Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

Capstone: Gate for body temperature detection and contact tracing (Cổng kiểm tra thân nhiệt và theo dõi tiếp xúc người dùng)

 Phạm Hoàng Bảo, Nguyễn Hữu Tiến, Trần Nhẫn

05/2022

- Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của công ty TNHH Tâm Huyết Việt với mong muốn triển khai việc đảm bảo an toàn nơi công sở đặc biệt các bệnh truyền nhiễm có liên quan đến nhiệt độ cùng với việc tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi làm việc. Kết hợp với việc mong đợi đó, hệ thống tích hợp với việc chấm công cho nhân viên công ty kết hợp QR code có sẵn trên thẻ nhân viên hay thông qua mobile application. Hơn thế nữa, người nhân viên có thể thực hiện tracking tiếp xúc với các đồng nghiệp trong công ty để có thể nhận được cảnh báo nếu người tiếp xúc thông báo các bệnh liên quan đến việc truyền nhiễm thông qua nhiệt độ.

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

Capstone: Community COVID Market Application (Chợ truyền thống thời Covid)

 Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Đoàn Quang, Nguyễn Đức Huy, Võ Hữu Lộc

12/2021

    Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của Quận Đoàn Quận 1 – Tp. HCM để phục vụ người dân quận 1 và các tiểu thương trong các chợ truyền thống trong quận trong thời điểm giãn cách xã hội cũng như trong tương lai. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc xây dựng một hệ thống cho phép tiểu thương ủy quyền cho quận đoàn quận 1 trong việc thu thập các đơn hàng từ người dân trong quận 1 đặt và tiến hành giao hàng theo các đơn hàng đã đặt trong tình huống giãn cách xã hội hay trong tình huống các tiểu thương của chợ truyền thống không thuận lợi trong việc sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Dự án này theo định hướng duy trì chợ truyền thống và các tiểu thương trong chợ với khả năng sử dụng công nghệ thông tin có thể tiếp nhận và xử lý đơn hàng trực tiếp qua ứng dụng. Dự án tạo thuận lợi cho người dân mua hàng và đặt hàng trực tuyến mà không cần quản lý account thông qua xác thực số điện thoại khi giao dịch …

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

Capstone: Recycling Sorting (Hệ thống hỗ trợ phân loại rác tái sử dụng (chai nhựa và hộp giấy))

Nguyễn Sĩ Triều Nguyễn, Đặng Huỳnh Anh, Nguyễn Minh Huy 
12/2021 

Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của doanh nghiệp tái chế với mong muốn nâng cao ý thức của người dân Việt Nam nói chung và Thành phố HCM nói riêng trong việc bảo vệ môi trường với việc phân loại rác thác có thể tái sử dụng, trong dự án này doanh nghiệp yêu cầu phân loại chai nhựa và các hộp giấy. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc xây dựng một thiết bị để đón nhận rác, phân tích để xác nhận loại rác thu thập, ở đây đó chính là chai nhựa hay hộp giấy, gọi là thùng rác. Mỗi thùng rác được yêu cầu chỉ nhận dạng và thu thập đúng một loại rác như là chỉ là chai nhựa hay chỉ là hộp giấy như hộp sữa, không thu thập cả hai trong thùng rác. Thùng rác được yêu cầu thiết kế có khả năng tách biệt rác được thu thập trong ngân riêng và rác loại bỏ trong ngân riêng để người dùng có thể bỏ đi hay nhận lại. Thùng rác được yêu cầu phải có thông tin trực quan ngay tại thời điểm thu thập đối với người dùng. Thùng rác có khả năng xác định tình trạng hoạt động hay không hoạt động, đang kết nối vận hành hay không, thùng rác có đang đầy hay không để thông báo đển bộ phận bảo trì cũng như đến khách hàng.