Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Capstone: Popularly Barber Shop (Ứng dụng hỗ trợ đàn ông cắt tóc)

Bạch Minh Nam, Lê Chí Nhân, Trần Phước Tiến, Nguyễn Hữu Thiện
Tháng 05/2019

 Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc xây dựng ra một hệ thống cho phép các tiệm hớt tóc đăng ký vào hệ thống và đưa ra các dịch vụ hớt tóc phục vụ nam giới. Hệ thống cho phép người muốn cắt tóc tìm kiếm những thợ hớt tóc phù hợp với sở thích của họ, hay các tiệm hớt tóc/thợ hớt tóc trên đường họ đi về hay theo một tiêu chí nào đó.

Cập nhật 07 capstone hướng dẫn và bảo vệ thành công trong tháng 5 và 8 năm 2019

84 capstones với 07 topics được bảo vệ thành công trong tháng 5 và tháng 9 năm 2019

Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau
  + Topic từ 1 đến 71
  + Topic từ 72 đến 84

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

GOM NHÓM VÀ LỌC DỮ LIỆU VỚI BỘ INTERCEPTOR ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ CÁC FILE STYLESHEET

GOM NHÓM VÀ LỌC DỮ LIỆU VỚI BỘ INTERCEPTOR ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ CÁC FILE STYLESHEET

Tác giả: Mã Hoàng Nhật Phi

Mục đích: Chủ đề của bài viết này đưa ra cách xử lý dữ liệu từ một file XML gồm nhiều thành phần dữ liệu nhưng có định dạng khác nhau thành một dạng chuẩn chung cho việc xử lý. Bài viết định hướng theo cách kết hợp các XSL lại với nhau, xem file XSL như một filter để dùng chúng như là interceptor trong việc lọc dữ liệu nhằm hạn chế các xử lý quá phức tạp trên cùng một file XSL. Bài viết phân chia thành hai phần chính. Phần đầu tiên là gom nhóm và chuyển đổi thành dữ liệu có cấu trúc. Sau đó, thực hiện định dạng dữ liệu đồng nhất.