Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Capstone: Pose detection in Self-Training (Hệ thống hỗ trợ nâng cao khả năng tự luyện tập một số môn thể dục thể thao)

Võ Gia Vũ, Phạm Tuấn Kiệt, Lê Thịnh Phát, Trần Lê Thanh Hoàng

Tháng 05/2019

        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc xây dựng ra một hệ thống cho phép matching và đánh giá mức độ tương đồng giữa các hoạt động tương tự của các video được so sánh. Hệ thống xây dựng dựa trên ý tưởng cho phép người tổ chức các khóa học về yoga đưa các video tập luyện lên hệ thống và sau đó các học viên của họ có thể tự thực hiện luyện tập ở nhà bằng cách tập theo video. Tuy nhiên, người tập có thể ghi hình để thực hiện việc tập luyện và kiểm tra xem việc tập của họ có chính xác hay không hay sai lệch ở mức độ nào thì họ đưa video ghi hành động của họ lên hệ thống để có được kết quả và gợi ý

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Capstone: Upgrade Students’ Training Management Process with Test Process and Resist Process (Nâng cấp Qui trình quản lý đào tạo với qui trình khảo thí và đăng ký học lại)

Nghiêm Đắc Thiện, Hoàng Đại Thiên Long, Đặng Xuân Anh 

Tháng 05/2019

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc thiết kế cơ sở dữ liệu đã có sẵn và hệ thống phần mềm đã có sẵn để thực hiện các yêu cầu của phòng đào tạo và khảo thí trong việc báo cáo thống kê số liệu, xét chuyển giai đoạn, quản lý và lên kế hoạch học tập cùng với việc quản lý và hỗ trợ việc đăng ký học lại cho sinh viên. Ngoài ra, hệ thống cũng thực hiện việc tố chức quản lý triển khai đến công tác thi cử của khảo thí từ việc xếp lịch thi cho đến thông báo lịch thi đến các sinh viên.

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Capstone: Popularly Barber Shop (Ứng dụng hỗ trợ đàn ông cắt tóc)

Bạch Minh Nam, Lê Chí Nhân, Trần Phước Tiến, Nguyễn Hữu Thiện
Tháng 05/2019

 Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc xây dựng ra một hệ thống cho phép các tiệm hớt tóc đăng ký vào hệ thống và đưa ra các dịch vụ hớt tóc phục vụ nam giới. Hệ thống cho phép người muốn cắt tóc tìm kiếm những thợ hớt tóc phù hợp với sở thích của họ, hay các tiệm hớt tóc/thợ hớt tóc trên đường họ đi về hay theo một tiêu chí nào đó.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Cập nhật 07 capstone hướng dẫn và bảo vệ thành công trong tháng 5 và 8 năm 2019

84 capstones với 07 topics được bảo vệ thành công trong tháng 5 và tháng 9 năm 2019

Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau
  + Topic từ 1 đến 71
  + Topic từ 72 đến 84

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới