Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Capstone Project: Dịch vụ hỗ trợ xe tải vận chuyển hàng hóa trên đường về (Freight Truck Services)

Capstone Project: Dịch vụ hỗ trợ xe tải vận chuyển hàng hóa trên đường về (Freight Truck Services)

(Bùi Đức Huy, Nguyễn Quang Thiện, Đặng Phú Thịnh - Tháng 4/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về các vấn đề khi một tài xế đường dài của xe trọng tải lớn sau khi giao hàng xong lại chạy về với xe trống mà không tận dụng để chở hàng nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian. Bên cạnh đó, một người muốn gửi hàng nhanh lại phải thông qua dịch vụ và khó tìm kiếm dịch vụ vừ...a đáp ứng yêu cầu về thời gian lẫn chi phí. Hệ thống được xây dựng để matching giữa 02 yêu cầu này. Ngoài ra, hệ thống sẽ là làm đơn vị trung gian để đảm bảo sự uy tín và nhanh chóng trong giao dịch. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Matching lộ trình của tài xế với địa điểm giao nhận hàng của chủ hàng cùng với thời gian, loại hang; Hệ thống gợi ý thông tin cho cả chủ hàng lẫn tài xế để 02 bên có thể lựa chọn đối tượng phù hợp với yêu cầu của họ; Hệ thống thực hiện quản lý về việc mặc cả giữa tài xế và chủ hang; Hệ thống cho phép quản lý tình trạng hóa đơn khi việc mặc cả thành công từ khi giao hàng đến khi nhận hang; Hệ thống tạo thuận lợi cho người dùng khi sử dụng ứng dụng trên các thiết bị smartphone sử dụng nền tảng android cho những người tài xế và chủ hàng thuận lợi khi sử dụng. Sử dụng web service để áp dụng và các bài toán hình học cơ bản cho việc matching và gợi ý tốt nhất cho người dung và nghiên cứu về việc matching yêu cầu dựa trên tiêu chí điều kiện nhập vào của chủ hàng và tài xế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét