Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2024

Capstone: Food Delivery System (Hệ thống đặt giao hàng đồ ăn)

 Phạm Trần Lê Bảo, Trần Đặng Vẵn My, Nguyễn Hiếu Kiên, Dương Tấn Minh, Thẩm Hoàng Minh

Tháng 12/2023

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ công ty BIAS ANALYTIC. Company với mục tiêu tạo sự tiện lợi cho người sử dụng trong việc đặt thức ăn theo nhóm và giảm tải việc chen lấn tại thời gian cao điểm khi đặt hàng. Phạm vi của dự án này được thực hiện triển khai ở các nơi có số lượng người tập trung cao như bệnh viện, các công ty lớn, trường học ….  Hệ thống được xây dựng dựa trên yêu cầu của người dùng và ý tưởng tạo ra các tủ đựng thức ăn (với không gian được xác định bởi hosting – có kích thước bằng nhau có thể chứa các loại thức ăn trong thời gian ngắn mà không gây ảnh hưởng đến chất lượng của thức ăn) với khả năng đóng mở tủ tự động thông qua việc quét mã QR (tủ đòi hỏi có khả năng đóng mở đáp ứng yêu cầu của người dùng khi có sự cố về mạng hay điện nguồn cung cấp). Kích thước của tủ là điều kiện tiền đề xác định số lượng thức ăn mà người dùng có thể đặt. Bên cạnh đó, hosting của hệ thống này phải liên kết với các đơn vị cung cấp sản phẩm để đưa thông tin vào hệ thống.