Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Capstone: Barcode Order Eateries (Cửa hàng ăn uống cho phép đặt món ăn tại bàn sử dụng barcode)

Barcode Order Eateries (Cửa hàng ăn uống cho phép đặt món ăn tại bàn sử dụng barcode) 

Phạm Đăng Nam, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Khánh Linh, Lưu Đức Phong - Tháng 08/2017

                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế trong việc xây dựng một quán ăn mà thực khách sẽ không cần hỗ trợ của bồi bàn trong việc gọi món bằng cách sử dụng barcode/qrcode ngay tại góc bàn. Qui trình này làm tiết kiệm thời gian của thực khách trong chờ đợi, gọi món thông qua menu giấy tại giờ cao điểm. Sau khi quét barcode, menu phục vụ của ngày sẽ được hiển thị đến thực khách để họ có thể lựa chọn và đặt món. Các thông tin đặt món sẽ đuợc chuyển đến đầu bếp để họ thực hiện. Sau khi các món ăn đã được nấu xong thì các món sẽ được thông báo đến người phục vụ bồi bàn để phục vụ cho thực khách.