Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Capstone: Get a Tour Guide Near Tourists (Tìm hướng dẫn viên du lịch theo phong cách)

Nguyễn Bùi Hoàng Minh, Lê Thiện Duy, Đoàn Bảo Quyên - Tháng 08/2018

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc kết hợp giữa khách du lịch và các hướng dẫn viên tự do nhằm cung cấp dịch vụ giá rẻ tại một khu vực cụ thể. Ứng dụng cho phép người dùng đặt tour ở một khu vực cụ thể với tối thiểu 5 điểm tùy chọn. Hệ thống sẽ thực hiện lên lịch trình tối ưu qua các điểm đó, kết hợp với các nơi ăn uống để tính toán chi phí cùng thời gian để thực hiện lịch trình đó và gợi ý cho khách du lịch. Khách đặt tour như đặt xe và nội dung đặt sẽ được chuyển đến tour guide và tour guide nào nhanh nhất sẽ được lựa chọn hướng dẫn. Ngoài ra, để hỗ trợ du khách chưa biết cụ thể như nơi cần đi có thể gửi request đến hệ thống với khu vực cụ thể và phong cách mong muốn. Hệ thống sẽ chuyển yêu cầu đến tour guide.