Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Capstone: Career Trend Suggestions

Tư vấn chọn ngành nghề dựa trên phân tích số liệu

Thái Lý Anh Khuê, Tăng Hồ Duy Minh, Đàm Phước Đức Duy - Tháng 12/2018


         Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc phân tích và tổng hợp số liệu từ các ngành nghề để từ đó đề xuất ngành học tương ứng với kết quả học tập và thi cử cho học sinh lớp 12 PTTH, và đề xuất công việc và các kỹ năng cần thiết trong tương lai với các sinh viên sắp tốt nghiệp một ngành nghề cụ thể. Trong giới hạn của đề tài này, hệ thống mô phỏng kết quả của 03 ngành cụ thể là CNTT, Y tế và giáo dục. Đối với ngành CNTT thì hệ thống lấy số liệu từ các sách trắng của CNTT, các thông tin về tuyển sinh, số lượng sinh viên và công việc làm từ thông tin chính thức của tổng cục thống kê và trang thông tin việc làm vietnamworks. Đối với 02 ngành còn lại, hệ thống lấy thông tin từ tổng cục thống kê và google public data để tính toán. Phương pháp phân tích và tổng hợp của hệ thống dựa trên 02 cơ chế của Major Clustering và Time Serial Analysis.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Sử dụng mô hình “Máy trạng thái” (State-machine) để biến đổi nội dung HTML thành chuẩn XML well-formed mà không cần hardcode

Sử dụng mô hình “Máy trạng thái” (State-machine) để biến đổi nội dung HTML thành chuẩn XML well-formed mà không cần hardcode

 

Tác giả: Bạch Minh Nam

 

Mục đích: Chủ đề của bài viết này hướng dẫn cách hiện thực bộ tiền xử lý nội dung HTML thành chuẩn XML well-formed, trước khi đưa vào các bộ parser để đọc XML như DOM, StAX hoặc SAX với mục tiêu trích xuất dữ liệu.

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Parse tài liệu XML không validation áp dụng cơ chế tiền xử lí và thực hiện chia nhỏ tài liệu phân tích thành các XML fragment

Parse tài liệu XML không validation áp dụng cơ chế tiền xử lí và thực hiện chia nhỏ tài liệu phân tích thành các XML fragment

Tác giả: Lê Thanh Nam

Mục đích: Bài viết nhằm hướng dẫn parse và xử lí tài liệu XML chưa well-formed. Một tài liệu XML được xem là lỗi khi không well-formed hoặc không validate. Tuy nhiên các bộ parser có sẵn trong JDK như SAX và StAX không hỗ trợ trong việc xử lí các tài liệu xml không well-formed (SAX kiểm tra well-formed mới xử lý, StAX kiểm tra well-formed từng phần, đa số các trường hợp không đúng chuẩn well-formed sẽ dừng quá trình xử lí). Chúng tôi giới thiệu giải pháp xử lý các vấn đề này thông qua việc hiện thực bộ Resolver nhằm giải quyết trường hợp lỗi well-formed thông dụng nhất như lỗi nested tag (thiếu, thừa thẻ). Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách chia tài liệu xml thành nhiều phần nhỏ nhằm giải quyết xử lý các nội dung không well-formed một cách dễ dàng hơn. Giải pháp này sử dụng các bộ parser SAX và StAX kết hợp việc validate dữ liệu sử dụng JAXB kết hợp với bộ Validator.

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Parse tài liệu Xml không Well-Formed sử dụng StAX parser với các trường hợp thiếu thẻ đóng tag và thẻ sai thẻ đóng tag

Parse tài liệu Xml không Well-Formed sử dụng StAX parser với các trường hợp thiếu thẻ đóng tag và thẻ sai thẻ đóng tag

Tác giả: Nguyễn Sinh Cung

Mục đích: Bài viết này nhằm hỗ trợ việc phân tích dữ liệu từ tài liệu xml chưa well-formed, cụ thể là việc crawl dữ liệu từ các trang website sử dụng html. Bài viết này sử dụng bộ StAX parser để xử lý các trường hợp trong quá trình parse tài liệu chưa well-form khi thiếu thẻ đóng và sai thẻ đóng, tiếp tục quá trình xử lý mà không dừng chương trình lại.

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Capstone: Get a Tour Guide Near Tourists (Tìm hướng dẫn viên du lịch theo phong cách)

Nguyễn Bùi Hoàng Minh, Lê Thiện Duy, Đoàn Bảo Quyên - Tháng 08/2018

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc kết hợp giữa khách du lịch và các hướng dẫn viên tự do nhằm cung cấp dịch vụ giá rẻ tại một khu vực cụ thể. Ứng dụng cho phép người dùng đặt tour ở một khu vực cụ thể với tối thiểu 5 điểm tùy chọn. Hệ thống sẽ thực hiện lên lịch trình tối ưu qua các điểm đó, kết hợp với các nơi ăn uống để tính toán chi phí cùng thời gian để thực hiện lịch trình đó và gợi ý cho khách du lịch. Khách đặt tour như đặt xe và nội dung đặt sẽ được chuyển đến tour guide và tour guide nào nhanh nhất sẽ được lựa chọn hướng dẫn. Ngoài ra, để hỗ trợ du khách chưa biết cụ thể như nơi cần đi có thể gửi request đến hệ thống với khu vực cụ thể và phong cách mong muốn. Hệ thống sẽ chuyển yêu cầu đến tour guide.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Capstone: Maintain and Upgrade Students’ Training Management Process (Bảo trì và nâng cấp hệ thống hỗ trợ qui trình quản lý đào tạo)

Nguyễn Đàm Đức Thoại, Hoàng Quốc Huynh, Châu Hồng Vũ, Nguyễn Lê Nhật Trường - Tháng 08/2018

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên yêu cầu người dùng về thực hiện các 05 qui trình. Qui trình đào tạo: với mục đích chủ yếu là quản lý sinh viên từ khi bắt đầu nhập học cho đến khi tốt nghiệp. Trong suốt quá trình học tập, điểm sẽ được tích lũy và ghi nhận toàn bộ quá trình học tập để đưa ra các định hướng trong quá trình học tập tiếp theo hay xác định các giai đoạn chuyển tiếp của sinh viên đó. Bên cạnh đó, chương trình thực hiện các thống kê báo các trong quá trình đạo tào theo từng giai đoạn, theo từng học kỳ để hỗ trợ công tác quản lý. Ứng dụng phát triển dựa trên nền tảng khung cơ sở dữ liệu cho hệ thống đào tạo đã phát triển sẵn. Vấn đề khó khăn nhất của ứng dụng đó là việc chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ với thông tin nhiễu và không chính xác khá lớn sang hệ thống mới với sự tinh chỉnh dữ liệu và sự tổ chức theo mô hình đào tạo có tính hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn thực hiện đồng bộ dữ liệu nền với hệ thống đang hoạt động song song. Các nội dung liên quan đến qui trình này như sau: 

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Video: Sử dụng tab Fragment trong Android

Tác giả: Phạm Công Thành

Mục đích:  Sau 6 bài vừa qua, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với việc xử lý chia giao diện thành các tab khác nhau thông qua việc sử dụng tab fragment.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Capstone: Call-Center on Mobile for Clinics (Hệ thống nhận cuộc gọi tại phòng mạch tư nhân)

Nguyễn Thế Phương, Phan Thành Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Kiệt, Nguyễn Cao Duy - Tháng 08/2018

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc phát triển call-center trực tiếp trên một số điện thoại cụ thể của phòng mạch khám bệnh ngoài giờ nhằm để thay thế cho việc có một người phải ngồi túc trực điện thoại và ghi nhận cho việc đặt lịch khám bệnh nhằm lấy số thứ tự cho việc gặp bác sỹ vào giờ cụ thể. Ứng dụng hỗ trợ bệnh nhận gọi trực tiếp vào số cụ thể của phòng khám. Hệ thống tự động tiếp nhận cuộc gọi, phân tích ghi âm để chuyển trở thành lịch khám với số thứ tự và thông báo lại cho bệnh nhân cùng với việc ghi nhận danh sách khám bệnh cho phòng khám. Phòng khám có thể dùng danh sách khám bệnh khi bắt đầu thực hiện khám bệnh và hệ thống đã thực hiện liên kết với hồ sơ khám bệnh của bệnh nhân đã khám từ trước đến giờ, nhập thông tin của lần khám, kết nối với các phác đồ điều trị trên ứng dụng web để hỗ trợ các phòng khám trong công việc khám chữa bệnh. 

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Video: Tạo UI sử dụng code trực tiếp trên Android

Tác giả: Phạm Công Thành

Mục đích:  Chúng ta tìm hiểu cách phát sinh một UI bằng code, không sử dụng layout XML như theo hướng dẫn trước đây hay cách làm thông thường. Mục tiêu cho việc chúng ta có thể customize tùy chọn UI trong một số trường hợp cần thiết.


Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Video: Spinner, Combo box với việc xử lý Date trong Android


Tác giả: Phạm Công Thành

Mc đích:  Chúng ta sẽ tìm hiểu control Spinner và cách xử lý với kiểu dữ liệu ngày tháng (Date Time). Bên cạnh đó, chúng ta sẽ khắc phục việc không hiển thị giao diện khi xem trên màn hình preview lúc lập trình. Trong bài này, chúng ta làm ví dụ đăng ký dân tộc và ngày tháng năm sinh sử dụng Spinner và Combo Box

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Tạo Notification Real Time cho ứng dụng với Firebase Database

 

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

 

Mục đích: Bài viết sẽ hướng dẫn quý vị tạo notification tại thời điểm ứng dụng real time. Trong bài viết này, chúng tôi định hướng việc xây dựng ứng dụng sử dụng firebase database như mô hình bên dưới

Trong bài viết này, chúng ta sẽ hiện thực một ứng dụng nhỏ thực hiện gửi notification đến server. Sau đó, server sẽ gửi thông tin đến Firebase để notify đến người dùng ở client. Chúng ta sẽ trình bày thông tin được notify cho user ở giao diện ở client. Thông qua cách cài đặt ứng dụng này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức cấu hình và hoạt động khi sử dụng Firebase trong việc gửi notification đến người sử dụng. Thông qua ứng dụng này, chúng ta sẽ có thêm kiến thức và kỹ năng khi xây dựng ứng dụng cần có notification đến các thành phần có liên quan tại thời điểm ứng dụng trong quá trình thực thi (real – time)

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Video: Fragment trong Android


Tác giả: Phạm Công Thành

Mc đích:  Nội dung của bài thứ 3, chúng ta sẽ làm quen với fragment và các lỗi lập trình khi sử dụng fragment. Chúng ta sẽ thực hiện ví dụ với việc gắn các fragment để thực hiện một tác vụ.

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

STRUTS 2 FRAMEWORK: VALIDATION ON DATA GIRD (HTML TABLE)

Tác giả: Lại Đức Toàn

 

Mục đích: Bài viết này sẽ hướng tới việc sử dụng Action Chaining kết hợp với Struts2 Validation Framework để validation dữ liệu trên giao diện và thực hiện báo lỗi chính xác tại vị trí trên lưới dữ liệu dưới sự hỗ trợ của Struts2 Validation Framework mà không cần viết code xử lý giao diện. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu được kỹ năng về việc bắt lỗi khi xử lý trên một dòng và xử lý lỗi nhiều dòng khi input nhập liệu trên lưới đối với việc xử lý các thông tin của một đối tượng và các thông tin của nhiều đối tượng. Bài viết sẽ sử dụng chức năng update để thể hiện việc hiện thực vấn đề xử lý lỗi trực tiếp trên lưới dữ liệu

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Well-form dữ liệu với việc xử lý thiếu đóng thẻ sử dụng StAX Iterator API

Tác giả: Mai Vũ Cường

 

Mục đích: Chủ đề bài viết này nhằm hướng dẫn việc lấy dữ liệu trong quá trình crawl dữ liệu từ các web site (HTML tĩnh) có lỗi thiếu thẻ đóng </tag>  sử dụng StAX (Streaming API for XML) Iterator API. Bài viết này đưa ra giải pháp cho việc lấy được dữ liệu của tài liệu XML đang xử lý mà không well-formed và tiếp tục thực hiện parse cho đến hết toàn bộ văn bản xử lý.

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Xử lý lỗi liên hoàn khi thực hiện Redirect Action trong Struts 2.x Framework

 

Tác giả: Nguyễn Hiếu Liêm

 

Mục đích: Nội dung bài này sẽ hướng dẫn xử lý lỗi liên hoàn trên các action trong các chức năng gọi lại các action khác khi xử lý thông qua cơ chế redirect Action trong Struts 2 framework. Ngoài ra, bài viết này cũng hướng dẫn việc trình bày lỗi trên lưới dữ liệu kết xuất cụ thể trên từng dòng của lưới thông qua định hướng tiếp cận là sử dụng JSON. Bài viết thể hiện sử kết hợp của Struts 2 Validation Framework với request của Http Protocol để gửi object lỗi qua request và thực hiện chuyển lỗi của action này cho action để từ đó action đón nhận sẽ xử lý báo lỗi. Để tiếp cận kỹ năng đã nêu, bài viết sẽ thực hiện xây dựng ứng dụng với 2 chức năng chính cơ bản là search và update và thực hiện việc validation dữ liệu trong quá trình update ngay trên lưới dưới dữ liệu.

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Xây dựng hotline để ghi âm cuộc gọi của người dùng và chuyển đổi nội dung ghi âm thành văn bản lưu trữ

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Mục đích: Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách xây dựng hotline để ghi âm cuộc hội thoại của người gọithực hiện chuyển đổi lời nội dung ghi âm (voice)  mà người dùng nói trong cuộc gọi trở thành văn bản để lưu trữ. Chúng tôi giới thiệu nội dung này như là tiền đề của ý tưởng xây dựng call center cho các phòng khám bệnh tư nhân tại nhà (clinic) cho phép bệnh nhân đặt khám bệnh qua điện thoại một cách trực tiếp qua điện thoại và hệ thống sẽ ghi nhận nội dung đặt thông qua nội dung đọc hướng dẫn khi cuộc gọi được kết nối tương tự như call center của tổng đài và ghi nhận nội dung người gọi nói để từ đó chuyển đổi thành danh sách bệnh nhân khám bệnh kèm theo số thứ tự và thời gian khám kết hợp với hồ sơ bệnh án của bệnh nhân khám hỗ trợ cho bác sỹ tại phòng khám (Hệ thống này chúng tôi sẽ cung bố trong thời gian tới khi xây dựng hoàn tất).

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Video: ProgressDialog và Send SMS trong Android


Tác giả: Phạm Công Thành

Mc đích:  Tiếp nối series về hướng dẫn học Android với Video hướng dẫn. Nội dung của bài thứ 3, chúng ta sẽ làm quen với 02 phần là ProgressDialog và Send SMS

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Video: Tối ưu bộ nhớ với việc gọi Activity


Tác giả: Phạm Công Thành

Mc đích: Tiếp nối của bài Android đầu tiên ‘Thực hiện ứng dụng đơn giản "Play a song" với Android, sử dụng công cụ Android Studio’ (http://www.kieutrongkhanh.net/2018/06/video-thuc-hien-ung-dung-on-gian-play.html ) với việc chúng ta đã dùng intent để gọi một service từ một activity, chúng ta sẽ làm quen với cách thức để gọi activity hiệu quả hơn thông qua cơ chế tự động activity được gọi sau khi xử lý xong tác vụ sẽ quay trở lại activity đã kích hoạt và tự giải phóng khỏi back stack.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Video: Thực hiện ứng dụng đơn giản "Play a song" với Android, sử dụng công cụ Android Studio

Tác giả: Phạm Công Thành


Mục đích: Nội dung của bài demo thứ 1 này hướng tới việc cấu hình AVD – máy ảo android để chạy ứng dụng trực tiếp trên môi trường của Android Studio (quí vị cần lưu ý chọn Cold Boot máy ảo sẽ chạy nhanh và nhẹ hơn Quick Boot vì nó sẽ bỏ qua không lưu trữ/phục hồi trạng thái của lần chạy trước của máy ảo). Trong bài này, chúng ta sẽ làm quen với giao diện và 1 số control cơ bản, cụ thể là button trong Android Studio thông qua việc tạo 1 ứng dụng đơn giản cho phép nghe 1 bài hát trực tiếp trên ứng dụng.

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Capstones: Advanced Students' Training Process Management (Phần mềm nâng cấp hệ thống hỗ trợ các xử lý của phòng đào tạo)

Trần Đức Bảo, Đổng Công Danh, Phạm Hồng Sơn, Phạm Hoàng Long - Tháng 05/2018

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên yêu cầu người dùng về thực hiện các 04 qui trình. Qui trình đào tạo: với mục đích chủ yếu là quản lý sinh viên từ khi bắt đầu nhập học cho đến khi tốt nghiệp. Trong suốt quá trình học tập, điểm sẽ được tích lũy và ghi nhận toàn bộ quá trình học tập để đưa ra các định hướng trong quá trình học tập tiếp theo hay xác định các giai đoạn chuyển tiếp của sinh viên đó. Bên cạnh đó, chương trình thực hiện các thống kê báo các trong quá trình đạo tào theo từng giai đoạn, theo từng học kỳ để hỗ trợ công tác quản lý. Ứng dụng phát triển dựa trên nền tảng khung cơ sở dữ liệu cho hệ thống đào tạo đã phát triển sẵn. Vấn đề khó khăn nhất của ứng dụng đó là việc chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ với thông tin nhiễu và không chính xác khá lớn sang hệ thống mới với sự tinh chỉnh dữ liệu và sự tổ chức theo mô hình đào tạo có tính hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn thực hiện đồng bộ dữ liệu nền với hệ thống đang hoạt động song song. Các nội dung liên quan đến qui trình này như sau: Nâng cấp các chức năng của phần mềm đào tạo trước đã được thực hiện về tối ưu xử lý, xử lý các bug còn tồn tại và mới phát sinh; Xác định các môn nợ; Xét kết thúc các giai đoạn khác nhau trong quá trình học tập sinh viên; Thống kê các đánh giá theo qui trình đào tạo về chỉ số; Xếp lớp cho sinh viên theo từng học kỳ theo nhóm môn; Thực hiện việc gửi mail thông báo cho sinh viên về tình trạng hiện tại của sinh viên; Thực hiện cấu hình chức năng giả lập cho hệ thống; Thêm và cập nhật thông tin sinh viên theo từng học kỳ; Kết xuất các bảng điểm tốt nghiệp theo qui trình và xác nhận tình trạng tốt nghiệp của sinh viên; Đồng bộ dữ liệu dưới nền giữa hệ thống đang vận hành để đảm bảo tính thống kê là hiện thực nhất tại thời điểm xử lý; … 

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Hiện thực bộ parser html bằng xslt

Hiện thực bộ parser html bằng xslt

Tác giả: Nguyễn Lê Nhật Trường

Mục đích

Chủ đề bài viết này nhằm hướng dẫn cách thực hiện Scrapping Data (Parse dữ liệu từ websites với cấu trúc HTML) thông qua bộ Transformer API for XML (TrAX) sử dụng stylesheet (XSL). Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tiền xử lý dữ liệu để đảm bảo tính well-form cho tài liệu XML trước khi apply xsl sử dụng ngay thư viện được Java cung cấp là URIResolver để cho thấy tính chất đơn giản trong việc tiền xử lý.

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Topic: Áp dụng mô hình MVC bên phía client – Nhận file pdf bằng blob

Áp dụng mô hình MVC bên phía client – Nhận file pdf bằng blob

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Mục đích

-          Sử dụng mô hình MVC bên phía client trong việc xây dựng ứng dụng với JavaScript thuần nhằm mục đích cải thiện việc xây dựng giao diện kết hợp với xử lý ở Front-end và hỗ trợ việc nâng cấp và bảo trì ứng dụng một cách dễ dàng

-          Thực hiện việc trình bày dữ liệu của một tài liệu văn bản dưới dạng pdf được truyền từ client đến server dưới dạng streaming ở phía client sử dụng JavaScript.

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Capstone: Location-aware inside Building (Định hướng trong một tòa nhà)


Trần Nho Hiếu, Nguyễn Nhựt Quang, Nguyễn Tuấn Huy, Hồ Cao Minh Huấn

Tháng 05/2018

                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên ý tưởng xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm đường đi trong tòa nhà thông qua GPS của chính thiết bị của họ đang sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng sẽ hỗ trợ quản lý thông tin thiết bị của họ để từ đó ghi nhận toàn bộ tọa độ GPS của họ khi họ di chuyển để thực hiện ứng dụng tìm kiếm lại đồ vật nếu như đồ vật đó bị thất lạc. Dưới sự hỗ trợ của Google API trong việc cung cấp GPS trong một tòa nhà thông qua Internet. Hệ thống thực hiện mô tả lại bảng đồ của một cao ốc cụ thể và thực hiện ghi nhận tọa độ GPS và chuyển đổi lên bảng đồ trên thiết bị để thể hiện vị trí hiện hành và định hướng đường đi trong một tòa nhà cùng với việc tìm kiếm vật thể. 

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

Trích xuất dữ liệu từ website sử dụng Multithreading và xây dựng các class tổng quát để hỗ trợ tính đa dạng khi khai thác ứng dụng

Trích xuất dữ liệu từ website sử dụng Multithreading và xây dựng các class tổng quát để hỗ trợ tính đa dạng khi khai thác ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Mục đích: Nội dung bài này hướng dẫn cách tối ưu trong việc khai thác dữ liệu lớn tận dụng khả năng của máy tính có nhiều CPU hay nhiều nhân – Core kết hợp với hệ điều hành hỗ trợ đa luồng – multi-threading để tăng hiệu suất và tốc độ trong quá trình khai thác và xử lý dữ liệu. Chúng tôi sẽ định hướng cách chia nhóm công viêc cho các thread thực hiện trong quá trình cào dữ liệu từ một trang web khác đem về để tổ chức thành dữ liệu khai thác trong hệ thống đang được xây dựng.

Trong bài viết này, chúng tôi có định hướng đến việc xây dựng bộ khai thác dữ liệu với các tính năng cơ bản để từ đó phát triển thành các công cụ mở rộng cho việc khai thác một trang web cụ thể và dễ dàng tích hợp khai thác các trang mới cho hệ thống mà không cần chỉnh sửa quá nhiều code thông qua kế thừa và lớp chuẩn/tổng quát để tạo tính linh hoạt cho ứng dụng.

 

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Capstone: Interior Furniture Augmented Reality System for Online Shopping (Nội thất AR trực tuyến)

Nguyễn Phước Anh Khoa, Bùi Thanh Thiên, Phan Hồng Đức

Tháng 05/2018
                        
            Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên ý tưởng xây dựng hệ thống e-commerce cho việc mua đồ nội thất của người dùng. Vấn đề mua bán nội thất gặp phải sự khó khăn từ hai phía người mua lẫn người bán. Người bán cần một không gian lớn để trình bày tất cả các loại nội thất tương ứng với phong cách họ có để người mua có thể lựa chọn. Tuy nhiên, không gian được trình bày lại là không gian không thật so với người mua. Vấn đề này dẫn tới phí phạm thời gian và tiền bạc lẫn cảm xúc khi người mua đem đồ về nhà và họ cảm thấy không hài long, họ phải lựa chọn chấp nhận hay phải bù chi phí để đổi nội thất mới. Ứng dụng với sự phát triển của AR sẽ hỗ trợ người bán niêm yết các món đồ nội thất mà người sử dụng có thể sử dụng thiết bị di động để lựa chọn, ướm thử trong không gian ngay nhà họ cần đặt và một khi họ cảm thấy phù hợp họ sẽ đưa và trong giỏ hàng, thanh toán và để đặt mua. 

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Sử dụng thuật toán máy học Naïve Bayes để đánh giá bình luận

Sử dụng thuật toán máy học Naïve Bayes để đánh giá bình luận

 

Tác giả: Lê Hùng Sơn

Mục đích:

Nội dung bài này định hướng việc phân loại thông tin của một tập lớn dữ liệu dựa trên phương pháp dự đoán hay gợi ý sử dụng thuật toán Naïve Bayes. Cụ thể, nội dung bài viết sẽ thực hiện phân loại bình luận tôt hay chưa tốt thông qua việc phân tích các thông tin thể hiện trong câu bình luận nhằm hỗ trợ cơ chế trong việc xây dựng hệ thống đánh giá, phân loại thông tin nhằm hạn chế bớt sự phức tạp khi xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Trích xuất dữ liệu theo phương pháp tận dụng chức năng tìm kiếm của website đang trích xuất và một số kỹ thuật hỗ trợ tiền xử lý và đồng bộ dữ liệu được trích xuất vào bộ lưu trữ

Trích xuất dữ liệu theo phương pháp tận dụng chức năng tìm kiếm của website đang trích xuất và một số kỹ thuật hỗ trợ tiền xử lý và đồng bộ dữ liệu được trích xuất vào bộ lưu trữ

Tác giả: Lê Hùng Sơn

Mục đích:

Bài viết cung cấp phương pháp tiếp cận về trích xuất dữ liệu trên các website bằng cách tận dụng bộ tìm kiếm sẵn trên các trang đang xử lý. Đây là ý tưởng có thể ứng dụng cho trang web sử dụng kỹ thuật động mà không cần sử dụng các framework. Ở đây, chúng tôi sẽ xử lý trang diadiemanuong và foody như là trường hợp áp dụng cho việc lấy danh mục dữ liệu và lấy thông tin ở một trang khác.

Bên cạnh đó, chúng tôi giới thiệu một số kỹ thuật hỗ trợ trong việc tiền xử lý dữ liệu sau khi trích xuất và đồng bộ dữ liệu đã được xử lý xuống bộ lưu trữ với mục đích hỗ trợ truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả. Trong bài này, chúng tôi sử dụng bộ StAX parser kết hợp JAXB để trích xuất khai thác và đồng bộ dữ liệu.

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Topic: Framework Sencha Touch với Online Shopping Cart

Framework Sencha Touch với Online Shopping Cart

Tác giả: Phạm Công Thành

 

Mục đích: Tiếp tục loạt bài về tìm hiểu về Sencha Touch trong xây dựng ứng dụng thực thi độc lập trên các devices, chúng ta thực hiện tìm hiểu việc thao tác nested list như là refresh nested list, đưa một số control vào trong nested list – trong bài này sẽ là button, chuyển đổi thao tác trong xử lý, … Nội dung này được thể hiển qua ứng dụng Online Shopping Cart để hỗ trợ về tính khả dụng của framework Sencha Touch.

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Xây dựng ứng dụng Online Shopping Cart và một số kỹ thuật liên quan trong Struts 2.x Framework

Xây dựng ứng dụng Online Shopping Cart và một số kỹ thuật liên quan trong Struts 2.x Framework

Mục đích: Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện xây dựng ứng dụng Online Shopping Cart sử dụng Struts2 Framework. Trong quá trình xây dựng bài chúng ta sẽ nghiên cứu việc sử dụng checkbox trong kỹ thuật “Hidden Form Field” nâng cao; cách thức nạp và khởi tạo và nạp lại drop-down list động thông qua việc nạp dữ liệu trực tiếp từ database trong mỗi thao tác; các lưu ý khi chuyển đổi ứng dụng Struts2 thành annotation có khởi tạo dữ liệu, nạp dữ liệu ở trang đầu tiên; việc cấu hình struts2 có sử dụng annotation. Ứng dụng sẽ được thực hiện từng bước và được xây dựng với 02 cách là cấu hình và annotation.

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Topic: Sử dụng hộp lựa chọn – drop down list để xử lý giao diện nhập liệu trong Struts 2.x Framework

Sử dụng hộp lựa chọn – drop down list để xử lý giao diện nhập liệu trong Struts 2.x Framework

Mục đích: Chủ đề của bài này đề cập đến cách sử dụng drop down list trong giao diện nhập liệu khi sử dụng framework Struts 2. Chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng hai loại drop down list (select Tag và combo Tag) thông qua ứng dụng cập nhật giá trị thông tin dữ liệu từ người sử dụng đến DB. Qua đó, quí vị sẽ có sự lựa chọn phù hợp cho nội dung ứng dụng tương ứng.