Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Topic: Detect traffic violations on the road through a surveillance camera (Phát hiện vi phạm giao thông đường bộ thông qua camera giám sát)

 Lưu Vịnh, Phạm Ngọc Thư, Lương Trịnh Nhật Danh, Nguyễn Đình Chiến - Tháng 12/2020

Ứng dụng được đồng hướng dẫn với Đoàn Nguyễn Thành Hòa


                        Mô tả Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu xây dựng hệ thống phát hiện các vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, lấn làn xe, vượt đèn đỏ, đậu lấn làn khi vượt đèn đỏ. Hệ thống sử dụng các cặp camera Ip đặt tại đầu ngã tư đối diện của các con đường cần detect. Hệ thống đang xây dựng thực nghiệm trên con đường có 02 làn xe 02 chiều. Hệ thống cho phép streaming dữ liệu từ camera Ip sau đó thực hiện detect và phân loại các trường hợp vi phạm và lưu trự trong hệ thống. Người có chức năng sẽ được thông báo về các trạng thái xử lý để từ đó xác nhận các trường hợp vi phạm và xuất ra các giấy phạt cùng với phân loại các trường hợp nhiễu để thu thập cải thiện nâng tính chính xác của hệ thống.

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

Topic: Parking Around Application (Ứng dụng gửi xe máy tại bãi gửi xe)

 Đặng Văn Tiến Đạt, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hoàng Lưu Thanh Hải Nguyễn Thanh Nhàn - Tháng 12/2020

Ứng dụng được đồng hướng dẫn với thầy Đoàn Nguyễn Thành Hòa


                        tả Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế về xây dựng hệ thống để thực hiện việc giữ xe máy một cách nhanh chóng ứng dụng công nghệ và các phương tiện di động. Hệ thống xây dựng cho một tổ chức để thực hiện quản lý việc giữ xe máy. Hệ thống cung cấp ứng dụng cho các nhân viên giữ xe giữ xe sử dụng mobile để quét QR code từ điện thoại của người dùng kết hợp với camera IP để chụp bảng số xe và thông qua hình ảnh để nhận dạng số xe kết hợp với các thông tin mà người dùng đăng ký trên hệ thống thông qua mobile của người dùng. Tất cả thông tin này được tổng hợp lưu trữ trên block-chain để làm căn cứ check-out khi người sử dụng lấy xe. Khi người sử dụng dùng mobile application đưa QR code cho người giữ xe quét, hệ thống sẽ thực hiện lấy thông tin lưu trữ từ block chain để cho người giữ xe trông thấy thông qua ứng dụng trên mobile của họ để quyết định cho xe ra.

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2021

Xây dựng ứng dụng Java Web với Maven

Xây dựng ứng dụng Java Web với Maven

Trương Trần Tiến

-         Mục đích:  Bài viết này chúng tôi đưa ra cách build và deploy một project java web sử dụng Maven làm build tool.

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

Topic: Petite Hero – Children Management and Development Application (Ứng dụng Hỗ trợ Quản lý và Phát triển Con)

Nguyễn Phú Hưng, Võ Lam Trường, Lâm Lệ Dương, Âu Đức Tuấn - Tháng 12/2020

Ứng dụng được thiết kế giao diện UI/UX từ bên ngành đồ họa bởi sự hướng dẫn của thầy Huỳnh Phạm Ngọc Lâm

                        tả:  Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế về xây dựng hệ thống để có thể hỗ trợ tracking để giám sát sự an toàn của con cái của các bậc cha mẹ thông qua đồng hồ thông minh. Ứng dụng định hướng đến nhóm trẻ con trong độ tuổi tiểu học. Hệ thống còn hỗ trợ việc giáo dục và nâng cáo khả năng hay khích lệ sự phát triển của trẻ thông qua các công việc giao (task) và các hy vọng đặt cho con cái đạt được một mục đích kỳ vọng (quest). Việc giao việc và kỳ vọng sẽ được thực hiện từ ứng dụng điện thoại di động của cha mẹ chuyển tới đồng hồ thông minh của con cái họ. Các đồng hồ của con cái phải được đăng ký từ ứng dụng của cha mẹ. Hệ thống cho phép cha mẹ định nghĩa vùng an toàn cho con cái để từ đó hệ thống sẽ cảnh báo theo thời gian khi con cái ra khỏi vùng an toàn đã định nghĩa. Trong trường hợp có sự cố diễn ra, hệ thống cho phép cha mẹ thực hiện xem đoạn đường con cái của họ đã đi qua trong khoảng thời gian nhất định. Hệ thống cho phép con cái hoàn thành công viêc sử dụng smart watch để chụp bằng chứng cho cha mẹ xem. Hệ thống cho phép cha mẹ tạo các phần thưởng cho con cái và thông báo trên smart watch. Hệ thống cho phép smart watch cho phép show kết quả đạt được.

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2021

Bài 8: Các kỹ thuật hỗ trợ chương trình trong Spring 5

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 8: Các kỹ thuật hỗ trợ chương trình

Mã Hoàng Nhật Phi, Trương Trần Tiến

 

-         Mục đích: Ở bài viết trước chúng ta đã thực hiện thành công chức năng CRUD đơn giản cùng shopping cart online sử dụng Framework Spring 5. Bài viết này sẽ cung cấp thêm cho chúng ta những kỹ thuật giúp cho chương trình của chúng ta linh động hơn trong việc maintain, thay đổi yêu cầu. Chúng ta sẽ thực hiện thay đổi và sử dụng nhiều hơn một Datasource trong chương trình của các database khác nhau. Bên cạnh đó, bài viết cũng sẽ cung cấp việc mapping 2 object có các tên field khác nhau sử dụng mapstruct kết hợp môt số các tips khác để cải thiện chương trình

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Topic: Build Extracurricular Activity Management System for University (Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động phong trào cho trường đại học)

Phạm Đức Bình, Trần Minh Chiến, Phan Hoàng Minh Luân - Tháng 12/2020

Đồng hướng dẫn với Nguyễn Lê Nhật Trường

Qui trình được xây dựng và thiết kế ứng dụng cho phòng CTSV – Trường đại học FPT – phân hiệu HCM

                        tả: Ứng dụng được phát triển căn cứ trên các hoạt động quản lý phong trào và chấm điểm tham dự của các trường đại học hay các câu lạc bộ được tổ chức trong trường đại học. Hệ thống cho phép người nhân viên của việc quản lý hoạt động phong trào tổ chức sự kiện, lên lịch cho việc đăng ký, xác nhận đối tượng đăng ký, hạn chế và lọc người tham dự, thông báo đến người tham dự, xác nhận người tham dự thông qua check-in, cho phép người tham gia sự kiện làm feedback, cho phép người tham gia sự kiện check-out nếu cần. Quá trình tham nhận được ghi nhận thống kê cũng như với feedback. Hệ thống cho phép người nhân viên phân công công việc với các cộng tác viên. Hệ thống cho phép đánh giá mức độ tham gia và ghi nhận sự tham gia của các cộng tác viên. Hệ thống cho phép đánh giá và ghi nhận điểm của người tham gia cùng cộng tác viên để từ đó cung cấp chứng chỉ cùng với ghi nhận thành quả của người đạt để đưa ra đánh giá GPA chung trong một chu ký. Các ứng dụng hỗ trợ giao tiếp được cung cấp trên nền tảng web có khả năng responsive với một số chức năng dành cho nhân viên, cộng tác viên và người đăng ký tham gia sự kiện.

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

Bài 7: Xây dựng ứng dụng shopping cart

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 7: Xây dựng ứng dụng shopping cart

Trương Trần Tiến

-         Mục đích: Ở bài viết trước chúng ta đã thực hiện thành công chức năng CRUD đơn giản sử dụng Framework Spring 5. Bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta cách hiện thực ứng dụng shopping cart thông qua sử dụng XMLHTTPRequest để gọi RESTful API. Sử dụng Javascript để trình bày dữ liệu ở phía người dùng.

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

Topic: Youth Hostel Application (Ứng dụng hỗ trợ sinh viên thuê nhà trọ)

Trần Tiến Duật, Võ Thị Kim Thùy, Bùi Quốc Khánh - Tháng 12/2020

Qui trình được xây dựng và thiết kế ứng dụng cho Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên (SAC) trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung triển khai được public tại https://nhatro.sac.vn/ 

                        tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh – trực thuộc thành đoàn TP.HCM (SAC). Dựa trên yêu cầu, dự án đã tư vấn các qui trình từ việc tìm kiếm nhà trọ theo đường, phường, quận và một khu vực từ đó đề xuất cho người tìm kiếm các nhà trọ được quản lý bởi SAC theo tiêu chí tìm kiếm cùng với mức giá ước lượng thuê trung bình trong điều kiện tìm kiếm để làm căn cứ cho người tìm kiếm có căn cứ so sánh với giá phòng trọ đưa ra. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm nâng cao để đề xuất người tìm trọ tìm chỗ trọ mà có người cùng quê – đồng hương, bạn cùng trường họ học và các tiện ích cùng với các thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày mà họ cần như chợ, siêu thị, … và các dịch vụ được cung cấp trong phòng trọ. Hơn thế nữa, dự án của tư vấn và thiết kế hỗ trợ chủ nhà trọ quản lý phòng trọ và xây dựng hệ thống nhắc nhở về việc hợp đồng cho chủ nhà trọ khi sắp hết hạn với khả năng gia hạn hợp đồng cùng quản lý hợp đồng kết hợp theo dõi thống kê dãy trọ hay phòng trọ mà họ quản lý. Cuối cùng, dự án hỗ trợ những người tham gia tìm kiếm nhà trọ và phòng trọ một công cụ để giao tiếp giữa chủ nhà trọ với người tìm nhà trọ từ việc mặc cả giá thuê cùng với quí trình xem phòng trọ đến đặt cọc và hoàn tất việc thuê phòng với học đọc dưới sự quản lý của đơn vị hosting.