NGUYỄN ANH KHOA

NGUYỄN ANH KHOA

Khoa1

 

Họ và tên: NGUYỄN ANH KHOA

Trình độ chuyên môn:

Bachelor of Engineer – Software Engineering

Kiến thức chuyên môn:

Enterprise Application Development on J2EE/JavaEE model

Programming Language/Technology: Java, C/C++, C#, DBMS(SQL Server)

Kinh nghiệm bản thân:

Trước 2012: Thực tập sinh tại FPT Software

             06/2012 – hiện tại: Làm việc tại công ty phần mềm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét