Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Video: Hoàn Tất chức năng Remove Cart và Hiện thực việc xử lý lỗi với Chức năng Thêm mới Account

- Hoàn tất bài Shopping Cart sử dung HttpSession với chức năng Remove Book ra khỏi giỏ hang, cập nhật lại lưới, remove hoàn toàn một sản phẩm bất kể số lượng
- Hiện thực việc xử lý lỗi của người dung và hệ thống thông qua chức năng Tạo mới một Account xuống DB - Handle Errors


Xem Chi Tiết Tại Đây

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Video: Sử dung XPath API dựa trên DOM để xử lý truy vấn dữ lieu và thao tác chỉnh sửa trên tài lieu XML

- Sử dung XPath API của JAXP kết hợp với DOM được hình thành sẵn trong bộ nhớ nhằm tang tốc trong truy xuất dữ lieu và tối ưu trong viết code qua chức năng tìm kiếm - Search trên tài lieu XML mà không cần thực hiện đệ qui
- Sử dung XPath để truy vấn đến thành phần node đủ điều kiện trên DOM để thực hiện xóa và sửa dữ lieu.
- Kết hợp với TrAX để thực hiện đồng bộ dữ lieu từ... cây DOM xuống file XML


Xem Chi Tiết Tại Đây

Video: Dùng DOM API của JAXP thuần để thực hiện chức năng Login trên tài lieu XML

- Sử dung API thuần để khai thác truy xuất dữ lieu trên tài lieu XML sử dung cách thức truy xuất đệ qui kết hợp với mô hình MVC


Xem Chi tiết Tại Đây

Video: Tiếp tục bổ sung chức năng cho ứng dung sử dung Cookies và Http Session với JSP

- Cho phép người dung login và ghi nhận cookies để lần thứ 2 truy cập ứng dung thì sẽ vào thẳng trang search
- Xây dung chức năng mua hang online trên mạng sử dung Http Session với 02 chức năng Add To Cart và View Cart

Xem Chi Tiết Tại Đây

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Capstone Project: Practical Medicine Cabinet Application (Tủ thuốc Tiện dụng)

Capstone Project: Practical Medicine Cabinet Application (Tủ thuốc Tiện dụng)

(Trần Lê Nhân, Nguyễn Khôi Nguyên, Trần Ngọc Thuận, Phan Quốc Quyền - Tháng 4/2016)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc quản lý thuốc tại gia và các thành phần hướng dẫn sử dụng với mục đích thông báo người dùng thời gian hết hạn cùng với gợi ý cho người dùng các thành phần tác dụng của thuốc khi họ gặp phải vấn đề về bệnh thông thường hàng ngày. Ứng dụng thực hiện các chức năng nh...ư Nhập thuốc cùng với khối lượng và ngày hết hạn vào hệ thống, Cảnh báo người dùng khi thuốc hết hạn và tìm kiếm các thông tin của thuốc để matching và cung cấp cho người dùng, Cho phép người tìm kiếm thuốc trong tủ thuốc hay tìm kiếm theo bệnh, Cho phép người dùng đọc các thông tin sử dụng thuốc, Hỗ trợ phần tin tức liên quan đến thuốc cho người dùng, Hỗ trợ phân loại thuốc, lưu trữ toa thuốc và nhắc nhở thuốc uống theo toa, Parsing dữ liệu từ các web site thuốc để matching thông tin hướng dẫn với tủ thuốc người dùng. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services kết hợp với điện thoại di động. Thiết kế hệ thống và áp dụng thuật toán để matching thuốc hay bệnh khi người dùng tìm kiếm. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Video: Tiếp tục hoàn thiện chức năng cho ứng dung web với 02 chức năng Delete và Update trực tiếp trên lưới

Ứng dung mô hình MVC2 sử dung session tracking mechanism để thực hiện delete trên lưới sau khi search với URL-Rewriting và update trên lưới với 02 fields password và role sử dung Hidden Form Fields

Xem Chi Tiết Tại Đây

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Capstone Project: Communication by Your Hands (Giao tiếp sử dụng tay để diễn dạt)

Capstone Project: Communication by Your Hands (Giao tiếp sử dụng tay để diễn đạt)

(Trương Công Thái, Nguyễn Nhất Nguyên, Phạm Hồng Quý - Tháng 4/2016)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người câm giao tiếp với người điếc và người bình thường. Ứng dụng lấy nền tảng là thiết bị MYO, thiết bị bắt xung cơ trên cánh tay con người để chuyển đổi thành tín hiệu số để xử lý. Ứng dụng sẽ thực hiện huấn luyện và ghi nhận các xung cơ với các từ để lưu trữ. Sau đó, ứng... dụng đón nhận các tín hiệu để nhận dạng các ký tự đã lưu trữ trong hệ thống để diễn đạt thành câu chữ hay âm thanh đến cho ngưới khác. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Huấn luyện hệ thống từ các cử chỉ thành các chữ lưu trữ trên hệ thống, Phiên dịch các ký hiệu tay thông qua thiết bị trở thành text và âm thanh, Cho phép người customized ký hiệu từ thư viện chuẩn và chia sẻ, Quản lý license sử dụng của người sử dụng, Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ người dùng tốt nhất về gợi ý hay diễn đạt, Hỗ trợ ứng dụng sử dụng offline của cơ chế huấn luyện lẫn phiên dịch. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services kết hợp với điện thoại di động, thiết bị công nghệ MYO. Thiết kế hệ thống và áp dụng thuật toán để phiên dịch và chuyển đổi từ ngôn ngữ ký hiệu, tín hiệu xung cơ trở thành chữ viết và âm thanh. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform, MYO


Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Video: Nâng cấp ứng dung web cơ bản sử dung HTML và Servlet thành MVC2 hoàn chỉnh với JSP

Nâng cấp ứng dung cơ bản sử dung HTML và Servlet thuần với 02 chức năng Login và Search trở thành MVC2 hoàn chỉnh kết hợp JSP để tạo giao diện sử dung Scripting Element


Xem Chi Tiết Tại Đây

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Capstone Project: Pet Care Center (Trung tâm chăm sóc thú cưng)

Capstone Project: Pet Care Center (Trung tâm chăm sóc thú cưng)

(Nguyễn Thanh Bảo, Lê Hùng Thiện - Tháng 4/2016)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc chăm sóc thú cưng trong xã hội hiện đại. Với mục đích hỗ trợ chủ nuôi biết được bệnh lý của vật nuôi của họ để có cách thức chăm sóc phù hợp cùng với việc cung cấp đầy đủ thông tin để bác sỹ có thể chẩn đoán đúng bệnh và đưa ra cách điều trị hợp lý. Còn hơn thế nữa, chương trình cho phép lưu trữ một số thông tin ...cần thiết lên thẻ NFC để có thể hỗ trợ người tìm thấy liên lạc với người chủ. Ứng dụng dựa trên qui trình khám chữa bệnh thực tế của một trung tâm và mô hình hóa qui trình này thành một phần mềm tự động hóa. Hơn thế nữa, ứng dụng xây dựng các phác đồ điều trị chuẩn để gợi ý cho bác sỹ trong quá trình chữa trị cho thú cưng. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Qui trình khám chữa bệnh của thú cưng từ khi đăng ký khám cho đến giai đoạn chẩn đoán, xét nghiệm, ra đơn thuốc, tái khám. Cung cấp hồ sơ bệnh án của từng con thú con cho chủ nuôi và bác sỹ. Cho phép đặt lịch khám và tái khám. Quản lý thông tin thú cưng thông qua thẻ NFC giá rẻ. Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ ứng dụng chạy tốt nhất giữa các khâu trong qui trình. Hỗ trợ người dùng trong việc thông báo notification về thuốc uống cũng như lịch khám của thú cưng. Hỗ trợ phát hành thẻ NFC đến từng thú cưng. Hỗ trợ các phác đồ điều trị chuẩn để gợi ý cho bác sỹ trong công tác chữa trị và ra đơn thuốc. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services kết hợp với điện thoại di động, công nghệ NFC. Thiết kế hệ thống và áp dụng theo qui trình khám chữa bệnh thực tế. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform, NFC

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Capstone Project: Remindful Refrigerator Application (Tủ lạnh Tiện lợi)

Capstone Project: Remindful Refrigerator Application (Tủ lạnh Tiện lợi)

(Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Lê Hoàng Thiện, Phan Hoàng Giáp - Tháng 4/2016)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng cần nhắc nhở về các đồ ăn có trong tủ lạnh và cách thức chế biến nó để hàng ngày họ có thể tiêu thụ hết chúng mà không đợi cho đến khi chúng hết hạn. Ứng dụng sử dụng smart phone – thiết bị thường dùng hàng ngày kết hợp với các web services để hỗ trợ người dùng tr...ong việc gợi ý các món ăn từ các thực phẩm họ có trong tủ lạnh và cảnh báo cho họ biết khi thực phẩm sắp hết hạn. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Nhập các thức ăn có trong tủ lạnh vào ứng dụng mobile để quản lý bao gồm từ tên món ăn, ngày hết hạn, số lượng. Gợi ý cho người dùng cách chế biến các món ăn từ các thực phẩm có sẵn. Cảnh báo người sử dụng khi thức ăn sắp hết hạn. Parsing các món ăn để gợi ý cho người dùng từ các web hỗ trợ nấu ăn. Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ người dùng tốt nhất về gợi ý, về tìm kiếm món ăn phù hợp với thực phẩm có trong tủ lạnh, thời gian xử lý dữ liệu từ các web site nấu ăn, thời gian thông báo cho người sử dụng, … Hỗ trợ người dùng lưu trữ các món ăn ưa thích và tạo tiền đề để matching thực phẩm trong tủ lạnh vào món ăn họ ưa thích nhất. Hỗ trợ ứng dụng sử dụng offline để xem thông tin món ăn đã được đưa vào favourite mà không cần có mạng. Hỗ trợ tìm kiếm món ăn có trong hệ thống, tìm kiếm thực phẩm có trong tủ lạnh và phân loại thực phẩm. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services kết hợp với điện thoại di động. Thiết kế hệ thống và áp dụng thuật toán để cung cấp việc tìm kiếm và gợi ý món ăn cho người sử dụng từ thực phẩm họ đang có. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Capstone Project: Hệ thống hỗ trợ điều trị các bệnh thông thường (Health Support Tracking System)

Capstone Project: Hệ thống hỗ trợ điều trị các bệnh thông thường (Health Support Tracking System)

(Hà Kim Quy, Trần Đăng Quân, Man Huỳnh Khương - Tháng 12/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng thiết bị vòng đeo tay để giám sát về thời gian tập luyện, số calories bị đốt cháy, ... để áp dụng vào việc chữa bệnh béo phì và hỗ trợ bác sỹ khi khám bệnh và bệnh nhân trong quá trình điều trị. Ngoài ra, hệ thống phần mềm giúp duy trì bệnh án của ngư...ời bệnh nhân để có thể sử dụng cho các lần khám sau. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Duy trì thông tin và lịch sự khám bệnh cũng như các nội dung điều trị của bệnh nhân; Hỗ trợ bác sỹ trong việc gợi ý phương pháp điều trị, cung cấp nội dung tập luyện cho bác sỹ để bác sỹ có thể tư vấn trong quá trình điều trị; Hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị về lịch ăn uống, tập luyện; Hỗ trợ đo đạc việc đo calories, dinh dưỡng bằng giọng nói; Xử lý lấy thông tin từ các thiết bị đeo tay để chuyển và phân tích vào hệ thống; Hỗ trợ các việc cấu hình lẫn công thức động trong quá trình tính toán. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ từ các thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh. Thiết kế hệ thống và áp dụng thuật toán để gợi ý cho bác sỹ từ phác đồ điều thị. - Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform

Capstone Project: Students Finance Management (Quản lý tài chính của sinh viên)

Capstone Project: Students Finance Management (Quản lý tài chính của sinh viên)

(Trần Khắc Vỹ, Hồ Đoàn Trung- Tháng 12/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng về việc xây dựng hệ thống quản lý tình trạng tài chính của sinh viên gia nhập vào trường đại học với các hình thức cụ thể là học bổng, vay tín dụng, đóng học phi toàn phần, ... Yêu cầu phần mềm được lấy dựa trên thực tế của trường đại học FPT để áp dụng triển khai cho người kế toán có t...hể nắm cụ thể tình hình tài chính hiện tại của một sinh viên. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Đưa danh sách sinh viên vào hệ thống để quản lý; Cấu hình động các thông tin liên quan đến nợ vay, học bổng, tài chính trong quá trình học theo học kỳ và theo môn thiếu nợ; Tính lãi vay cho sinh viên; Theo dõi và thông báo cho sinh viên tình hình tài chính theo từng học kỳ; Cho phép phòng kế toán truy vấn thông tin của sinh viên; Cập nhật tình trạng của sinh viên theo từng thời điểm trước, trong và sau học kỳ. Thiết kế hệ thống và áp dụng qui trình tối ưu để thuận lợi nhất cho người dung. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web.

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Capstone Project: Hỗ trợ đi đường với thiết bị đeo tay thông minh (Smart Wear on Your Route)

Capstone Project: Hỗ trợ đi đường với thiết bị đeo tay thông minh (Smart Wear on Your Route)

(Huỳnh Quang Thảo, Trần Thanh Ngoan, Nguyễn Trung Nam, Ngô Tiến Đạt - Tháng 12/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng tìm đường đi xe buýt hay xe máy đi qua 4 điểm. Ứng dụng sẽ tìm ra lộ trình tối ưu đi qua các điểm và sau đó cung cấp cơ chế để người sử dụng có thể được hướng dẫn đi đúng đường thông qua thiết bị đeo tay thông minh và hướng dẫn bằng g...iọng nói. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ người sử dụng biết rằng họ đang đi đúng đường hay sai đường và định hướng lại đúng cho người dùng. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Tìm đường đi qua 02 điểm hay 04 điểm dành cho xe buýt; Tìm đường đi qua 02 điểm hay 04 điểm dành cho xe máy; Cho phép tìm lộ trình tối ưu qua 4 điểm; Hỗ trợ tìm đường bằng cách nhập trực tiếp hay sử dụng giọng nói; Hướng dẫn người dùng đi đường thông qua màn hình của thiết bị đeo tay thông minh hay bằng giọng nói; Hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống bản đồ online lẫn offline; Hỗ trợ người dùng phát hiện ra họ đang đi đúng đường hay sai đường. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ dịch vụ từ Google API cung cấp. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform, Android Wear

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Capstone Project: Cửa hàng bán giúp hàng hóa ký gửi (Hanging Product Store)

Capstone Project: Cửa hàng bán giúp hàng hóa ký gửi (Hanging Product Store)

(Quản Tiến Dân, Nguyễn Huy Hoàng, Huỳnh Công Đức - Tháng 8/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc ký gửi hàng hóa không dùng đến một cửa hàng để cửa hàng tiêu thụ giúp. Hệ thống xây dựng một web ứng dụng cho phép các cửa hàng có chức năng ký gửi tham gia vào hệ thống. Người ký gửi trực tiếp đăng hàng trên web và được hệ thống gợi ý cho cửa hàng với giá thành tương ứng. Người ký gử...i chọn cửa hàng cùng với phương thức giao dịch là lấy hàng tại nhà hay giao hàng ngay tại cửa hàng. Công ty sẽ có chuyên gia đánh giá hàng và nhận hàng nếu đạt yêu cầu và tạo ra hợp đồng ký gửi, niêm yết sản phẩm cho việc bán, thanh toán cho khách hàng, hay trả lại, hay gia hạn ký gửi. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Cho phép đăng ký ký gửi hàng hóa; Đề xuất cửa hàng với giá cả hợp lý và cho phép người ký gửi ghi giá họ mong muốn; Ứng dụng mobile và web để nhận hàng hay từ chối; Tracking quá trình từ lúc ký gửi đến khi hoàn tất; Cho phép người dùng mua sản phẩm trực tiếp trên web; Thống kê báo cáo về các thành phần về ký gửi. Xây dựng qui trình dựa trên thực tế của tình trạng người dân Việt Nam thích mua sắm hàng hiệu và sử dụng vài lần mà không sử dụng, kết hợp qui trình ký gửi ở các nước phát triển và một vài cửa hàng ký gửi vừa hình thành tại Việt Nam. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, Android platform

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Capstone Project: Ứng dụng hỗ trợ quản lý trang thiết bị cho các phòng học (Equipments' Classroom Management)

Capstone Project: Ứng dụng hỗ trợ quản lý trang thiết bị cho các phòng học (Equipments' Classroom Management)

(Trần Vĩnh Quang, Tăng Việt Hưng, Đoàn Nguyễn Minh Chí - Tháng 8/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc quản lý phòng học cùng cơ sở vật chất tại các trường học. Tình huống cụ thể là khi có sự cố xảy ra trong phòng học thì việc báo cáo và chuyển đổi phòng cần phải thông qua người quản lý với việc quản lý dựa trên sổ sách hay tập tin excel gây nên ...sự mất thời gian. Ứng dụng được xây dựng để cho phép người sử dụng báo cáo tình trạng của phòng cùng cơ sở vật chất để từ đó hệ thống đánh giá xem phòng có thể tiếp tục sử dụng hay sẽ đổi phòng khác. Khi việc đổi phòng là cần thiết, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm các phòng trống và thỏa mãn các tiêu chí tương ứng phù hợp và thay đổi cùng với việc thông báo cho các giáo viên dạy những giờ sau về thông tin tương ứng. Hệ thống hỗ trợ lưu trữ và quản lý trang thiết bị vật chất cùng với thời hạn của chúng cùng với khả năng xây dựng các mẫu phòng để áp dụng hàng loạt trên thực tế. Hệ thống hỗ trợ cơ chế đồng bộ và xử lý thời gian thực kết hợp với gửi thông tin qua ứng dụng trên web lẫn trên điện thoại và sử dụng báo tin với sms. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Cho phép báo hư hỏng của cơ sở vật chất; Đề xuất giải quyết sự cố và tìm ra nội dung phòng thay thế thích hợp và thông báo cho các đối tượng có liên quan; Xây dựng bảng đồ trực quan theo mẫu cho phòng học và áp dụng hàng loạt; Hỗ trợ cho nhân viên trong việc theo dõi thời hạn và thống kê cho các dạng cơ sở vật chất; Xử lý việc báo cáo trên điện thoại với cơ chế online lẫn offline kết hợp với đồng bộ dữ liệu giữa thiết bị và server; Áp dụng cơ chế xử lý thời gian thực trên web server lẫn thiết bị di động và tối ưu về cách sử dụng tốt nhất cho người sử dụng. Thiết kế hướng tới thẻ có thể triển khai trên nhiều trường và cho phép người dùng sử dụng với các thiết bị smart phone giá rẻ. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Capstone Project: Ứng dụng hỗ trợ người dùng xem tất cả đánh giá của laptop (Laptop Reviews)

Capstone Project: Ứng dụng hỗ trợ người dùng xem tất cả đánh giá của laptop (Laptop Reviews)

(Võ Thị Minh Châu, Đinh Hữu Toàn, Nguyễn Mạnh Khương - Tháng 8/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng mong muốn tìm kiếm thông tin về laptop để mua, để biết và để tìm kiếm thông tin. Người dùng phải tìm kiếm từ trang web và tổng hợp tin tức hay hỏi thông tin từ các cửa hàng hay người quen biết. Ứng dụng thực hiện thu thập thông tin từ các trang web đ...áng tin cập từ nước ngoài với nội dung và lời phê bình đã được xét duyệt trước khi được đưa lên. Sau đó, hệ thống tự động khai thác thông tin máy tính cùng với các lời phê bình. Hệ thống tiếp tục trích xuất lời phê bình thành các câu, thực hiện đánh giá các phê bình thành 03 loại là tích cực, xấu hay vô thưởng vô phạt dựa trên phân tích từ vựng và ngữ pháp của tiếng Anh. Hệ thống hỗ trợ người sử dụng đề xuất những laptop không có trong hệ thống để hệ thống có thể lấy thông tin và cung cấp đến cho người dùng. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Cho phép thu thập thông tin của các máy laptop từ các trang đáng tin cập, xử lý việc trùng lắp dữ liệu; Hệ thống thực hiện phân tích từ vựng và ngữ pháp tiếng anh để xác định phê bình thành các loại tương ứng; Hỗ trợ nhân viên hệ thống thu thập thông tin với công cụ hỗ trợ thay vì inspect trang web; Hỗ trợ thu thập thông tin tự động từ các trang web đã từng được thu thập thông tin trong hệ thống; Hỗ trợ hệ thống nâng cao khả năng về tinh chỉnh hệ thống và làm dữ liệu tốt hơn và phong phú hơn với đề xuất của người sử dụng trên laptop và các phê bình; Hộ trợ tìm kiếm thông tin nhanh. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, Android platform

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Capstone Project: Thẻ bảo hiểm (Insurance Card)

Capstone Project: Thẻ bảo hiểm (Insurance Card)

(Đinh Quang Trung, Nguyễn Hữu Phúc, Phùng Quang Minh Trí, Nguyễn Chí Kha - Tháng 8/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng thẻ bảo hiểm xe máy thường hay quên về thời gian hết hạn và việc giao tiếp giữa công ty bảo hiểm và người mua bảo hiểm chưa thực sự hiệu quả. Ứng dụng sử dụng thẻ NFC để lưu trữ thông tin bảo hiểm xe máy và các thông tin dịch vụ bảo hiểm khác nhằm tạo thuận lợi cho người dùng... tích hợp trong một. Bên cạnh đó, ứng dụng đề xuất qui trình cải tiến về việc gia hạn hợp đồng bảo hiểm, cung cấp cho cảnh sát/ công an và người sử dụng cơ chế kiểm tra bảo hiểm có hiệu lực cùng với quá trình sử dụng thẻ bảo hiểm từ khi hợp đồng có hiệu lực cho đến khi hết hạn sử dụng. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Cho phép người sở hữu xe máy yêu cầu hợp đồng bảo hiểm; Cho phép người sử dụng có thể theo dõi quá trình sử dụng bảo hiểm của họ từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi kết thúc; Cho phép người sử dụng biết việc hợp đồng sắp đến hạn và cho phép gia hạn hợp đồng, cấp thẻ mới; Cho phép người kiểm tra xem thẻ bảo hiểm có hợp lệ và đưa thông tin vi phạm vào hệ thống; Cho phép quản lý toàn bộ việc yêu cầu bồi thường và xử lý bồi thường trong khi hợp đồng còn hiệu lực. Xây dựng qui trình dựa trên thực tế của luật pháp Việt Nam và công ty bảo hiểm đang thực hiện. Thiết kế hướng tới thẻ có thể sử dụng nhiều dịch vụ bảo hiểm và triển khai trên từng công ty độc lập hay hệ thống công ty có liên kết. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Capstone Project: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý thời khóa biểu (Timetable Management Support Tools)

Capstone Project: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý thời khóa biểu (Timetable Management Support Tools)

(Lư Quốc Cường, Phạm Trần Tuấn Vũ, Hồ Thiện Nguyên, Hà Trọng Trung - Tháng 4/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc xây dựng thời khóa biểu của trường đại học FPT từ những file excel về kế hoạch học tập của từng học kỳ, số lượng lớp học được mở dựa vào số sinh viên để tạo ra thời khóa biểu từng học kỳ. Sau đó, trong quá trình vận hành cần phải chỉnh sửa, ...thay đổi và kiểm tra sự mâu thuẫn trong thời khóa biểu. Các công việc đang được thực hiện bằng tay và kinh nghiệm của người giáo vụ. Công việc đòi hỏi khá nhiều công sức và thời gian. Tính toán giờ giảng và gửi thời khóa biểu giảng dạy cũng những thời khóa biểu cập nhật đến các giảng viên. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Tạo thời khóa biểu dự thảo từ kế hoạch học kỳ và số sinh viên dự kiến mở lớp; Kiểm tra ràng buộc trong quá trình tạo thời khóa biểu và sắp xếp môn học cho phù hợp theo độ ưu tiên trong quá trình xây dựng và quá trình triển khai; Cho phép chỉnh sửa và điều chuyển thời khóa biểu phù hợp với thực tế; Tạo thời biểu cho việc hướng dẫn đồ án/khóa luận tốt nghiệp; Phân chia lớp học đến các phòng học và tạo lịch sử dụng phòng; Tính toán thời gian giảng dạy của giảng viên; Gửi mail về thời khóa biểu, đồng bộ lịch đến hộp mail của giảng viên; Cách thức parsing dữ liệu và đưa dữ liệu từ các file excel vào hệ thống và tổ chức thành cấu trúc để khai thác và đề xuất thời khóa biểu dựa trên các tiêu chí yêu cầu và các ràng buộc cứng; Đồng bộ thời khóa biểu với calendar trong các hộp mail. Áp dụng JavaFX trong quá trình xây dựng ứng dụng và tạo các parser để phân tích các file excel để đưa thành dữ liệu cho hệ thống

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Capstone Project: Ứng dụng hỗ trợ việc in hóa đơn trực tuyến (E-Printer Services)

Capstone Project: Ứng dụng hỗ trợ việc in hóa đơn trực tuyến (E-Printer Services)

(Dương Lê Đình Khang, Châu Chiêu Nguyên - Tháng 4/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc cung cấp dịch vụ cho các cửa hàng bán lẻ in hóa đơn thuận tiện mọi nơi sử dụng máy in bluetooth kết hợp với thiết bị di động android hay ngay cả sử dụng website. Hệ thống cho phép người dùng tùy chỉnh template của nội dung in trực tiếp trên các thiết bị khi cần. Ứng dụng thực hiện các ch...ức năng như Cho phép in ấn trên máy in bluetooth một cách dễ dàng; Thay đổi template in và lựa chọn template khi in; Phân chia công việc cho người nhân viên của cửa hang. Cho phép in trên máy in bluetooth thông qua điện thoại di động nền tảng android và website. Áp dụng cách thức chuyển đổi template file excel thành hình bitmap để đưa đến máy in bluetooth để in dùng thiết bị android điều khiển và Thuật giải K-Menoid cho việc phân chia công việc