Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Capstone Project: Hệ thống giao thức ăn nhanh (Fast Food Delivery System)

Capstone Project: Hệ thống giao thức ăn nhanh (Fast Food Delivery System)

(Huỳnh Thành Tâm, Phạm Viết Phú, Nguyễn Văn Long, Huyền Tôn Nữ Uyên Thư - Tháng 12/2012)

Mô tả: Xây dựng ứng dụng hệ thống giao thức ứng nhanh kết hợp giữa website và điện thoại di động sử dụng android. Website hỗ trợ người dùng đặt hàng và chuỗi cửa hàng buôn bán thức ăn nhanh quản lý quá trình thực hiện giao dịch. Ứng dụng web giúp xác định vị trí cửa hàng sẽ giao thức ăn nhanh, nhân viên nào sẽ giao... thức ăn, hay từ chối việc giao nhận thực ăn, hỗ trợ người quản lý cửa hàng thực hiện quản lý và theo dõi quá trình làm việc. Ứng dụng trên web sẽ thông báo – notify cho người giao hàng thông qua thiết bị di động sử dụng android và người giao hàng sẽ sử dụng trên thiết bị di động để thực hiện qui trình giao nhận thức ăn hay từ chối giao nhận. Hệ thống còn thực hiện việc xác định vị trí để mở thêm cửa hàng mới, vị trí giao nhận hàng, các nhân viên giao hàng, theo dõi đơn hàng trong quá trình chuyển giao, xác định ví trị giao hàng, .... Áp dụng mô hình J2EE/JavaEE kết hợp với android


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét