Thứ Ba, 9 tháng 5, 2023

Capstone: Convenient way for delivery application (Ứng dụng giao hàng tiện đường)

 Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Lê Nguyên Hưng, Lê Tiến Đạt

Tháng 4/2023


- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ công ty CTCP Bias Analytics với mục cung cấp một ứng dụng phục vụ chuyển hàng giúp cho những người không thuận lợi trong việc lâu lâu mới lấy đồ một lần cùng với việc hỗ trợ các thành phần thu nhập thấp kiếm thêm chi phí như sinh viên, nhân viên văn phòng, người làm part-time có đi ngang qua nơi lấy hàng giúp. Phạm vi của dự án này được thực hiện với mục đích hỗ trợ cộng đồng giúp đỡ nhau khi thuận tiện. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này là người nhờ lấy hàng giúp – người có gói hàng cần lấy nhưng không tiện đường trong công việc để lấy cùng với lại hàng cần lấy lâu lâu mới có một lần, người lấy hàng giúp – người có cung đường di chuyển qua nơi người lấy hàng giúp cần và đem giao đến nơi cần giao mà không quá xa cung đường họ thường hay đi làm, và hệ thống để làm trung gian kết nối hai người này cùng đảm bảo ghi nhận việc giao dịch giữa hai bên để hai bên biết công việc và tiến độ của việc thực hiện .  Qui trình chính yếu của hệ thống được xây dựng dựa trên việc người nhờ lấy hàng giúp sẽ post thông tin lên hệ thống để xác định điểm lấy hàng và nơi giao hàng với một số thông tin phù hợp. Các nội dung được đăng tải, người nhân viên hệ thống sẽ duyệt thông tin. Qua các thông tin này, hệ thống sẽ thực hiện rà soát danh sách những người lấy hàng giúp đang sẵn sàng thực hiện công việc và đường đi của họ có đi qua gần các điểm giao hàng và lấy hàng.

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

Capstone: Hospital Appointment Booking System (Hệ thống quản lý đặt lịch và khám bệnh cho bệnh viện)

 Trần Minh Quân, Hoàng Phước Thành, Nguyễn Phạm Minh Quân, Lê Nguyễn Hữu Quốc

Tháng 4/2023


- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ công ty CTCP Phát triển giải pháp doanh nghiệp REVA với mục tiêu thay thế hệ thống hiện tại của bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố HCM với hệ thống hiện tại để có khả năng tự chủ trong việc quản lý khám chữa bệnh. Phạm vi của dự án này được thực hiện việc quản lý việc đặt lịch cho khám chữa bệnh đối với trẻ con. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này là cha mẹ của các trẻ bởi vì các trẻ còn quá nhó không thể tự đặt được việc khám chưa bệnh và trưa chưa có khả năng kiểm soát hành vi khi sử dụng smart phone cùng với khai báo các triệu chứng lâm sàng hỗ trợ cho bác sỹ chẩn đoán. Bên cạnh cha mẹ của trẻ, hệ thống cũng cung cấp phương tiện để người nhân viên bệnh viện hỗ trợ người bệnh trong việc đặt khám chữa bệnh cùng với thanh toaán các nội dung liên quan đến thăm khám và xét nghiệm. Hệ thống cũng hỗ trợ người điều dưỡng và bác sỹ (medical staff) trong việc chẩn đoán và đưa ra các chỉ định tương ứng cho người bệnh. Ngoài ra, người thực hiện xét nghiệm được hỗ trợ để xác nhận qui trình trong việc xét nghiệm và đưa kết quả xét nghiệm vào trong hệ thống để hỗ trợ bác sỹ trong việc  chẩn đoán.

Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2023

Capstone: Application to manage registration of blood participation (Ứng dụng quản lí đăng kí tham gia hiến máu)

 Nguyễn Thị Hoàng Dung, Phan Đình Thiên Ân, Đoàn Phạm Bích Hợp, Nguyễn Xuân Tiến, Trần Hải Nam

Tháng 04/2023


- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ quận đoàn quận 1 với mục tiêu hỗ trợ đơn vị thiện nguyện là Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Chợ Rẫy trong việc hỗ trợ kêu gọi hiến máu từ những người thiện nguyện (volunteer) kết hợp với việc tham gia các phong trào thiện nguyện (event) với định hướng cứu người để chuyển giao đến các bệnh viện. Phạm vi của dự án này được thực hiện hỗ trợ cho người thiện nguyện có thể quản lý được lịch sử hiến máu của họ cùng với tham gia các sự kiện hiến máu cứu người. Bên cạnh đó, dự án cũng là cầu nối để kết nối những người thiện nguyện hiến máu đối với các bệnh viện đồng thời là phương tiện để hỗ trợ lấy máu một cách thuận lợi nhất với người thiện nguyện trong một khu vực nhất định. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này chính là người thiện nguyện mong muốn tham gia vào việc cứu người, quản lý thông tin của việc hiến máu của họ và có các thông tin cần thiết cho việc hiến máu với mục đích nhân đạo. Hơn thế nữa, với Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện chợ Rẫy, một đơn vị thiện nguyện muốn chuyển tải thông tin về việc tốt đẹp nhanh nhất đến người thiện nguyện, đồng thời một kết nối người thiện nguyện với các sự kiện để đem lại lợi ích cho cộng đồng cùng với các tình huống cấp bách trong việc cần máu cứu người. Qui trình chính yếu của hệ thống được xây dựng dựa trên việc tiếp nhận hiện máu của các tình nguyện viên dựa trên 02 hình thức lưu động và cố định.