Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Capstone: Maintain and Upgrade Students’ Training Management Process (Bảo trì và nâng cấp hệ thống hỗ trợ qui trình quản lý đào tạo)

Nguyễn Đàm Đức Thoại, Hoàng Quốc Huynh, Châu Hồng Vũ, Nguyễn Lê Nhật Trường - Tháng 08/2018

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên yêu cầu người dùng về thực hiện các 05 qui trình. Qui trình đào tạo: với mục đích chủ yếu là quản lý sinh viên từ khi bắt đầu nhập học cho đến khi tốt nghiệp. Trong suốt quá trình học tập, điểm sẽ được tích lũy và ghi nhận toàn bộ quá trình học tập để đưa ra các định hướng trong quá trình học tập tiếp theo hay xác định các giai đoạn chuyển tiếp của sinh viên đó. Bên cạnh đó, chương trình thực hiện các thống kê báo các trong quá trình đạo tào theo từng giai đoạn, theo từng học kỳ để hỗ trợ công tác quản lý. Ứng dụng phát triển dựa trên nền tảng khung cơ sở dữ liệu cho hệ thống đào tạo đã phát triển sẵn. Vấn đề khó khăn nhất của ứng dụng đó là việc chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ với thông tin nhiễu và không chính xác khá lớn sang hệ thống mới với sự tinh chỉnh dữ liệu và sự tổ chức theo mô hình đào tạo có tính hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn thực hiện đồng bộ dữ liệu nền với hệ thống đang hoạt động song song. Các nội dung liên quan đến qui trình này như sau: 

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Video: Sử dụng tab Fragment trong Android

Tác giả: Phạm Công Thành

Mục đích:  Sau 6 bài vừa qua, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với việc xử lý chia giao diện thành các tab khác nhau thông qua việc sử dụng tab fragment.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Capstone: Call-Center on Mobile for Clinics (Hệ thống nhận cuộc gọi tại phòng mạch tư nhân)

Nguyễn Thế Phương, Phan Thành Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Kiệt, Nguyễn Cao Duy - Tháng 08/2018

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc phát triển call-center trực tiếp trên một số điện thoại cụ thể của phòng mạch khám bệnh ngoài giờ nhằm để thay thế cho việc có một người phải ngồi túc trực điện thoại và ghi nhận cho việc đặt lịch khám bệnh nhằm lấy số thứ tự cho việc gặp bác sỹ vào giờ cụ thể. Ứng dụng hỗ trợ bệnh nhận gọi trực tiếp vào số cụ thể của phòng khám. Hệ thống tự động tiếp nhận cuộc gọi, phân tích ghi âm để chuyển trở thành lịch khám với số thứ tự và thông báo lại cho bệnh nhân cùng với việc ghi nhận danh sách khám bệnh cho phòng khám. Phòng khám có thể dùng danh sách khám bệnh khi bắt đầu thực hiện khám bệnh và hệ thống đã thực hiện liên kết với hồ sơ khám bệnh của bệnh nhân đã khám từ trước đến giờ, nhập thông tin của lần khám, kết nối với các phác đồ điều trị trên ứng dụng web để hỗ trợ các phòng khám trong công việc khám chữa bệnh. 

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Video: Tạo UI sử dụng code trực tiếp trên Android

Tác giả: Phạm Công Thành

Mục đích:  Chúng ta tìm hiểu cách phát sinh một UI bằng code, không sử dụng layout XML như theo hướng dẫn trước đây hay cách làm thông thường. Mục tiêu cho việc chúng ta có thể customize tùy chọn UI trong một số trường hợp cần thiết.