Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Bài 6: Thực hiện chức năng register user sử dụng Spring TagLib

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 6: Thực hiện chức năng register user sử dụng Spring TagLib

Mã Hoàng Nhật Phi, Trương Trần Tiến

 

-          Mục đích: Tiếp nối series bài viết về xây dựng ứng dụng web dùng Spring 5 Framework, bài viết trước chúng ta đã hiện thực hóa chức năng Delete và Register User sử dụng XMLHTTPRequest để gọi RESTful web service. Đồng thời, chúng ta cũng được giới thiệu về cách tự tạo các Validator, Annotation để phục vụ ràng buộc các dữ liệu với logic phức tập. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thực hiện lại chức năng Register sử dụng Spring Taglib để tạo form. Taglib của Spring giúp chúng ta dễ dàng binding dữ liệu của form đến object ở back-end, giúp render lỗi một cách dễ dàng. Đồng thời chúng ta sẽ hiện thực tạo custom message để hiện lỗi cho người dùng.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Bài 5: Thực hiện chức năng delete và kiểm tra các ràng buộc về dữ liệu khi thực hiện chức năng register

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 5: Thực hiện chức năng delete
và kiểm tra các ràng buộc về dữ liệu khi thực hiện chức năng register

Mã Hoàng Nhật Phi, Trương Trần Tiến

 

-         Mục đích: Tiếp nối series bài viết về xây dựng ứng dụng web dùng Spring 5 Framework, bài viết trước chúng ta đã hiện thực hóa chức năng Update sử dụng XMLHTTPRequest để gọi RESTful web service. Qua đó, chúng ta đã tìm hiểu qua cách thức bắt exception sử dụng khái niệm AOP. Đồng thời, chúng ta cũng được giới thiệu về cách ràng buộc dữ liệu thông qua các annotation có sẵn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thực hiện chức năng delete, create (register) và thực hiện ràng buộc dữ liệu bằng các validator, annotation riêng theo cách chúng ta mong muốn dữ liệu đảm bảo các toàn vẹn theo qui định theo yêu cầu trong việc tổ chức cấu trúc.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Bài 4: Thực hiện việc update dữ liệu và bắt ràng buộc về dữ liệu khi thực hiện chức năng update

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 4: Thực hiện việc update dữ liệu và bắt ràng buộc về dữ liệu khi thực hiện chức năng update

Mã Hoàng Nhật Phi

Trương Trần Tiến Editor

 

-         Mục đích: Tiếp nối series bài viết về xây dựng ứng dụng web dùng Spring 5 Framework, bài viết trước chúng ta đã trải nghiệm việc truy vấn dữ liệu từ DB sử dụng Spring Framework cộng thêm việc trình bày dữ liệu trên giao diện client sử dụng XMLHTTPRequest để gọi RESTful Webservices nhằm chuyển đổi dữ liệu từ object thành dạng JSON để dùng JavaScript trình bày ở client. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thực hiện chức năng update và thực hiện kiểm tra ràng buộc để thông báo lỗi cho người dùng đồng thời cập nhật lại giao diện lưới trình bày sau khi thực hiện chức năng update xong (refresh hay gọi lại chức năng khác một lần nữa).

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

Topic: Building Online Teaching and Examination System (Xây dựng hệ thống dạy và thi cử trực tuyến)

 

Cao Văn Phú, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Văn Bình, Nguyễn Kim Hùng Thái 

Tháng 09/2020

Đồng hướng dẫn Nguyễn Lê Nhật Trường

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa ý tưởng xây dựng ứng dụng dạy học online và đảm bảo việc kiểm tra đánh giá sv có tính công bằng. Ứng dụng được xây dựng trên việc customized một hệ thống mã nguồn mở hỗ trợ việc họp online tương tự như Google Meet, Zoom, Microsoft Team, … Các ứng dụng đa số hiện nay là thực hiện việc họp – meeting online chưa thực sự hỗ trợ việc dạy và học, đặt biệt là quá trình tương tác trong giờ học cùng với việc kiểm tra đánh giá. Hệ thống xây dựng công cụ dạy học online cho phép giảng viên tương tác với sinh viên, vẽ trên màn hình, điều khiển vận hành lớp học – cấp quyền từ trình bày, cho phép phát biểu, tắt bật mic lẫn camera. Ngoài ra, hệ thống cho phép giảng viên tương tác bằng cách chia group, cho các group làm việc với nhau và các thành viên tương tác với nhau. Hệ thống cũng cho phép giảng viên điểm danh, ghi nhận điểm số. Đặc biệt, hệ thống tích hợp hệ thống đánh giá kết hợp với một số chức năng hệ thống để cảnh báo các hành động thiếu trung thực đến giảng viên. Đồng thời, cho phép giảng viên quản lý giám sát kỳ thi, tương tác trực tiếp với sinh viên và các sinh viên không thể tương tác được với nhau trong quá trình đánh giá.

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

Topic: Intelligent vegetable garden management system using IP camera (Hệ thống quản lý vườn rau thông minh sử dụng IP camera)

Phạm Hoàng Sơn, Trần Tiến Thành, Lương Thành Thắng, Trương Văn Khôi - Tháng 09/2020

Đồng hướng dẫn Đoàn Nguyễn Thành Hòa - NCS

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa ý tưởng xây dựng một công cụ hỗ trợ cho người dùng quản lý cây trồng tại nhà. Hiện nay, việc trồng canh thủy canh khá phổ biến tại các hộ gia đình. Tuy nhiên, viêc giám sát phát triển cây và thời gian thu hoạch của cây bị bỏ qua. Công cụ này xây dựng hướng tới cho các công ty muốn thiết lập hệ thống trồng cây thủy canh cho các gia đình kèm theo hệ thống camera IP để kiểm tra phát hiện tình trạng của cây trồng, thông báo thời gian cây trồng cần phải thu hoạch. Công cụ hỗ trợ bộ phận thiết lập xác định các cây trồng trên luống và hỗ trợ người dùng thu thập thông tin hình ảnh qua camera để nhận dạng và thông báo nội dung gợi ý cho người dùng.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Topic: Public Place Registration (Ứng dụng hỗ trợ đăng ký nơi sinh hoạt chung cho tổ chức sự kiện hay hội họp)

 Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Tú - Tháng 09/2020


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa ý tưởng xây dựng ứng dụng cho phép người sử dụng đặt các vị trí lớn như hội trường, sảnh, thư viện … để sử dụng cho các sự kiện, hội nghị. Hệ thống cho phép người sử dụng lựa chọn thời gian chưa được đặt để gợi ý cho người dùng. Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ người dụng sử dụng điều khiển các trang thiết bị thông qua ứng dụng. Hơn thế nữa, hệ thống còn hỗ trợ cho người dụng trong việc giải quyết các sự cố đơn giản trong lúc sử dụng nơi đã đặt. Để đảm bảo người sử dụng có trách nhiệm bảo quản trang thiết bị và các thứ tự sắp xếp nơi họ đã mượn, hệ thống có khả năng kiểm tra tính ngăn nắp của nơi mượn sau sử dụng.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Topic: Community Learning Forum (Diễn đàn công đồng)

 Huỳnh Kim Trí, Nguyễn Tấn Luật, Nguyễn Triệu Duy, Vũ Thiện Hải - Tháng 09/2020


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa ý tưởng xây dựng một forum chia sẻ kinh nghiệm thực tế và học tập cho những người tham gia. Nội dung trên forum này căn cứ dựa trên thông tin học tập của người dùng để đề xuất ra được learning path cho người học. Từ đó, căn cứ vào learning path sẽ định hướng cho người học các nội dung tiếp cận nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức và hỗ trợ người tham gia trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, người tham gia có khả năng đóng góp cho forum theo learning path mà họ đã tham gia. Forum hỗ trợ gợi ý những nội dung mới và theo đúng định hướng learning path mà họ đã chọn. Hệ thống được xây dựng cho một tổ chức làm giáo dục cụ thể như là một trường học, một trung tâm đào tạo.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

Cập nhật 04 capstone hướng dẫn, đồng hướng dẫn và bảo vệ thành công trong tháng 9/2020

94 capstones với 4 topics (từ 95 đến 98) được bảo vệ thành công trong tháng 9/2020

Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau

+ Topic từ 85 đến 98
Topic từ 72 đến 84
Topic từ 1 đến 71

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

Bài 3: Thực hiện việc truy vấn và trình bày dữ liệu với chức năng tìm kiếm với Spring 5 MVC

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 3: Thực hiện việc truy vấn và trình bày dữ liệu với chức năng tìm kiếm

Mã Hoàng Nhật Phi

 

-         Mục đích: Tiếp nối series bài viết về xây dựng ứng dụng web dùng Spring 5 Framework, bài viết trước chúng ta đã trải nghiệm qua khái niệm dependencies, IoC và cách thức cấu hình Data Source để xây dựng nên chức năng đơn giản là Login và Logout. Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chức năng Search để truy vấn dữ liệu dưới DB sau đó chuyển đổi thành dạng format để đưa về client trình bày dữ liệu. Quá trình lấy dữ liệu sẽ thực hiện gọi WEB API sử dụng RESTful Web Services và gọi thực thi chức năng behind the scenes.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Bài 2: Cấu hình kết nối CSDL sử dụng DataSource và thực hiện chức năng về authentication

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 2: Cấu hình kết nối CSDL sử dụng DataSource và thực hiện chức năng về authentication

Mã Hoàng Nhật Phi

 

-         Mục đích: Sau bài viết về cấu hình tool IDE và tạo cấu trúc khung cho ứng dụng web dùng Spring 5 Framework, bài viết này định hướng để xây dựng ứng dụng CRUD. Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện chức năng login để tiếp cận việc cấu hình kết nối DB. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ thực hiện sử dụng khả năng dependencies trong Spring Framework.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Bài 1: Cấu hình Netbeans và Web Project ứng dụng Spring MVC

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 1: Cấu hình Netbeans và Web Project ứng dụng Spring MVC

Mã Hoàng Nhật Phi

 

-         Mục đích: Bài viết này tập trung vào cách cấu hình và tạo ứng dụng web sử dụng Spring MVC theo hướng tiếp cận truyền thống (legacy - không sử dụng Spring Boot). Việc xây dựng cấu hình đòi hòi sử dụng build tool là maven để quản lý môi trường.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Topic: Drive You Home on Safe with Your Vehicle Services (Dịch vụ đưa bạn về nhà an toàn cùng xe)

Phan Quốc Bảo, Trương Đức Nhơn - Tháng 05/2020


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế về việc người lái xe không được lái xe khi đã uống các loại thức uống có nồng độ cồn. Đa số người ta hiếm khi điều khiển được việc uống ít hay nhiều khi gặp bạn bè hay những người hợp ý. Do vậy, ứng dụng đưa ra nhằm mục tiêu cho phép người uống rượu bia có thể đặt yêu cầu để có người đưa họ cùng phương tiên về nhà tương tự theo cách thức mà các hãng xe công nghệ đã phát triển.

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

Topic: Research on Reinforcement learning and its application in finding the best sub route in a traffic jam situation (Ứng dụng Reinforcement learning trong việc tìm đường phụ tốt nhất trong tình huống kẹt xe)

Ngô Gia Huy, Đào Minh Hoàng, Nguyễn Vũ Anh Tú, Hồ Huỳnh Thùy Trang - Tháng 05/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc thực hiện thu thập thông tin đóng góp của người dùng từ việc tracking các đường đi mà không được hỗ trợ bởi các tool bản đồ hiện nay như google map, waze, here, … trong việc tránh hay thay đổi lộ trình nếu có kẹt xe. Các công cụ hiện nay đa số đang tìm đường lớn và thông tin về tình trạng của đường đi nhưng không có bất kỳ động thái nào hỗ trợ thực sự nếu đường đi có sự cố. Hệ thống được xây dựng để tiếp nhận các đường đi đóng góp đó. Sau đó, các thông tin được đưa vào bộ tìm kiếm tự động để có khả năng thông báo và điều hướng cho người sử dụng tránh việc đi vào các con đường kẹt xe khi họ đang di chuyển.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Topic: Rental in Sharing Economy (Ứng dụng thuê xe theo mô hình kinh tế chia sẻ)

Phạm Minh Trương, Thái Phú Cường, Trần Tấn Đạt, Vũ Xuân Trí - Tháng 05/2020


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế về việc thuê xê ô tô từ một nơi này nhưng trả xe ở một nơi khác mà không cần quay về nơi ban đầu để trả xe. Người dùng đặt xe thuê ở một vị trí và họ lái đến nơi họ cần để trả tại một hub mà thuận lợi nhất cho họ. Bên cạnh đó, nếu họ thuê xe mà không sử dụng trong khoảng thời gian còn dư lại, họ có thể cho những người trong cùng hệ thống sử dụng trong khoảng thời gian còn lại để thu lại chi phí mà họ đã thuê. Ngoài ra, ứng dụng còn định hướng việc khi người dùng có xe nhưng khi họ đi công tác thì sẽ của họ có thể gửi tại một hub bất kỳ thuận lợi nhất đối với họ để họ có lợi nhận được khoảng sinh lợi từ việc họ gửi trong thời gian họ đi công tác để từ đó họ có thể mượn xe ở nơi khác như qui trình số 1.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Topic: Indoor Navigation Applying QR Codes (Tìm đường đi trong một tòa nhà sử dụng QR Codes)

Nguyễn Minh Hiếu, Phan Vũ Tinh, Vũ Minh Duy, Phan Anh Duy - Tháng 05/2020


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc tìm đường đi trong một tòa nhà sử dụng QR code và sử dụng việc áp dụng ngoại tuyến để định ra hướng đi đến nơi cần đến tương tự như các sử dụng Google Map tìm đường đi. Hệ thống đưa vào các bản đồ tĩnh theo định dạng. Sau đó, người dùng định vị ra các room, các location và các mối quan hệ giữa chúng để hệ thống tự tạo ra một đồ thị nhằm hỗ trợ người sử tìm kiếm đường đi ngắn nhất từ điểm họ đang đứng đến điểm đến. Việc sử dụng QR code với mục tiêu để người sử dụng scan các mốc location trên đường đi nhằm định hướng hướng đi tốt nhất cho người sử dụng mà không cần trực tuyến kết nối internet

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

Topic: Practical Examination Evaluation Automation Using DevOps (Chấm bài thi thực hành tự động với DevOps)

Nguyễn Huy Thức, Lâm Thanh Phát, Võ Nhật Thiên, Trần Đại Thành - Tháng 05/2020


Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc hỗ trợ việc chấm điểm bài thi thực hành. Hệ thống không hỗ trợ cung cấp một công cụ để tổ chức thi. Hệ thống đang xây dựng một qui trình là tạo ra một công cụ để hỗ trợ chấm bài thi thực hành. Công cụ cho phép người dùng import đề thi thực hành và kịch bản để đánh giá nội dung bài thi được thực hiện được một giảng viên – tổ trưởng xây dựng.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

Topic: Building attendance system with IP Camera (Xây dựng hệ thống điểm danh bằng IP camera)

Nguyễn Hạnh Minh Châu, Nguyễn Đình Phú, Lê Phát Đạt, Nguyễn Đức Thành - Tháng 5/2020


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc thực hiện điểm danh trực tiếp sử dụng camera IP kết nối trực tiếp với ứng dụng trên máy supervisor để nhận dạng khuôn mặt và so khớp với schedule để xác nhận việc có mặt của các người tham dự. Hệ thống giả định rằng các thông tin liên quan đến schedule đã có sẵn. Hệ thống xây dựng ứng dụng cho phép supervisor kết nối với camera để thực hiện điểm danh trên 02 tình huống là điểm danh từng cá nhân một áp dụng cho việc chấm công; điểm danh một nhóm áp dụng cho việc điểm danh trên lớp học.

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

Topic: Maintain & Upgrade Students’ Training Management System – Sixth Season (Bảo trì và nâng cấp hệ thống quản lý đào tạo – Kỳ 6)

Phan Trần Hoàng Dương, Văn Thị Thúy Vy, Trần Thiện Nhân, Trần Thành Nhân - Tháng 12/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của phòng đào tạo để nâng cấp và bảo trì hệ thống đào tạo đang phát triển trong hơn 02 năm qua. Hệ thống cung cấp các tính năng cho việc hỗ trợ lên lịch giảng dạy cho các lớp học để tổ chức rồi. Cho phép thực hiện việc điểm danh, xem TKB dành cho sv, giảng viên và nhân viên đào tạo. Hệ thống cung cấp một qui trình cho việc đăng ký dạy thay của giảng viên và thông báo đến CNBM và nhân viên đào tạo cũng như sinh viên.

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Topic: Maintain and Upgrade Questions bank checking system – Season 2 (Hệ thống quản lý và soạn thảo câu hỏi thi trắc nghiệm – Kỳ 2)

Dương Thành Đạt, Nguyễn Hồng Phát, Phan Thị Tuyết Giang - Tháng 12/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của giảng viên trên hệ thống cho phép lưu trữ, quản lý câu hỏi và kho đề thi. Hệ thống cung cấp việc quản lý câu hỏi, hỗ trợ cơ chế phát sinh đề thi, lưu trữ đề thi. Hệ thống hỗ trợ qui trình kiểm duyệt đề thi. Hệ thống hỗ trợ check trùng câu hỏi tại thời điểm import và định kỳ thời gian. Hệ thống thực hiện cơ chế cho việc xử lý các câu hỏi theo 03 định đạng là file word có cấu trúc, file gif và dán trực tiếp với khuôn mẫu định nghĩa. Hệ thống cho phép xử lý các dạng câu hỏi từ single choice, multiple choice, essay, listening, reading. Hệ thông cung cấp tính hữu dụng của người dùng về mặt xử lý cũng như việc sử dụng. Hệ thống hỗ trợ check trùng các câu hỏi ở dạng âm thanh.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Topic: Capstone project approval system of FPTU (Hệ thống quản lý danh mục đề tài tốt nghiệp cho FPTU)

Nguyễn Mai Thảo Nguyên, Phạm Hồng Duy, Nguyễn Quốc Bảo, Lê Nguyễn Hoàng Mẫn - Tháng 12/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của bộ môn ITS – Trường Đại học FPT về việc quản lý capstone project. Một năm học thì trường diễn ra 03 học kỳ, số lượng capstone project trung bình của mỗi học kỳ là 20 topics. Trường đã thực hiện làm capstone từ năm 2010 đến nay với số lượng topic vô cùng lớn nhưng không có bất kỳ hệ thống nào quản lý ngoại trừ việc lưu trữ abstract trên file excel. Bên cạnh đó, việc tổ chức làm capstone project đòi hỏi phải chia nhóm cho sinh viên và cho sinh viên chọn các đề tài thực hiện. Việc thực hiện đề tài yêu cầu là không được phép làm lại các đề tài đã làm.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Topic: Babysitter in Demand (Ứng dụng hỗ trợ tìm người trông trẻ theo nhu cầu)

Phùng Thiên Phúc, Phạm Hải Dương, Hồ Tấn Kỳ, Hoàng Nhật Đông - Tháng 12/2019


Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên ý tưởng của nhu cầu cần người giữ trẻ tại thời điểm cụ thể và có thể lặp đi lặp lại theo chu kỳ. Mấu chốt của ứng dụng này là hướng tới đảm bảo sự tin cậy cho cha mẹ để có thể thuê mướn được người bảo mẫu đáng tin, có trình độ để chăm sóc cho con cái họ theo thời vụ trong tối thiếu 1 giờ đến tối đa vài giờ do công việc bận rộn, họ phải tham dư các sự kiện hay tiệc. Ứng dụng cũng thực hiện khảo sát với khoảng 100 ba mẹ tại TP. HCM để đưa ra định hướng cho ứng dụng. Ứng dụng đòi hỏi cả cha mẹ lẫn người bảo mẫu phải đăng ký tại trung tâm và được xác thực mới được vào hệ thống.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Cập nhật 10 capstone hướng dẫn - đồng hướng dẫn và bảo vệ thành công trong tháng 12/2019 và tháng 5/2020

94 capstones với 10 topics được bảo vệ thành công trong tháng 12/2019 và tháng 5/2020

Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau

+ Topic từ 85 đến 94
Topic từ 72 đến 84
Topic từ 1 đến 71

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới