Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Capstone: Build applications for supporting to keep vehicles using NFC technology (Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giữ xe sử dụng NFC)

Mai Vũ Cường, Nguyễn Quốc Bảo, Đặng Ngọc Trung - Tháng 12/2018

Mô tả: Từ ý tưởng của giảng viên Lê Vũ Trường. Ứng dụng được phát triển dựa trên ứng dụng thực tế về việc quản lý đỗ xe bên lề đường với mục tiêu tối ưu về nhân công, hạn chế sử dụng tiền trực tiếp và linh hoạt trong việc ứng dụng chính sách thay đổi cho việc gửi xe. Hệ thống ứng dụng công nghệ NFC với thẻ và NFC tích hợp trong điện thoại thông minh để thực hiện cho phép tài xế đỗ xe bên lề đường với các máy đọc thẻ và xác định thời gian từ lúc đậu đến lúc rời đi với chi phí xác định.

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Capstone: . Examination Tools applying Block Chain Technology (Xây dựng hệ thống quản lý đề thi và việc thi cử sử dụng công nghệ Block Chain)

Nguyễn Minh Hưng, Cao Trung Hiếu, Trương Tấn Sang

Tháng 12/2018

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên yêu cầu thực tế qui trình khảo thí tại FPT University – cơ sở HCM. Mô hình được thiết kế sẵn và hệ thống được implement theo yêu cầu của người dùng, cụ thể là các qui trình đang được vận hành. Hệ thống xây dựng bao gồm xây dựng hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi theo learning outcome.

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Capstone: Optimizing and Make plugin to Students’ Training Management Process (Nâng cấp và bổ sung các thành phần hỗ trợ qui trình quản lý đào tạo)

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, Trần Duy Phúc, Phạm Trung Hiếu 
Tháng 12/2018
                        
                 Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên yêu cầu thực tế qui trình đào tạo tại FPT University – cơ sở HCM. Mô hình được thiết kế sẵn và hệ thống được implement theo yêu cầu của người dùng, cụ thể là các qui trình đang được vận hành. Hệ thống được phát triển và được nâng cấp đến lần thứ 4. Trong lần này, hệ thống hiện đến 7 module. module khởi tạo dữ liệu đầu kỳ với mục tiêu xác định nội dung tiếp theo sv sẽ phải học, tình trạng học tập của sinh, trạng thái của sinh viên trong học kỳ mới đề từ đó hỗ trợ các module khác hoạt động dựa trên thông tin khởi tạo này. Module này sẽ hỗ trợ kết xuất báo cáo về tình trạng của sinh viên theo mẫu 04.37 của nhà trường và kế hoạch thu học phí đến từng sv. Module tài chính hỗ trợ phòng thu ngân phân loại và xác định các giao dịch của sv để từ đó xác định các chi phí mà sv đã trả cho việc học đi hay học lại để từ đó phát sinh các hóa đơn và xác định tình trạng chính thức của sv thông qua tình trạng học phí và xác định việc xếp lớp cho sv.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Topic: Sử dụng mô hình “Máy trạng thái” (State-machine) kết hợp đọc schema để khôi phục tài liệu XML bị lỗi

Sử dụng mô hình “Máy trạng thái” (State-machine) kết hợp đọc schema để khôi phục tài liệu XML bị lỗi

 

Tác giả: Bạch Minh Nam

 

Mục đích: Chủ đề của bài viết này hướng dẫn cách hiện thực bộ đọc cú pháp XML bằng sơ đồ máy trạng thái (dựa trên những khái niệm đã được trình bày trong bài viết trước đó, tham khảo tại địa chỉ http://www.kieutrongkhanh.net/2018/12/su-dung-mo-hinh-may-trang-thai-state.html), kết hợp phân tích schema để khôi phục lại tài liệu XML bị các lỗi liên quan đến thiếu thẻ đóng/mở.

Ví dụ, cho tài liệu XML lỗi như sau

Kết quả xử lý sau khi khôi phục sẽ là