Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Capstone Project: Ứng dụng hỗ trợ việc in hóa đơn trực tuyến (E-Printer Services)

Capstone Project: Ứng dụng hỗ trợ việc in hóa đơn trực tuyến (E-Printer Services)

(Dương Lê Đình Khang, Châu Chiêu Nguyên - Tháng 4/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc cung cấp dịch vụ cho các cửa hàng bán lẻ in hóa đơn thuận tiện mọi nơi sử dụng máy in bluetooth kết hợp với thiết bị di động android hay ngay cả sử dụng website. Hệ thống cho phép người dùng tùy chỉnh template của nội dung in trực tiếp trên các thiết bị khi cần. Ứng dụng thực hiện các ch...ức năng như Cho phép in ấn trên máy in bluetooth một cách dễ dàng; Thay đổi template in và lựa chọn template khi in; Phân chia công việc cho người nhân viên của cửa hang. Cho phép in trên máy in bluetooth thông qua điện thoại di động nền tảng android và website. Áp dụng cách thức chuyển đổi template file excel thành hình bitmap để đưa đến máy in bluetooth để in dùng thiết bị android điều khiển và Thuật giải K-Menoid cho việc phân chia công việc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét