Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Capstone: Automation Toll Booth System (Hệ thống thu phí tự động)

Automation Tollbooth System (Hệ thống thu phí tự động) 

Lê Vương Quốc Huy, Nguyễn Chí Hiếu, Phạm Báo Tín, Đỗ Việt Sơn - Tháng 12/2017

                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên việc ứng dụng beacon kết hợp camera để xử lý việcthu phí một cách thuận lợi nhất cho người dung. Hệ thống đảm bảo việc thu phí có thể diễn ra khi xe đang chạy, thu phí tại chỗ hay thu phí ngay trên điện thoại khi xe đã về nhà. Hệ thống sử dụng camera để nhận dạng bảng số kết hợp với beacon để đảm bảo hạn chế việc sai sót khi thông báo thu phí cho một xe di chuyển qua trạm thu phí.

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Trích xuất dữ liệu từ trang web, xử lý lỗi trong quá trình parse dữ liệu, xử lý dữ liệu có unicode, xây dựng cách thức chuyển đổi dữ liệu linh hoạt và trình bày dữ liệu kết hợp XSL có nhúng JavaScript

Trích xuất dữ liệu từ trang web, xử lý lỗi trong quá trình parse dữ liệu, xử lý dữ liệu có unicode, xây dựng cách thức chuyển đổi dữ liệu linh hoạt và trình bày dữ liệu kết hợp XSL có nhúng JavaScript

Tác giả: Nguyễn Công Chính

Mục đích: Chủ đề của bài viết này nhằm hướng dẫn cách thực hiện Scrapping Data (Parse dữ liệu từ websites) thông qua bộ parser StaX và cụ thể là StaX Cursor. Ngoài ra, bài viết còn hướng tới mục tiêu xử lý dữ liệu bằng cách chuyển dữ liệu đã scrapping từ websites thành XML thông qua việc Marshaller linh động với nhiều object có cấu trúc khác nhau. Cuối cùng, áp dụng XSLT trên trang JSP kết hợp JavaScript để có thể xem dữ liệu hiển thị ở browser cho người dùng.

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Tuyển tập Video Clip với Alice có xử lý biến cố - Event

Giới thiệu các video_clip của các chương trình do sinh viên thực hiện sau khi hoàn tất môn học về Alice. Các nội dung thể hiện các kỹ năng kết hợp với lập trình có xử lý Event

Xem chi tiết các link bên dưới

- Game Mario (Tập hình chuyển động kết hợp biến cố): Mario
- Sơn Tinh Thủy Tinh tân thời (Xử lý biến cố tác động, nhảy hiphop, ...): Tân Sơn Tinh, Thủy Tinh