Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Topic: Employee Status Monitoring System (Ứng Dụng Theo Dõi Trạng Thái Làm Việc Của Nhân Viên)

 Nguyễn Hiếu Liêm, Lê Nguyễn An Khang - Tháng 12/2020

Ứng dụng được đồng hướng dẫn với thầy Đoàn Nguyễn Thành Hòa


                        tả Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu về việc xác định tinh thần và thái độ làm việc của nhân viên tiếp xúc khách hàng real time để đảm bảo có thể nhắc nhở nhân viên điều chỉnh hành vi và bên cạnh đó thông báo cho người quản lý nếu tình trạng thái độ tiếp xúc không đúng mực diễn ra nhiều hơn số lần mà chính sách qui định. Hệ thống xác định việc người nhân viên rời khỏi chỗ làm quá lâu trong quá trình làm việc. Hệ thống xác định chính xác hai cảm xúc là vui vẻ và giận dữ thông qua camera trực tiếp hay webcam trên máy tính người dùng sử dụng có cài đặt ứng dụng được xây dựng. Hệ thống được xây dựng để simulator định hướng cho bankteller tiếp xúc với khách hàng và ghi nhận trạng thái làm việc theo từng khách hàng và đưa ra các cảnh báo khi có hành vi không hợp lệ.

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

Topic: Implement a CANBUS system for guaranteed delivery (Triển khai hệ thống CANBUS cho mô hình giao hàng có đảm bảo)

 Nguyễn Hoàng Bá Khánh, Nguyễn Phúc Hậu, Đinh Đức Dương, Nguyễn Chính Nghĩa - Tháng 12/2020

 Ứng dụng được đồng hướng dẫn với thầy Đoàn Nguyễn Thành Hòa


                        Mô tả Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu xây dựng hệ thống tracking địa điểm và tốc độ di chuyển thực tế của người shipper sử dụng xe máy để giao hàng. Hệ thống thực hiện xây dựng một mạch nhúng sử dụng mạch arduino kết hợp các thành phần điện tử gắn với các xe gắn máy có cảm biến hay FI để lấy vận tốc và vị trí cụ thể của xe gắn máy gửi về hệ thống. Hệ thống sẽ xác định khoảng cách, vận tốc, vị trí và thời gian giao hàng để thông báo đến khách hàng. Các thông tin giao hàng và qui trình giao hàng được lưu trữ thông tin sử dụng block chain. Người shipper sử dụng ứng dụng mobile để xác định đơn hàng được giao. Người dùng sử dụng mobile app để xac định thông tin về đơn hàng sẽ được giao. Hệ thống thực hiện việc phân lịch, cụm phân phối đơn hàng đến các shipper để thực hiện. 

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

Topic: Go to the supermarket helping you (Ứng dụng đi chợ giúp)

 Lê Hoàng Hiệp, Nguyễn Trúc Đông Phương, Phan Công Bình - Tháng 12/2020


                        Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế về việc cần hỗ trợ đi chợ thuê - ở đây là siêu thị dành cho những người bận rộn trong công việc và cần đi chợ và chế biến đồ ăn tại thời điểm sau khi họ về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Ứng dụng được xây dựng dựa trên việc triển khai cho một tổ chức thực hiện việc đi chợ giúp cho người dùng. Tổ chức đó sẽ thực hiện liên kết với các shipper để thực hiện công việc này. Hệ thống cho phép thu thập và liên kết với các siêu thị và các danh mục sản phẩm của các chi nhánh của siêu thị đó. Người sử dụng có thể chọn lựa sản phẩm cần mua và siêu thị cần mua hàng để đặt hàng cho hệ thống cùng với việc xác định thời gian giao hàng. Hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu sau đó thực hiện deliver đến shipper với thời gian ước tính trước thời gian giao hàng cộng với thời gian đi chợ và thời gian đưa hàng từ siêu thị sau khi thanh toán đến tới khách hàng. Hệ thống yêu cầu tất cả việc thanh toán phải thực hiện thông qua các ví điện tử. Hệ thống hỗ trợ việc shipper có thể nhận được 02 đơn hàng nếu người shipper đang trên đường tới siêu thị hay đang ở siêu thị mua đơn hàng 01.