Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Xây dựng ứng dụng Java Web với Maven ứng dụng mô hình MVC2 sử dụng Filter làm Controller

Xây dựng ứng dụng Java Web với Maven
ứng dụng mô hình MVC2 sử dụng Filter làm Controller

Trương Trần Tiến, Kiều Trọng Khánh

-          Mục đích: Bài viết này định hướng việc xây dựng ứng dụng web áp dụng mô hình MVC2 Design Pattern sử dụng Filter làm controller sử dụng tool Maven để build ứng dụng. Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu đến quí vị việc thiết lập cấu hình động cho tương tác giữa các resource trong server cùng với việc mapping luồng tương tác nhập xuất định hướng linh hoạt trong xây dựng và bảo trì ứng dụng. Để áp dụng các lý luận đã đưa ra, chúng ta sẽ thực hiện xây dựng ứng dụng web với vài chức năng cơ bản vận dụng mô hình MVC2 sử dụng Filter làm Controller và thực hiện việc mapping cơ chế giao tiếp giữa các resource trên server cũng như lời triệu gọi của user kết hợp với đường dẫn trình bày kết quả linh hoạt thông qua tập tin cấu hình với mục tiêu dễ dàng bảo trì và nâng cấp theo định hướng xây dựng các component tích hợp trở thành ứng dụng.

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Bài đọc thêm: Kết hợp docker-compose vào chu trình của Maven trong việc phát triển ứng dụng

Xây dựng môi trường hỗ trợ làm việc nhóm với Docker

Bài đọc thêm: Kết hợp docker-compose vào chu trình của Maven trong việc phát triển ứng dụng

 

Mục đích: Sau bài viết số 5 về “Ứng dụng docker để tạo lập môi trường phát triển ứng dụng với Maven”, chúng ta nhận thấy rằng việc thực hiện phát triển ứng dụng với Maven kết hợp với docker trải quá các bước sau

1.       Tạo project và phát triển ứng dụng

2.       Thực hiện cấu hình multi-stage build thông qua việc

a.       Cấu hình service cung cấp cho ứng dụng thực thi kiểm thử (từ DB, web container, service hỗ trợ, …) với file yaml

b.       Tạo các image với multi-stage build thông qua các dockerfile (từ việc tạo image, đến đưa gói ứng dụng vào bên trong image để có thể hỗ trợ test khi các image được load thành container)

3.       Load các image trở thành các docker container để thực thi

Với các bước nêu trên, chúng ta nhận thấy tại bước 2b, khả năng gói ứng dụng mong đợi là bảng – version mới nhất có thể không được đưa vào trong image. Quá trình nêu trên, chúng ta thấy có sự tách biệt giữa phát triển và kiểm thử. Trong khi đó, maven hỗ trợ chúng một lifecycle để có thể thực hiện điều đó cùng với giải pháp tích hợp docker-compose như là plugin vào trong maven để quá trình build ứng dụng với maven sẽ kích hoạt luôn cấu hình build các services kèm theo và triển khai luôn kiểm thử trong quá trình phát triển ứng dụng cũng như đảm bảo phiên bản mới nhất vừa phát triển là bản có trong image. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm cách thức tích hợp docker-compose vào chu trình phát triển ứng dụng sử dụng maven toolkit kết hợp với docker-compose plugin. Trong bài viết này, chúng ta cũng sẽ cấu hình trực tiếp vào ứng dụng đang phát triển để có triển build của ứng dụng sẽ thực thi luôn cả việc build image, nạp image sau khi build trở thành docker container chạy để test ứng dụng đang được phát triển.

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Capstone: Online Supermarket Application (Ứng dụng hỗ trợ siêu thị bán hàng online)

Dương Mẫn Đạt, Trần Nguỵ Nhật Anh, Hà Triệu Kim, Đinh Tuấn Nam

Tháng 08/2021


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của công ty Pika_Tech về việc phát triển hệ thống hỗ trợ quản lý các siêu thị trong việc điều phối số lượng hàng hóa mua bán online đồng thời kết hợp cho khách hàng mua bán online trực tiếp. Các giải pháp đề xuất và triển khai thử nghiệm với hệ thống siêu thị SATRA. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc hỗ trợ người quản lý có thể lên kế hoạch bán các sản phẩm với số lượng trong từng giai đoạn, lên kế hoạch trong việc quản lý sản phẩm, lên các chương trình khuyến mại, cung cấp ứng dụng mua sắm online cho khách hàng của siêu thị. Việc lên kế hoạch sẽ được hệ thống hỗ trợ cho người vận hành xác định các khối lượng hàng hóa cho kênh offline và kênh online với thông số ước lượng. Trong quá trình vận hành triển khai các kế hoạch, hệ thống hỗ trợ cơ chế cảnh báo cho người vận hành về khối lượng hàng hóa sắp hết theo ngưỡng thông số được cấu hình hay hết hàng để người vận hành có thể đưa ra quyết định cập nhật kế hoạch đang được triển khai. Hơn thế nữa, trước khi các kế hoạch chuẩn bị đến giai đoạn triển khai thì hệ thống sẽ cho thông báo cho người vận hành những thông tin liên quan ảnh hưởng đến kế hoạch để người điều hành có thể thực hiện điều chỉnh. Sản phẩm cũng hỗ trợ việc ứng dụng các quản lý promotion và apply các promotion cho các sản phẩm trong kế hoạch vận hành. Song song đó, sản phẩm cung cấp một sản phẩm cho người dùng mua sắm trực tuyến bằng cả ứng dụng web lẫn ứng dụng trên mobile. Ứng dụng cho phép người khách hàng tìm kiếm và thực hiện mua hàng trong siêu thị và việc mua hàng sẽ có sự tác động và ảnh hưởng dựa trên kế hoạch đang được thực thi.

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Bài 1: Ứng dụng MVC2 Design Pattern với lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng

Bài 1: Ứng dụng MVC2 Design Pattern với lập trình hướng đối tượng

 

Mục đích: Để hỗ trợ quí vị tiếp cận các framework xây dựng ứng dụng hiện nay ứng dụng MVC, chúng tôi giới thiệu đến quí vị loạt series bài viết về lập trình hướng đối tượng định hướng theo các thành phần cơ bản về hướng đối tượng như encapsulation, abstraction, inheritance, và polymophism. Từ các nội dung cơ bản, chúng tôi sẽ dưới thiệu cách thức vận dụng từng thành phần đặc tính vào việc xây dựng ứng dụng từ cơ bản theo định hướng MVC để việc học hướng đối tượng dễ dàng và tiếp cận cách vận dụng để có thể dễ dàng ứng dụng ngày vào coreflow của ứng dụng web cũng như các framework hiện nay trong quá trình phát triển ứng dụng. Nội dung loạt series này sẽ đi theo kế hoạch bắt đầu viết ứng dụng console của Java áp dụng MVC. Từ bài này sẽ phân tích và chuyển đổi định hướng theo các đặc tính của hướng đối tượng để cài đặt và xây dựng một project outline dùng chung cho cả team phát triển theo định hướng mở rộng và linh hoạt trong quá trình xây dựng ứng dụng. Nội dung các bài viết cùng các project sẽ nâng cấp từ console đến sử dụng java Swing để làm giao diện; từ xử lý dữ liệu trên bộ nhớ non-persistence đến lưu trữ trong database – persistence. Trong nội dung bài đầu tiên này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua mô hình MVC và các thể hiện nó thông qua project đơn giản với text view và có menu với number để chọn lựa chức năng.

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2021

Capstone: Major Orientation to High School Student (Định hướng ngành học cho học sinh phổ thông trung học)

 Huỳnh Thanh Tiến, Hoàng Anh Thắng, Võ Huỳnh Đức Minh, Lê Hiếu 

Tháng 08/2021


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của quận đoàn Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn hỗ trợ các học sinh phổ thông trung học trong việc gợi ý các trường và ngành học cùng với các thông tin liên quan đến việc đánh giá, tuyển chọn vào trường, chỉ tiêu tuyển sinh, chi phí học tập, … của các trường đại học ở khu vực phía Nam. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc hỗ trợ học sinh có thể sử dụng điểm học bạ hay điểm thi phổ thông trung học quốc gia để đưa vào hệ thống. Hệ thống sẽ thực hiện tính toán dựa trên các khối và các tổ hợp môn từ đó sẽ gửi ý các ngành học có liên quan. Từ các ngành này, hệ thống cũng tính toán gợi ý các trường đại học ở phía Nam phù hợp với lại điểm tính toán từ người dùng nhập vào. Khi chọn trường tương ứng, hệ thống cung cấp cho người dùng xem những thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, chi phí cần bỏ ra cho việc học tập, các ngành học liên quan, các thông tin liên quan cùng các tin tức của trường mà người sử dụng đang xem. Hệ thống cho phép người dụng luyện thi với các đề thi của các năm trước đó được tổ chức và đưa cho người sử dụng luyện tập. Hơn thế nữa, người sử dụng cũng có thể thi thực tế trên hệ thống để có gợi ý tốt hơn về ngành học khi đã có định hướng về tổ chuyên ngành hay tổ hợp môn để hệ thống đưa ra gợi ý khác về ngành học và trường tương ứng. Hệ thống cũng hỗ trợ hoc sinh trong việc xác định việc có nên theo đuổi một trường yêu thích hay ngành học yêu thích

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

Bài 5: Ứng dụng docker để tạo lập môi trường phát triển ứng dụng với Maven

Xây dựng môi trường hỗ trợ làm việc nhóm với Docker

Bài 5: Ứng dụng docker để tạo lập môi trường phát triển ứng dụng với Maven

Kiều Trọng Khánh, Nguyễn Lê Nhật Trường

 

Mục đích: Vận dụng các nội dung giới thiệu trong các bài viết về “Tổng quan về docker” và “Giới thiệu về dockerfile, volume và network”, chúng ta sẽ sẽ thực hiện xây dựng và cấu hình services về môi trường để có thể deploy ứng dụng web (web container) phát triển bằng Maven có kết nối cơ sở dữ liệu với mục tiêu có thể sử dụng độc lập trên tất cả các máy của thành viên của team trong việc phát triển dự án hay trên máy tính của người học lập trình ứng dụng. Trong quá trình thiết lập, chúng ta sẽ áp dụng các khái niệm liên quan đến volume, network và layer trong docker file. Bên cạnh đó, chúng ta thiết lập nội dung cấu hình trực tiếp trong ngay project của ứng dụng để đảm bảo toàn bộ nội dung có thể được đồng bộ và lưu trữ trên các svn kèm theo dự án.