PHAM HUY HOÀNG

PHẠM HUY HOÀNG

A person smiling for the camera

Description generated with very high confidence

 

Họ và tên: PHẠM HUY HOÀNG

Trình độ chuyên môn

Bachelor of Engineer – Software Engineering

Master of Engineer

Kiến thức chuyên môn

Android

Enterprise Application Development on J2EE/JavaEE model

Programming Language/Technology: Java, C/C++, C#, DBMS(SQL Server, MySQL, SQL Lite)

Kinh nghiệm bản thân:

Năm 2013: Thực tập sinh tại FPT Software

12/2013 - 2015: Làm việc tại công ty phần mềm

2015 - 2016: Làm Master tại Anh

https://toidicodedao.com/

https://www.facebook.com/toidicodedao/

Hiện nay: làm việc tại công ty phần mềm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét