành công với chiến dịch chuyến xe mùa xuân 2021 với 750 người tham dự - khách hàng xác nhận thông qua biên bản nghiệm thu và triển khai trên toàn thành phố với domain cxmx.sac.vn

 

1 nhận xét: