PHẠM CÔNG THÀNH

PHẠM CÔNG THÀNH

A person in a white shirt

Description generated with very high confidence

 

Họ và tên: PHẠM CÔNG THÀNH

Trình độ chuyên môn

Bachelor of Science – Computer Science

Master of Science – Computer Science

Kiến thức chuyên môn

Enterprise Application Development on J2EE/JavaEE model

Programming Language/Technology: Java, C/C++, DBMS (SQL Server, MySQL, SQL Lite)

Android

Kinh nghiệm bản thân:

Năm 2006 - 2008: Thẩm định dự án CNTT

2008 - đến nay: giảng viên Aptech, FPT University

2015 - 2016: Làm tại công ty phần mềm về lĩnh vực hệ thống bệnh viện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét