Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

STRUTS 2 FRAMEWORK: VALIDATION ON DATA GIRD (HTML TABLE)

Tác giả: Lại Đức Toàn

 

Mục đích: Bài viết này sẽ hướng tới việc sử dụng Action Chaining kết hợp với Struts2 Validation Framework để validation dữ liệu trên giao diện và thực hiện báo lỗi chính xác tại vị trí trên lưới dữ liệu dưới sự hỗ trợ của Struts2 Validation Framework mà không cần viết code xử lý giao diện. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu được kỹ năng về việc bắt lỗi khi xử lý trên một dòng và xử lý lỗi nhiều dòng khi input nhập liệu trên lưới đối với việc xử lý các thông tin của một đối tượng và các thông tin của nhiều đối tượng. Bài viết sẽ sử dụng chức năng update để thể hiện việc hiện thực vấn đề xử lý lỗi trực tiếp trên lưới dữ liệu

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Well-form dữ liệu với việc xử lý thiếu đóng thẻ sử dụng StAX Iterator API

Tác giả: Mai Vũ Cường

 

Mục đích: Chủ đề bài viết này nhằm hướng dẫn việc lấy dữ liệu trong quá trình crawl dữ liệu từ các web site (HTML tĩnh) có lỗi thiếu thẻ đóng </tag>  sử dụng StAX (Streaming API for XML) Iterator API. Bài viết này đưa ra giải pháp cho việc lấy được dữ liệu của tài liệu XML đang xử lý mà không well-formed và tiếp tục thực hiện parse cho đến hết toàn bộ văn bản xử lý.

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Xử lý lỗi liên hoàn khi thực hiện Redirect Action trong Struts 2.x Framework

 

Tác giả: Nguyễn Hiếu Liêm

 

Mục đích: Nội dung bài này sẽ hướng dẫn xử lý lỗi liên hoàn trên các action trong các chức năng gọi lại các action khác khi xử lý thông qua cơ chế redirect Action trong Struts 2 framework. Ngoài ra, bài viết này cũng hướng dẫn việc trình bày lỗi trên lưới dữ liệu kết xuất cụ thể trên từng dòng của lưới thông qua định hướng tiếp cận là sử dụng JSON. Bài viết thể hiện sử kết hợp của Struts 2 Validation Framework với request của Http Protocol để gửi object lỗi qua request và thực hiện chuyển lỗi của action này cho action để từ đó action đón nhận sẽ xử lý báo lỗi. Để tiếp cận kỹ năng đã nêu, bài viết sẽ thực hiện xây dựng ứng dụng với 2 chức năng chính cơ bản là search và update và thực hiện việc validation dữ liệu trong quá trình update ngay trên lưới dưới dữ liệu.

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Xây dựng hotline để ghi âm cuộc gọi của người dùng và chuyển đổi nội dung ghi âm thành văn bản lưu trữ

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Mục đích: Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách xây dựng hotline để ghi âm cuộc hội thoại của người gọithực hiện chuyển đổi lời nội dung ghi âm (voice)  mà người dùng nói trong cuộc gọi trở thành văn bản để lưu trữ. Chúng tôi giới thiệu nội dung này như là tiền đề của ý tưởng xây dựng call center cho các phòng khám bệnh tư nhân tại nhà (clinic) cho phép bệnh nhân đặt khám bệnh qua điện thoại một cách trực tiếp qua điện thoại và hệ thống sẽ ghi nhận nội dung đặt thông qua nội dung đọc hướng dẫn khi cuộc gọi được kết nối tương tự như call center của tổng đài và ghi nhận nội dung người gọi nói để từ đó chuyển đổi thành danh sách bệnh nhân khám bệnh kèm theo số thứ tự và thời gian khám kết hợp với hồ sơ bệnh án của bệnh nhân khám hỗ trợ cho bác sỹ tại phòng khám (Hệ thống này chúng tôi sẽ cung bố trong thời gian tới khi xây dựng hoàn tất).

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Video: ProgressDialog và Send SMS trong Android


Tác giả: Phạm Công Thành

Mc đích:  Tiếp nối series về hướng dẫn học Android với Video hướng dẫn. Nội dung của bài thứ 3, chúng ta sẽ làm quen với 02 phần là ProgressDialog và Send SMS