Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2023

Capstone: Science research activity support system (Hệ thống hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học)

 Hoàng Thị Hoài Thương, Mai Hoàng Dương, Bùi Thế Hiển, Nguyễn Đặng Trường Anh

Tháng 09/2023

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ yêu cầu của bộ phận quản lý nghiên cứu khoa học cùng yêu cầu thực hiện triển khai quản lý các kế hoạch triển khai và theo dõi qui trình hoạt động của các hội thảo nghiên cứu khoa học của thư viện tại Phân Hiệu HCM – Đại Học FPT. Phạm vi của dự án này được thực hiện cụ thể theo yêu cầu trực tiếp từ bộ phận quản lý nghiên cứu khoa học theo định hướng từ một hội thảo nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt kế hoạch thì hệ thống sẽ thực hiện theo dõi, tracking theo kế hoạch và hỗ trợ người quản lý hội thảo trong việc thực hiện các bước trong kế hoạch đã phê duyệt đảm bảo các tiến độ thực hiện theo đúng trình tự và đầy đủ. Hệ thống định hướng triển khai cục bộ cho Phân Hiệu HCM trước. Trong lúc thiết kế, hệ thống khuyến nghị có khả năng mở rộng trong hệ thống đào tạo của FPT có sự liên kết với mới số đối tác. Hệ thống cho phép đưa thông tin kế hoạch của một hội thảo sắp được tổ chức cùng với các thiết lập về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc hội thảo dựa trên kế hoạch phê duyệt cùng việc xác định người chairman quản lý hội thảo này. Chức năng này sẽ được thực hiện bởi người quản trị hệ thống. Ở từng giai đoạn thời gian, người chairman thực hiện các cấu hình cần thiết cho từng giai đoạn theo đúng kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ của họ. Hệ thống sẽ phải hỗ trợ người chairman trong việc theo dõi tiến trình, đưa ra các gợi ý về các bước tiếp theo nên thực hiện để đảm bảo tuân thủ kế hoạch đề ra.

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2023

Capstone: Repairmen connecting and repairing at home system (Hệ thống kết nối thợ và sửa chữa tại nhà)

 Võ Đức Minh, Nguyễn Thiện Quang, Võ Khắc Triệu, Lê Hồng Anh

Tháng 09/2023

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu đặt hàng từ CTCP BIAS Analytics đáp ứng yêu cầu từ công ty dịch vụ công ích quận 1, Tp Hồ Chí Minh với định hướng hỗ trợ dịch vụ kết nối giữa các người thợ sửa chữa thiết bị gia dụng, thiết bị điện điện tử, … với các gia đình cần phục vụ thay vì như hiện nay các gia đình chỉ tìm kiếm các người thợ gần khu vực họ ở. Với truyền thống tìm gần nhà dẫn đến số lượng thợ không đủ đáp ứng từ chuyên môn đến thời gian thực hiện theo yêu cầu của gia chủ. Trong giai đoạn đầu của dự án này, đơn vị đặt hàng mong muốn chỉ triển khai chủ yếu trong 04 lĩnh vực đề xuất triển khai như điện, điện tử, điện lạnh, nước …  Hơn thế nữa, dự án cũng định hướng của đối tác bên công ty đặt hàng nhằm mục tiêu hỗ trợ người lao động trong địa bàn có thu nhập tốt hơn và tận dụng được khả năng của họ trong giải quyết công việc cho các hộ gia đình đáp ứng việc quản lý nhà nước trong quản lý công việc của người dân không làm việc trên địa bàn để có các chính sách và chủ trương phù hợp cho sự phát triển xã hội.