Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Capstone Project: Đề xuất lựa chọn các sản phẩm máy tính (Computer Product Suggestion)

Capstone Project: Đề xuất lựa chọn các sản phẩm máy tính (Computer Product Suggestion)

(Phạm Hồng Sang, Huỳnh Thanh Việt, Trần Tân Lên - Tháng 09/2014)

Mô tả: Hệ thống cung cấp cơ chế thu thập khoảng trên 10 trang web về máy tính laptop để parsing dữ liệu, sau đó thực hiện lấy điểm của 05 thành phần quan trọng theo khảo sát, cụ thể là CPU, VGA, HDD, RAM, Kích thước màn hình từ địa chỉ cpubenchmark.netvideocardbenchmark.net để thực hiện qui đồng về hệ tính là 100 sau đó t...hực hiện cộng để ra điểm và cung cấp thông tin đề xuất cho người dùng và thông báo máy tính có điểm cao nhất. Bên cạnh đó, máy tính tốt phải đi kèm giá cả cho nên dựa trên thông tin thu thập ở các web site bán hàng thì giá cũng được thu thập và tính xem một điểm tính toán là mua bằng bao nhiêu chi phí trong khoảng giá trị để người dùng có thể lựa chọn máy tính với cấu hình tốt và giá thành rẻ. Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm so sánh 3 laptop cùng lúc và được cung cấp thông tin bên cạnh với việc thay đổi tiêu chi động trong quá trình so sánh tùy theo người dùng bởi vì hê thống so sánh mặc định với 02 linh kiện CPU và VGA. Ngoài ra, hệ thống cho phép người dùng đề xuất máy tính mới để người quản lý hệ thống có thể đưa dữ liệu vào training cho hệ thống và cập nhật thông tin để hỗ trợ cho người sử dụng lần sau có thể tìm thấy trong hệ thống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét