Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Bài 4: Thực hiện việc update dữ liệu và bắt ràng buộc về dữ liệu khi thực hiện chức năng update

Xây dựng ứng dụng CRUD với Spring 5

Bài 4: Thực hiện việc update dữ liệu và bắt ràng buộc về dữ liệu khi thực hiện chức năng update

Mã Hoàng Nhật Phi

Trương Trần Tiến Editor

 

-         Mục đích: Tiếp nối series bài viết về xây dựng ứng dụng web dùng Spring 5 Framework, bài viết trước chúng ta đã trải nghiệm việc truy vấn dữ liệu từ DB sử dụng Spring Framework cộng thêm việc trình bày dữ liệu trên giao diện client sử dụng XMLHTTPRequest để gọi RESTful Webservices nhằm chuyển đổi dữ liệu từ object thành dạng JSON để dùng JavaScript trình bày ở client. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thực hiện chức năng update và thực hiện kiểm tra ràng buộc để thông báo lỗi cho người dùng đồng thời cập nhật lại giao diện lưới trình bày sau khi thực hiện chức năng update xong (refresh hay gọi lại chức năng khác một lần nữa).

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

Topic: Building Online Teaching and Examination System (Xây dựng hệ thống dạy và thi cử trực tuyến)

 

Cao Văn Phú, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Văn Bình, Nguyễn Kim Hùng Thái 

Tháng 09/2020

Đồng hướng dẫn Nguyễn Lê Nhật Trường

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa ý tưởng xây dựng ứng dụng dạy học online và đảm bảo việc kiểm tra đánh giá sv có tính công bằng. Ứng dụng được xây dựng trên việc customized một hệ thống mã nguồn mở hỗ trợ việc họp online tương tự như Google Meet, Zoom, Microsoft Team, … Các ứng dụng đa số hiện nay là thực hiện việc họp – meeting online chưa thực sự hỗ trợ việc dạy và học, đặt biệt là quá trình tương tác trong giờ học cùng với việc kiểm tra đánh giá. Hệ thống xây dựng công cụ dạy học online cho phép giảng viên tương tác với sinh viên, vẽ trên màn hình, điều khiển vận hành lớp học – cấp quyền từ trình bày, cho phép phát biểu, tắt bật mic lẫn camera. Ngoài ra, hệ thống cho phép giảng viên tương tác bằng cách chia group, cho các group làm việc với nhau và các thành viên tương tác với nhau. Hệ thống cũng cho phép giảng viên điểm danh, ghi nhận điểm số. Đặc biệt, hệ thống tích hợp hệ thống đánh giá kết hợp với một số chức năng hệ thống để cảnh báo các hành động thiếu trung thực đến giảng viên. Đồng thời, cho phép giảng viên quản lý giám sát kỳ thi, tương tác trực tiếp với sinh viên và các sinh viên không thể tương tác được với nhau trong quá trình đánh giá.

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

Topic: Intelligent vegetable garden management system using IP camera (Hệ thống quản lý vườn rau thông minh sử dụng IP camera)

Phạm Hoàng Sơn, Trần Tiến Thành, Lương Thành Thắng, Trương Văn Khôi - Tháng 09/2020

Đồng hướng dẫn Đoàn Nguyễn Thành Hòa - NCS

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa ý tưởng xây dựng một công cụ hỗ trợ cho người dùng quản lý cây trồng tại nhà. Hiện nay, việc trồng canh thủy canh khá phổ biến tại các hộ gia đình. Tuy nhiên, viêc giám sát phát triển cây và thời gian thu hoạch của cây bị bỏ qua. Công cụ này xây dựng hướng tới cho các công ty muốn thiết lập hệ thống trồng cây thủy canh cho các gia đình kèm theo hệ thống camera IP để kiểm tra phát hiện tình trạng của cây trồng, thông báo thời gian cây trồng cần phải thu hoạch. Công cụ hỗ trợ bộ phận thiết lập xác định các cây trồng trên luống và hỗ trợ người dùng thu thập thông tin hình ảnh qua camera để nhận dạng và thông báo nội dung gợi ý cho người dùng.