Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Capstone Project: Nhận dạng biển báo giao thông và tìm hiểu các thông tin về biển báo để học tập (The Traffic Sign Recognition and Training)

Capstone Project: Nhận dạng biển báo giao thông và tìm hiểu các thông tin về biển báo để học tập (The Traffic Sign Recognition and Training)

(Mai Văn Tân, Bùi Việt Phong - Tháng 04/2014)

Mô tả: Ứng dụng xây dựng việc nhận dạng biển báo giao thông qua chụp hình trên điện thoại hay đưa hình ảnh chụp lên trang web. Ứng dụng sẽ cung cấp cho người dùng biển báo này là gì và các thông tin có liên quan. Hệ thống thực hiện việc thu thập các biển báo trainning trợ thành hệ thống dữ l...iệu cho cho phép nhận dạng hình ảnh trực tiếp khi người sử dụng chụp ảnh hay upload ảnh thông qua các đặc tính hình ảnh đã được chuyển đổi thành dạng không có màu sắc để áp dụng thuật giải nhận dạng trên dữ liệu đã được trainning. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ người quản lý hệ thống trainning những biển báo mới và chưa nhận dạng để tăng tính hiệu quả cho người dùng vào những lần tiếp theo. Hệ thống hộ trợ 02 phiên bản web và android cho người dùng. Trên android,hệ thống hỗ trợ việc nhận dạng với đề xuất lựa chọn khung hình tốt nhất cho người dùng, tiền xử lý hình ảnh để gọi service đưa kết quả tốt nhất cho người sử dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét