Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

Capstone: Recycling Sorting (Hệ thống hỗ trợ phân loại rác tái sử dụng (chai nhựa và hộp giấy))

Nguyễn Sĩ Triều Nguyễn, Đặng Huỳnh Anh, Nguyễn Minh Huy 
12/2021 

Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của doanh nghiệp tái chế với mong muốn nâng cao ý thức của người dân Việt Nam nói chung và Thành phố HCM nói riêng trong việc bảo vệ môi trường với việc phân loại rác thác có thể tái sử dụng, trong dự án này doanh nghiệp yêu cầu phân loại chai nhựa và các hộp giấy. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc xây dựng một thiết bị để đón nhận rác, phân tích để xác nhận loại rác thu thập, ở đây đó chính là chai nhựa hay hộp giấy, gọi là thùng rác. Mỗi thùng rác được yêu cầu chỉ nhận dạng và thu thập đúng một loại rác như là chỉ là chai nhựa hay chỉ là hộp giấy như hộp sữa, không thu thập cả hai trong thùng rác. Thùng rác được yêu cầu thiết kế có khả năng tách biệt rác được thu thập trong ngân riêng và rác loại bỏ trong ngân riêng để người dùng có thể bỏ đi hay nhận lại. Thùng rác được yêu cầu phải có thông tin trực quan ngay tại thời điểm thu thập đối với người dùng. Thùng rác có khả năng xác định tình trạng hoạt động hay không hoạt động, đang kết nối vận hành hay không, thùng rác có đang đầy hay không để thông báo đển bộ phận bảo trì cũng như đến khách hàng.

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Xây dựng ứng dụng Java Web với Maven ứng dụng mô hình MVC2 sử dụng Filter làm Controller

Xây dựng ứng dụng Java Web với Maven
ứng dụng mô hình MVC2 sử dụng Filter làm Controller

Trương Trần Tiến, Kiều Trọng Khánh

-          Mục đích: Bài viết này định hướng việc xây dựng ứng dụng web áp dụng mô hình MVC2 Design Pattern sử dụng Filter làm controller sử dụng tool Maven để build ứng dụng. Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu đến quí vị việc thiết lập cấu hình động cho tương tác giữa các resource trong server cùng với việc mapping luồng tương tác nhập xuất định hướng linh hoạt trong xây dựng và bảo trì ứng dụng. Để áp dụng các lý luận đã đưa ra, chúng ta sẽ thực hiện xây dựng ứng dụng web với vài chức năng cơ bản vận dụng mô hình MVC2 sử dụng Filter làm Controller và thực hiện việc mapping cơ chế giao tiếp giữa các resource trên server cũng như lời triệu gọi của user kết hợp với đường dẫn trình bày kết quả linh hoạt thông qua tập tin cấu hình với mục tiêu dễ dàng bảo trì và nâng cấp theo định hướng xây dựng các component tích hợp trở thành ứng dụng.

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Bài đọc thêm: Kết hợp docker-compose vào chu trình của Maven trong việc phát triển ứng dụng

Xây dựng môi trường hỗ trợ làm việc nhóm với Docker

Bài đọc thêm: Kết hợp docker-compose vào chu trình của Maven trong việc phát triển ứng dụng

 

Mục đích: Sau bài viết số 5 về “Ứng dụng docker để tạo lập môi trường phát triển ứng dụng với Maven”, chúng ta nhận thấy rằng việc thực hiện phát triển ứng dụng với Maven kết hợp với docker trải quá các bước sau

1.       Tạo project và phát triển ứng dụng

2.       Thực hiện cấu hình multi-stage build thông qua việc

a.       Cấu hình service cung cấp cho ứng dụng thực thi kiểm thử (từ DB, web container, service hỗ trợ, …) với file yaml

b.       Tạo các image với multi-stage build thông qua các dockerfile (từ việc tạo image, đến đưa gói ứng dụng vào bên trong image để có thể hỗ trợ test khi các image được load thành container)

3.       Load các image trở thành các docker container để thực thi

Với các bước nêu trên, chúng ta nhận thấy tại bước 2b, khả năng gói ứng dụng mong đợi là bảng – version mới nhất có thể không được đưa vào trong image. Quá trình nêu trên, chúng ta thấy có sự tách biệt giữa phát triển và kiểm thử. Trong khi đó, maven hỗ trợ chúng một lifecycle để có thể thực hiện điều đó cùng với giải pháp tích hợp docker-compose như là plugin vào trong maven để quá trình build ứng dụng với maven sẽ kích hoạt luôn cấu hình build các services kèm theo và triển khai luôn kiểm thử trong quá trình phát triển ứng dụng cũng như đảm bảo phiên bản mới nhất vừa phát triển là bản có trong image. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm cách thức tích hợp docker-compose vào chu trình phát triển ứng dụng sử dụng maven toolkit kết hợp với docker-compose plugin. Trong bài viết này, chúng ta cũng sẽ cấu hình trực tiếp vào ứng dụng đang phát triển để có triển build của ứng dụng sẽ thực thi luôn cả việc build image, nạp image sau khi build trở thành docker container chạy để test ứng dụng đang được phát triển.

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Capstone: Online Supermarket Application (Ứng dụng hỗ trợ siêu thị bán hàng online)

Dương Mẫn Đạt, Trần Nguỵ Nhật Anh, Hà Triệu Kim, Đinh Tuấn Nam

Tháng 08/2021


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của công ty Pika_Tech về việc phát triển hệ thống hỗ trợ quản lý các siêu thị trong việc điều phối số lượng hàng hóa mua bán online đồng thời kết hợp cho khách hàng mua bán online trực tiếp. Các giải pháp đề xuất và triển khai thử nghiệm với hệ thống siêu thị SATRA. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc hỗ trợ người quản lý có thể lên kế hoạch bán các sản phẩm với số lượng trong từng giai đoạn, lên kế hoạch trong việc quản lý sản phẩm, lên các chương trình khuyến mại, cung cấp ứng dụng mua sắm online cho khách hàng của siêu thị. Việc lên kế hoạch sẽ được hệ thống hỗ trợ cho người vận hành xác định các khối lượng hàng hóa cho kênh offline và kênh online với thông số ước lượng. Trong quá trình vận hành triển khai các kế hoạch, hệ thống hỗ trợ cơ chế cảnh báo cho người vận hành về khối lượng hàng hóa sắp hết theo ngưỡng thông số được cấu hình hay hết hàng để người vận hành có thể đưa ra quyết định cập nhật kế hoạch đang được triển khai. Hơn thế nữa, trước khi các kế hoạch chuẩn bị đến giai đoạn triển khai thì hệ thống sẽ cho thông báo cho người vận hành những thông tin liên quan ảnh hưởng đến kế hoạch để người điều hành có thể thực hiện điều chỉnh. Sản phẩm cũng hỗ trợ việc ứng dụng các quản lý promotion và apply các promotion cho các sản phẩm trong kế hoạch vận hành. Song song đó, sản phẩm cung cấp một sản phẩm cho người dùng mua sắm trực tuyến bằng cả ứng dụng web lẫn ứng dụng trên mobile. Ứng dụng cho phép người khách hàng tìm kiếm và thực hiện mua hàng trong siêu thị và việc mua hàng sẽ có sự tác động và ảnh hưởng dựa trên kế hoạch đang được thực thi.

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Bài 1: Ứng dụng MVC2 Design Pattern với lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng

Bài 1: Ứng dụng MVC2 Design Pattern với lập trình hướng đối tượng

 

Mục đích: Để hỗ trợ quí vị tiếp cận các framework xây dựng ứng dụng hiện nay ứng dụng MVC, chúng tôi giới thiệu đến quí vị loạt series bài viết về lập trình hướng đối tượng định hướng theo các thành phần cơ bản về hướng đối tượng như encapsulation, abstraction, inheritance, và polymophism. Từ các nội dung cơ bản, chúng tôi sẽ dưới thiệu cách thức vận dụng từng thành phần đặc tính vào việc xây dựng ứng dụng từ cơ bản theo định hướng MVC để việc học hướng đối tượng dễ dàng và tiếp cận cách vận dụng để có thể dễ dàng ứng dụng ngày vào coreflow của ứng dụng web cũng như các framework hiện nay trong quá trình phát triển ứng dụng. Nội dung loạt series này sẽ đi theo kế hoạch bắt đầu viết ứng dụng console của Java áp dụng MVC. Từ bài này sẽ phân tích và chuyển đổi định hướng theo các đặc tính của hướng đối tượng để cài đặt và xây dựng một project outline dùng chung cho cả team phát triển theo định hướng mở rộng và linh hoạt trong quá trình xây dựng ứng dụng. Nội dung các bài viết cùng các project sẽ nâng cấp từ console đến sử dụng java Swing để làm giao diện; từ xử lý dữ liệu trên bộ nhớ non-persistence đến lưu trữ trong database – persistence. Trong nội dung bài đầu tiên này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua mô hình MVC và các thể hiện nó thông qua project đơn giản với text view và có menu với number để chọn lựa chức năng.

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2021

Capstone: Major Orientation to High School Student (Định hướng ngành học cho học sinh phổ thông trung học)

 Huỳnh Thanh Tiến, Hoàng Anh Thắng, Võ Huỳnh Đức Minh, Lê Hiếu 

Tháng 08/2021


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của quận đoàn Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn hỗ trợ các học sinh phổ thông trung học trong việc gợi ý các trường và ngành học cùng với các thông tin liên quan đến việc đánh giá, tuyển chọn vào trường, chỉ tiêu tuyển sinh, chi phí học tập, … của các trường đại học ở khu vực phía Nam. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc hỗ trợ học sinh có thể sử dụng điểm học bạ hay điểm thi phổ thông trung học quốc gia để đưa vào hệ thống. Hệ thống sẽ thực hiện tính toán dựa trên các khối và các tổ hợp môn từ đó sẽ gửi ý các ngành học có liên quan. Từ các ngành này, hệ thống cũng tính toán gợi ý các trường đại học ở phía Nam phù hợp với lại điểm tính toán từ người dùng nhập vào. Khi chọn trường tương ứng, hệ thống cung cấp cho người dùng xem những thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, chi phí cần bỏ ra cho việc học tập, các ngành học liên quan, các thông tin liên quan cùng các tin tức của trường mà người sử dụng đang xem. Hệ thống cho phép người dụng luyện thi với các đề thi của các năm trước đó được tổ chức và đưa cho người sử dụng luyện tập. Hơn thế nữa, người sử dụng cũng có thể thi thực tế trên hệ thống để có gợi ý tốt hơn về ngành học khi đã có định hướng về tổ chuyên ngành hay tổ hợp môn để hệ thống đưa ra gợi ý khác về ngành học và trường tương ứng. Hệ thống cũng hỗ trợ hoc sinh trong việc xác định việc có nên theo đuổi một trường yêu thích hay ngành học yêu thích

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

Bài 5: Ứng dụng docker để tạo lập môi trường phát triển ứng dụng với Maven

Xây dựng môi trường hỗ trợ làm việc nhóm với Docker

Bài 5: Ứng dụng docker để tạo lập môi trường phát triển ứng dụng với Maven

Kiều Trọng Khánh, Nguyễn Lê Nhật Trường

 

Mục đích: Vận dụng các nội dung giới thiệu trong các bài viết về “Tổng quan về docker” và “Giới thiệu về dockerfile, volume và network”, chúng ta sẽ sẽ thực hiện xây dựng và cấu hình services về môi trường để có thể deploy ứng dụng web (web container) phát triển bằng Maven có kết nối cơ sở dữ liệu với mục tiêu có thể sử dụng độc lập trên tất cả các máy của thành viên của team trong việc phát triển dự án hay trên máy tính của người học lập trình ứng dụng. Trong quá trình thiết lập, chúng ta sẽ áp dụng các khái niệm liên quan đến volume, network và layer trong docker file. Bên cạnh đó, chúng ta thiết lập nội dung cấu hình trực tiếp trong ngay project của ứng dụng để đảm bảo toàn bộ nội dung có thể được đồng bộ và lưu trữ trên các svn kèm theo dự án.

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

Bài 4: Giới thiệu về dockerfile, volume và network

Xây dựng môi trường hỗ trợ làm việc nhóm với Docker

Bài 4: Giới thiệu về dockerfile, volume và network

Nguyễn Lê Nhật Trường

 

Mục đích: Tiếp theo bài viết về “Tổng quan về docker”, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách hoạt động của Dockerfile, volume và network trong docker. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ xem qua một vài ví dụ thực tế về việc sử dụng các thành phần này để giải quyết các vấn đề thường gặp.

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Bài Đọc Thêm: Thiết lập hệ điều hành nguồn mở với các tiện ích và GUI trên WSL2

Xây dựng môi trường hỗ trợ làm việc nhóm với Docker

Bài Đọc Thêm: Thiết lập hệ điều hành nguồn mở với các tiện ích và GUI trên WSL2

 

Mục đích: Qua các bài viết Pre-1 (http://www.kieutrongkhanh.net/2021/08/bai-pre-1-thiet-lap-he-ieu-hanh-nguon.html), chúng ta đã tìm hiểu qua service WSL và kiến trúc WSL2 cùng với việc cài đặt hệ điều hành mã nguồn mở sử dụng console và cài đặt docker kết hợp với các tip trick khi sử dụng WSL2. Trong bài viết đó, chúng tôi đã để sẵn nội dung về việc cài đặt các tiện ích và giao diện GUI cho hệ điều hành mã nguồn mở chạy trên WSL2. Nội dung bài viết này cũng hướng dẫn quí vị cài đặt các tiện ích và giao diện GUI cho hệ điều hành nguồn mở cùng với các chia sẻ các thiết lập và sử dụng tiện lợi khi sử dụng hệ điều hành chạy trên nền Windows.

Capstone: Cập nhật 2 đề tài hướng dẫn - Tháng 08/2021

 

Tất cả có 111 capstones với 2 topics (112, 113) được bảo vệ trong tháng 08/2021


Các page về đề tài đã thực hiện được cập nhật link tương ứng đến từng đề tài để có thể đi đến cụ thể từng đề tài để theo dõi 

Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau

Topic từ 106 đến 113
+ Topic từ 85 đến 105
Topic từ 72 đến 84
Topic từ 1 đến 71

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

Bài Pre-1: Thiết lập hệ điều hành nguồn mở để học tập và cài đặt docker desktop trên hệ điều hành windows

Xây dựng môi trường hỗ trợ làm việc nhóm với Docker

Bài Pre-1: Thiết lập hệ điều hành nguồn mở để học tập và cài đặt docker desktop trên hệ điều hành windows

 

Mục đích: Qua các bài viết liên quan đến việc xây dựng môi trường hỗ trợ làm việc nhóm với docker, chúng tôi đang mặc định quý vị đã biết cài đặt và thiết lập cho ứng dụng docker (docker host). Tuy nhiên, việc cài đặt docker nói riêng và việc sử dụng hệ điều hành nguồn mở trên hệ điều hành windows nói chung có rất nhiều vấn đề hấp dẫn mà chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Bài viết này, chúng ta tập trung vào vấn đề tìm hiểu WSL2 (Windows Subsystem for Linux), đây là cách thức Microsoft cho phép người phát triển phần mềm chạy môi trường GNU/Linux trực tiếp trên Windows mà không ảnh hưởng đến việc quản lý virtual memory của hệ điều hành windows hay không phải cấu hình việc chạy hệ điều hành song song. Nội dung bài viết này cũng hướng dẫn quí vị cài đặt hệ điều hành nguồn mở Ubuntu cùng với các chia sẻ khi sử dụng hệ điều hành sau khi cài đặt cũng như cácgợi ý thiết lập trong quá trình cài đặt các ứng dụng hỗ trợ trên kiến trúc này.

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

Bài 3: Tổng quan về docker

Xây dựng môi trường hỗ trợ làm việc nhóm với Docker

Bài 3: Tổng quan về docker

Nguyễn Lê Nhật Trường

 

Mục đích: Tiếp theo bài viết về “Tạo lập môi trường phát triển ứng dụng web có kết nối cơ sở dữ liệu”, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguyên lý hoạt động của docker. Qua 2 bài trước, ta thấy việc sử dụng docker container khiến cho việc cài đặt các công cụ phát triển và triển khai các kiến trúc dành cho 1 hệ thống phần mềm trở lên tinh gọn và nhanh chóng. Vậy docker container là gì, chúng hoạt động như thế nào, chúng có điểm tương đồng nào với hệ thống Virtual machine hay không, và nếu có thì Docker có phải là giải pháp thay thế cho Virtual machine. Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này trong phần nội dung bài viết.

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Bài 2: Tạo lập môi trường phát triển ứng dụng web có kết nối cơ sở dữ liệu

Xây dựng môi trường hỗ trợ làm việc nhóm với Docker

Bài 2: Tạo lập môi trường phát triển ứng dụng web có kết nối cơ sở dữ liệu

Kiều Trọng Khánh, Nguyễn Lê Nhật Trường

 

Mục đích: Tiếp theo bài viết về “Tạo lập sẵn công cụ quản lý cơ sở dữ liệu”, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách xây dựng và cấu hình services về môi trường để có thể deploy ứng dụng web (web container) phát triển bằng công cụ ant có kết nối cơ sở dữ liệu với mục tiêu có thể sử dụng độc lập trên tất cả các máy của thành viên của team trong việc phát triển dự án hay trên máy tính của người học lập trình ứng dụng.

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

Bài 1: Tạo lập sẵn công cụ quản lý cơ sở dữ liệu – Database Management System – dùng chung độc lập môi trường phát triển

Xây dựng môi trường hỗ trợ làm việc nhóm với Docker

Bài 1: Tạo lập sẵn công cụ quản lý cơ sở dữ liệu – Database Management System – dùng chung độc lập môi trường phát triển

Kiều Trọng Khánh, Nguyễn Lê Nhật Trường

 

Mục đích: Loạt bài viết về xây dựng môi trường làm việc cùng team trong việc phát triển phần mềm với mục tiêu chia sẻ cho người đọc về các sử dụng docker-compose để cấu hình service và tạo các image để tránh mất thời gian cho các thành viên trong team cài đặt các công cụ - ide, các server/container giả lập, cấu hình các framework cho đến các service  mà trên môi trường máy tính khác nhau (từ hệ điều hành, đến các service chạy ngầm, ứng dụng trong máy tính, …) sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề trong thực tế. Ngoài ra, loạt bài này cũng định hướng trong việc tạo ra môi trường thử nghiệm trong quá trình học tập, tiếp cận lập trình, xây dựng ứng dụng theo cách thuận lợi, đơn giản mà không mất quá nhiều thời gian cấu hình và cài đặt môi trường phát triển. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ xây dựng một môi trường lập trình ứng dụng web đơn giản – chạy hoàn toàn ở server được host tại local và bao gồm đầy đủ các thành phần cần thiết như web container và database server. Các thành phần này sẽ được cấu hình và đóng gói, sẵn sàng triển khai (deploy) lên máy các thành viên trong nhóm qua vài thao tác cơ bản. Các thành viên có thể nhanh chóng phát triển ứng dụng ở các máy tính khác nhau với cùng một thiết lập môi trường với chung và khả năng backup, recovery thuận lợi nhất. Ở bài đầu tiên này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách xây dựng và cấu hình services về công cụ quản lý cơ sở dữ liệu để có thể tạo ra môi trường phát triển chung trên tất cả các máy của thành viên của team trong việc phát triển dự án hay trên máy tính của người học lập trình ứng dụng

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

Topic: Grocery Store Management System - Quản lý cửa hàng tạp hóa

 Trần Minh Quân, Hoàng Phước Thành, Lê Nguyễn Hữu Quốc, Hồng Nhật Dương, Lưu Đức Hùng

Tháng 07/2021


                        Mô tả: Một ý tưởng xuất phát cuộc sống về hỗ trợ người bán tạp hóa trong các con hẻm hay các khu phố, nhóm đã thực hiện nội dung ứng dụng để hỗ trợ thay đổi công việc ghi chép của người chủ cửa tiệm với việc ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ các công việc thường nhật thành một qui trình. Ứng dụng cung cấp qui trình cho người bán hàng - cashier với việc hỗ trợ xác định vị trí đặt các món hàng, tìm kiếm các món hàng, xác định khối lượng còn hay hết, hỗ trợ người khác hàng trong việc thanh toán, khuyến mại trong việc thanh toán trong qua tích lũy điểm thành viên khi mua nhiều tại cửa hàng. Hơn thế nữa, người cashier có thể thông báo cho chủ tiệm về các món sắp hết hàng, những món cửa hàng không có nhưng người mua hỏi nhiều để người chủ tiệm có những hành vi để tăng việc có nhiều khách hàng đến cửa hàng hơn. Hệ thống cung cấp các tính năng cho người chủ tiệm việc biết doanh thu, số lượng khách hàng mua hàng tại tiệm, danh mục các hàng sắp hết, nhập hàng, đi chợ lấy hàng để tăng số lượng sản phẩm mua bán trong cửa hàng, xác định các vị trí đặt hàng,

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2021

Topic: Safety control at the factory via IP camera (Kiểm soát an toàn lao động ở nhà máy sản xuất thông qua IP camera)

 Lê Văn Lượng, Nguyễn Phẩm Hải Trị, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Minh 

Tháng 06/2021

Đồng hướng dẫn với thầy Đoàn Nguyễn Thành Hòa


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu về việc đảm bảo an toàn lao động tại các kho xưởng trong nhà máy sản xuất. Các khu vực trong nhà máy sản xuất sẽ gắn các các camera giám sát để đảm bảo người vào các khu vực cụ thể phải bận áo bảo hộ và đội mũ bảo hiểm. Hệ thống giúp nhận dạng các trường hợp vi phạm, phát ra chuông cảnh báo và thông báo đến người giám sát để người giám sát có thể điều phối bảo vệ nhắc nhở người vi phạm. Ngoài ra, người giám sát có thể xem lại các hình ảnh, video trích xuất và giám sát trực tiếp tình huống trên ứng dụng thông qua camera. Người giám sát có thể thông báo trường hợp nhận dạng sai hay tắt tạm thời chức năng nhận dạng theo yêu cầu trực tiếp hay có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành. Ứng dụng cung cấp một thành phần cho người manager thống kê tình trạng vi phạm và đưa ra các hành động trên số lượng vi phạm phát sinh cho từng khu vực. Hệ thống cũng cho phép người kỹ thuật đánh giá và xem lại các trường hợp vi phạm để từ đó nâng cao tính nhận dạng của hệ thống. Hệ thống cung cấp tính năng cho người nhân viên trong việc đưa lịch trình của người giám sát và bảo vệ của từng khu vực để làm căn cứ ghi nhận hoạt động của đội tại từng khu vực.

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

Topic: Home Doctor Application (Ứng dụng hỗ trợ bác sĩ gia đình)

 Nguyễn Lê Huy, Hồ Duy Phú, Nguyễn Đình Vương, Phạm Đức Hiếu 

Tháng 06/2021


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong việc qui trình hóa việc khám chữa bệnh của bác sĩ chữa các bệnh lý về tim mạch theo định hướng theo dõi bệnh nhân trực tiếp thông qua ứng dụng sử dụng thiết bị đo qua đồng hồ thông minh. Hệ thống được xây dựng theo định hướng cung cấp các bác sĩ chữa các bệnh lý về tim mạch. Sau đó, các bệnh nhân kết nối việc chăm sóc và theo dõi bác sỹ qua một yêu cầu gián tiếp thông qua hệ thống. Bệnh nhân có thể đưa các hồ sơ bệnh án vào trong hệ thống và tổ chức thành các hồ sơ bệnh án, thực hiện chia sẽ cho bác sĩ khi có yêu cầu về chăm sóc. Bác sĩ duyệt yêu cầu và cùng bệnh nhân xác nhận việc theo dõi bệnh nhân thông qua hợp đồng được theo dõi bởi hệ thống với thời gian và chi phí xác định. Sau khi quá trình kết nối của bác sĩ và bệnh nhân hoàn tất, bệnh nhân kết nối thiết bị đo sinh hiệu theo yêu cầu của bác sĩ. Bác sĩ sẽ thiết lập hồ sơ theo dõi, thiết lập lịch gặp mặt để khám bệnh, thiết lập thời gian đo sinh hiệu để thực hiện theo dõi bệnh nhân gián tiếp thông qua ứng dụng với sự hỗ trợ của hệ thống. Trong quá trình theo dõi, bác sĩ sẽ đưa ra các y lệnh và lưu trữ trong hồ sơ để làm căn cứ cho bệnh nhân thực hiện và theo dõi bệnh án của chính họ.

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2021

Lưu trữ dữ liệu của ứng dụng trên Amazon Relational Database Service

Diệp Quốc Lộc

Mục đích: Bài viết này giúp chúng ta tìm hiểu về việc sử dụng Amazone Web Service (AWS) với dịch vụ lưu trữ dữ liệu. Qua bài viết này, chúng ta có thể sử dụng DBMS (Database Management System) cụ thể để kết nối với AWS để thực hiện lưu trữ dữ liệu để có thể làm việc nhóm trong các dự án và chia sẽ thông tin.

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Topic: Import/export management system for an agency using IoT scale device (Hệ thống quản lý xuất nhập kho cho các đại lý bán hàng sử dụng cân IoT)

Bùi Đỗ Bảo Khanh, Nguyễn Thanh Tân, Trần Minh Tấn, Nguyễn Văn Lợi 

Tháng 06/2021 

Đồng hướng dẫn với thầy Hồ Hoàn Kiếm

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong việc tin học hóa qui trình xuất nhập kho tại các đai lý bán hàng trong việc xác định trọng lượng nhập xuất kho. Hệ thống xây dựng một cân IoT sử dụng các cảm biến về trọng lượng để xác định khối lượng hàng hóa nhập và xuất vào kho khi người chở hàng ra vào cổng. Hệ thống dựa trên nguyên lý ghi nhân khối lượng cả xe và/hay hàng khi vào rồi ghi nhận xe hay/và hàng khi ra để xác định tổng trọng lượng nhập xuất vào kho. Hệ thống xây dựng phần mềm kết nối thiết bị cân để tính toán ghi nhận transaction. Bên cạnh đó, hệ thống cũng xây dựng hệ thống nhận dạng nhà cung cấp hay khách hàng kết hợp với cân thông qua thiết bị NFC sử dụng thẻ trực tiếp hay sử dụng điện thoại có hỗ trợ NFC. Ứng dụng giúp hỗ trợ đại lý xác định số lượng nhập xuất tồn theo định kỳ họ cần truy vấn. Hệ thống cũng cung cấp phần mềm cho người giám sát cân kết nối trực tiếp cân để giải quyết các sự cố xảy ra trong quá trình nhập xuất.

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

Topic: Fast Coffee Application (Ứng dụng đặt cà phê mang đi nhanh chóng)

Nguyễn Hoàng Danh, Phan Nguyễn Kim Anh, Bùi Văn Khánh, Hồ Thanh Tùng

Tháng 06/2021


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong việc tin học hóa qui trình mua bán tại các địa điểm bán cà phê mang đi và kết nối chúng với nhau để tạo sự thuận lợi cho khách hàng mong muốn mua cà phê và đem nhanh khi đang đi trên đường. Hệ thống được xây dựng trên ý tưởng cho phép các cửa hàng bán cà phê mang đi đăng ký vào hệ thống và mua giấy phép hoạt động và bán những thức uống theo qui định của hệ thống. Người sử dụng – khách hàng xác định các thông tin cá nhân cùng với các thông tin hỗ trợ đặt hàng từ thức uống yêu thích cho đến cửa hàng yêu thích, các vị trí họ đi thường xuyên, … Khách hàng có thể đặt cà phê ngay trên ứng dụng. Các cửa hàng – partner sẽ chấp nhận hay từ chối. Hệ thống sẽ tracking vị trí họ di chuyển để thông báo đến partner và thực hiện pha chế cho khách hàng. Khi khách hàng và partner gặp nhau, hệ thống sẽ hỗ trợ xác định đúng người dùng để partner có thể giao đúng đơn hàng cho khách hàng. Hệ thống cũng hỗ trợ việc xử lý các sự cố giữa khách hàng và người partner.

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

Tích hợp Log4j vào project Java Web để tối ưu việc ghi Log

Tích hợp Log4j vào project Java Web để tối ưu việc ghi Log

Trương Chí Hải

-          Mục đích: Bài viết nhằm mục đích hướng dẫn tích hợp thư viện Log4j vào project Java Web để cung cấp giải pháp ghi log tối ưu hơn trong việc tracking, fix bug và thu thập hành vi của người sử dụng.

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Xây dựng ứng dụng Java Web Multi Module sử dụng Springboot framework với Gradle

Xây dựng ứng dụng Java Web Multi Module sử dụng Springboot framework với Gradle

Lê Hoàng Hiệp

Mục đích:  Bài viết này chúng tôi đưa ra cách build một project java web, được chia thành 2 modules là Web application và Library common. Mục tiêu của vấn đề này nhằm tách nhỏ project để dễ quản lý và chuyển đổi các tính năng phổ dụng mà có thể tái sử dụng lại trong các project khác thành thư viện. Gradle được sử dụng để làm build tool trong bài viết này.

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

Topic: Car Wash Application – iRua (Ứng dụng hỗ trợ điều phối và quản lý cho tiệm rửa xe)

Vũ Đỗ Phương Thanh, Nguyễn Hồ Xuân Hương, Nguyễn Bảo Nguyên 
Tháng 05/2021

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong vệc tin học hóa qui trình quản lý và hoạt động tại một cửa tiệm rửa xe. Hệ thống định hướng xây dựng một qui trình hỗ trợ chủ tiệm rửa xe quản lý được số lượng khách hàng đăng ký rửa xe, quản lý công việc thực hiện của nhân viên rửa xe, thông báo cho khách hàng biết khi nào đến lượt của họ, quản lý việc thanh toán các dịch vụ tại cửa hàng. Hệ thống bao gồm các ứng dụng như 01 kiosk của chủ cửa hàng, 01 màn hình sử dụng tablet để nhân viên có thể xác định họ có mặt để hệ thống thực hiện phân công công việc, một màn hình LCD để cho khách hàng thấy tới lượt của họ trong quá trình chờ đợi sau khi check-in.

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Topic: Youth’s Campaign Register Application (Ứng dụng hỗ trợ việc đăng ký và xét duyệt các hoạt động của sinh viên)

Trần Thiên Phúc, Phạm Minh Hải, Nguyễn Thế Sơn, Trần Gia Huy 

Tháng 05/2021

Qui trình được xây dựng và thiết kế ứng dụng cho Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên (SAC) trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh – trực thuộc thành đoàn TP.HCM (SAC) về việc xây dựng hệ thống cho phép SAC tổ chức các chiến dịch hỗ trợ công tác triển khai trên địa bàn thành phố. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc tổ chức cho vé xe về Tết với tên chương trình Chuyến xe mùa xuân – định hướng triển khai thực tế trong tết cổ truyền 2021. Dựa trên yêu cầu, dự án đã tư vấn các qui trình từ việc tạo ra các chiến dịch, xây dựng các biểu mẫu tự động hỗ trợ trong đăng ký, các email trả lời tự động đến quá trình phân loại người đăng ký theo tiêu chí do người tổ chức xác định nội dung cùng với qui trình xét duyệt hồ sơ, chấm điểm bổ sung cho đến qui trình phân nhóm để lên lịch triển khai cho đến khi chiến dịch kết thúc. Bên cạnh đó, hệ thống tạo ra công cụ hỗ trợ người tổ chức chiến dịch trong việc chia chiến dịch ra làm nhiều đợt triển khai, công cụ đánh giá các hồ sơ, xuất các báo biểu để xác định tình trạng xét duyệt, xét duyệt ngoại lệ, phân công cộng tác viện trong duyệt hồ sơ, đóng mở tự đông hay thủ công các chiến dịch đang thực hiện.

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

Cập nhật 6 đề tài hướng dẫn và đồng hướng dẫn - Tháng 05-06/2021

 

Tất cả có 111 capstones với 6 topics (từ 106 đến 111) được bảo vệ trong tháng 05 và 06/2021


Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau

Topic từ 106 đến 111
+ Topic từ 85 đến 105
Topic từ 72 đến 84
Topic từ 1 đến 71

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Áp dụng Github Action với ứng dụng Java Web

Trương Trần Tiến

-         Mục đích:  Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan cơ bản CI/CD. Bên cạnh đó, bài viết sẽ hướng dẫn việc áp dụng các nội dung về CI/CD sử dụng Github Action trên ứng dụng sử dụng Java Web.