Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Capstone Project: Quản lý hệ thống xe buýt và định hướng lộ trình cho người đi xe buýt (Bus Number and Route Suggestion and Management)

Capstone Project: Quản lý hệ thống xe buýt và định hướng lộ trình cho người đi xe buýt (Bus Number and Route Suggestion and Management)

(Nguyễn Phan Quang Nhật, Lê Viết Vĩnh, Đoàn Xuân Quang - Tháng 05/2013)

Mô tả: Parsing trang web của sở giao thông công chánh thành phố hcm http://www.buyttphcm.com.vn để lấy và cập nhật các thông tin chuyến xe, trạm chờ vào hệ thống. Từ đó cho phép người dung tìm đường đi và các trạm xe buýt giữa 02 điểm, từ 3 đến 4 điểm theo nhiều tiêu chí... như đường đi tốt nhất, đường đi ngắn nhất, giá rẻ nhất, .... Ngoài ra, cho phép người dung sử dụng ứng dụng trên application trên nền Android. Dự án hoàn tất được host thử nghiệm tại địa chỉ http://test.kieutrongkhanh.net


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét