Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

Capstone: Booking and Tracking Car Service Progress System (Hệ thống đặt lịch và theo dõi tiến trình dịch vụ cho ô tô)

 Hoàng Trung Thông, Nguyễn Hoàng Hồng Phúc, Lê Đặng Gia Minh, Trần Duy Hiếu Trung, Trần Ngọc Minh

Tháng 08/2023

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ công ty TNHH Ô tô Đế Chế với mục tiêu nâng cấp và số hóa hoạt động đặt lịch sửa chữa ô tô cùng với việc hỗ trợ khách hàng cùng công ty trong việc theo dõi toàn bộ quá trình từ lúc thực hiện cho đến khi các yêu cầu sửa chữa hoàn tất. Phạm vi của dự án này được thực hiện cụ thể triển khai ở một garage theo định hướng xây dựng trên các qui trình để có thể áp dụng triển khai độc lập cho các garaga khác nhau. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này là người chủ garaga, các nhân viên hỗ trợ (reception), các nhân viên sửa chữa (expert), các khách hàng (customer), .... Bên cạnh đó, công ty Đế chế yêu cầu hệ thống phải có một số tác vụ thực hiện tự động để hỗ trợ thông báo và nắm được các bước diễn tiến trong qui trình thực hiện. Công ty Ô tô Đế chế yêu cầu tập trung vào qui trình đặt lịch và kiểm soát được qui trình thực hiện đúng theo yêu cầu. Các nội dung về dịch vụ được cho phép đưa thông tin vào trong hệ thống và không cần quản lý. Hơn thế nữa, thông tin nhân viên cũng sẽ được đưa vào trong hệ thống để xác định việc tham gia vào qui trình mà không ảnh hưởng đến qui trình quản lý nhân sự của công ty. Khách hàng sử dụng ứng dụng của họ để theo dõi quá trình sửa chữa. Khách hàng có thể đăng ký bất kỳ xe nào để sửa chữa mà không cần qui trình xác định xe chính chủ.