Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Capstone Project: Quản lý đồ án tốt nghiệp (Capstone Projects Management)

Capstone Project: Quản lý đồ án tốt nghiệp (Capstone Projects Management)

(Bùi Anh Tuân, Lê Giang Long Hồ, Nguyễn Anh Khoa - Tháng 09/2014)

Mô tả: Hệ thống ứng dụng web cho người dùng tra cứu các đề án tốt nghiệp của đại học FPT - chuyên ngành CNTT thông qua tên đề tài, nội dung tổng quát của đề tài để từ đó nghiên cứu và tham khảo. Tài liệu được hiển thị dưới dạng cấu trúc hình cây với hỗ trợ tìm kiếm và xem theo từng phần nhưng hạn chế download. Hệ thống thực hiện đưa các ...tài liệu word thành tập tin XML và tổ chức dưới dạng có cấu trúc để dễ dàng quản lý. Hơn thể nữa, trong quá trình đưa vào hệ thống cho phép kiểm tra tỷ lệ phần % giống nhau, đề xuất công việc tương ứng và kiểm tra chính tả các tài liệu văn bản. Hệ thống được host nội bộ tại FU-HCM với địa chỉ http://cpm.fus.edu.vn/cpm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét