Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Capstone: Shopping Clothes with Pictures (Mua quần áo bằng hình ảnh)

Capstone: Shopping Clothes with Pictures (Mua quần áo bằng hình ảnh)

(Vũ Huy Quân, Nguyễn Minh Khôi, Tạ Đức Lộc - Tháng 04/2017)


                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên nhu cầu thực tế về việc sử dụng hình ảnh để tìm kiếm. Ở đây, sản phẩm hướng tới tìm kiếm sản phẩm thông qua hình ảnh chụp trực tiếp thông qua ứng dụng hay hình ảnh bất kỳ được lấy từ thiết bị khác hay trên mạng để tìm kiếm trong tất cả các cửa hàng liên kết đến hệ thống để tìm kiếm quần áo tương tự như hình chụp. Sau đó, hệ thống gợi ý kích thước cho người dùng dựa trên profile của họ hay cho họ chọn size họ mong muốn để từ đó cho họ đặt hàng trực tiếp. Hệ thống này hỗ trợ người dùng tìm kiếm tự động hình ảnh dựa trên phân loại categories, tính tương đồng trong hình dạng, mẫu mã và màu sắc của các sản phẩm tương tự có trong hệ thống.

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Capstone: Just Walk Out Library (Thư viện Mượn Sách Tự động)

Capstone: Just Walk Out Library (Thư viện Mượn Sách Tự động)

(Võ Hồng Hà, Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Nhật Thiên - Tháng 04/2017)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên nhu cầu thực tế về việc giảm ùng ứ trong quá trình mượn sách tại thư viện từ việc kiểm tra thẻ vào thư viện, gửi đồ, chọn sách, kiểm tra sách, ghi nhận sách cho mượn. Qui trình cũ dẫn đến tình trạng chờ đợi trong quá trình mượn sách. Hệ thống xây dựng dựa trên sự kết hợp công nghệ RFID, NFC, iBeacon, QR Code trên nền tảng của thiết bị di động để cho phép người dùng check in vào trong thư viện sử dụng điện thoại hỗ trợ NFC hay phát sinh QR code trực tiếp trong áp. Sau đó, người dùng quét thiết bị này hay QR code qua thiết bị emulator để kiểm tra và xác thực người dùng. iBeacon được sử dụng để kiểm tra người xác thực thành công đang ở trong hay ngoài thư viện để từ đó để kiểm tra cho phép người dùng tự check out sách họ đã chọn trong thư viện mà không cần phải đưa qua quản thư.

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Capstone: Automatic Alternative Image Recognition to Voice (Nhận dạng hình ảnh hỗ trợ người mù giao tiếp)

Capstone: Automatic Alternative Image Recognition to Voice (Nhận dạng hình ảnh hỗ trợ người mù giao tiếp)

(Phan Trung Thành, Nguyễn Vũ Hoàng Sơn, Võ Hà Quân - Tháng 04/2017)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên nhu cầu thực tế về việc hỗ trợ người mù trong việc xác định những người thân quen xung quanh họ, những đối tượng họ gặp trên đường đi hay cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ họ nhận biết được những đồ vật xung quanh họ. Hơn thế nữa, hế thống hỗ trợ sử dụng giọng nói để giao tiếp với người mù khi nhận dạng được người hay vật thể.