Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

Capstone: Gate for body temperature detection and contact tracing (Cổng kiểm tra thân nhiệt và theo dõi tiếp xúc người dùng)

 Phạm Hoàng Bảo, Nguyễn Hữu Tiến, Trần Nhẫn

05/2022

- Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của công ty TNHH Tâm Huyết Việt với mong muốn triển khai việc đảm bảo an toàn nơi công sở đặc biệt các bệnh truyền nhiễm có liên quan đến nhiệt độ cùng với việc tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi làm việc. Kết hợp với việc mong đợi đó, hệ thống tích hợp với việc chấm công cho nhân viên công ty kết hợp QR code có sẵn trên thẻ nhân viên hay thông qua mobile application. Hơn thế nữa, người nhân viên có thể thực hiện tracking tiếp xúc với các đồng nghiệp trong công ty để có thể nhận được cảnh báo nếu người tiếp xúc thông báo các bệnh liên quan đến việc truyền nhiễm thông qua nhiệt độ.